Tiskové oddělení MŽP "> Jak na krajinu odolnou vůči klimatické změně? Odborníci představují v Praze úspěšné adaptační projekty z celé Evropy - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jak-na-krajinu-odolnou-vuci-klimaticke-zmene-odbornici-predstavuji-v-praze-uspesne-adaptacni-projekty-z-cele-evropy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Jak na krajinu odolnou vůči klimatické změně? Odborníci představují v Praze úspěšné adaptační projekty z celé Evropy

13. září 2022 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
V Praze dnes začala klíčová konference českého předsednictví o adaptacích na změnu klimatu. V hotelu Diplomat diskutují odborníci z celé Evropy o navrhování krajiny odolné vůči klimatické změně. Představili úspěšné projekty pro zadržování vody, regeneraci půdy, zvyšování odolností lesů nebo obnovu ekosystémových služeb, které přináší čistou vodu, čistý vzduch, biologickou rozmanitost a turisticky atraktivní místa.

Povodně, vydatné srážky, zvyšování teplot, dlouhodobé sucho, extrémní vítr a vlny veder. To jsou negativní projevy změny klimatu, které mají dopady na hospodářství, životní prostředí i společnost. EU se do roku 2050 zavázala ke klimatické neutralitě, zároveň už ale některým dopadům změny klimatu čelíme. Proto potřebujeme klimaticky odolnou krajinu.

„Odolná a zdravá krajina nabízí bezpečné útočiště jak živočichům, tak rostlinám a zároveň se dokáže lépe vyrovnat s negativními dopady změny klimatu. Proto je ochrana ekosystémů a biodiverzity důležitá pro zmírnění dopadů změny klimatu na celou Evropu. Jen zdravá půda může být dostatečně odolná a kvalitní pro zemědělce, zdravé lesy a zdravá krajina dokáží zachycovat vodu a odolávat dlouhotrvajícímu suchu,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

„Touto konferencí chceme zdůraznit jednu z priorit našeho předsednictví, že adaptace na změny klimatu je stejně důležitá jako snižování emisí. Největší environmentální hrozby dneška, klimatická změna a pokračující pokles biodiverzity, musí být co nejvíce propojeny,“ říká poradce ministryně Ladislav Miko.

Celá konference je pojata prakticky. Účastníci přivezli prezentace svých úspěšných a dobře fungujících adaptačních projektů v krajině z celé Evropy, které mohou ostatním sloužit jako inspirace. Diskutovali o tom, co v reálném životě opravdu funguje, jaká jsou řešení pro tvorbu odolné a klimaticky adaptované krajiny, ale také jaké překážky hrozí a čemu je dobré se vyhnout.

V diskuzních panelech se kromě realizátorů adaptačních projektů setkali zástupci klíčových institucí Clara de la Torre, zástupkyně generálního ředitele DG Climate Action Evropské komise, Hans-Otto Pörtner z Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) OSN nebo Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí.

Výsledky konference budou shrnuty v oficiálním dokumentu nazvaném Pražská výzva, který bude ministryně životního prostředí spolu se zprávou o průběhu a širších výsledcích konference prezentovat ministrům životního prostředí na zasedání Rady v Lucemburku v říjnu letošního roku.

Jednání konference doplní i tematické exkurze, na kterých se účastníci mohou seznámit s adaptačními projekty v České republice. Pojedou se podívat na revitalizaci krajiny do okolí Milešovky v Českém středohoří, kde jsou pozemky převáděny zpět na pastviny, jsou zde zakládány extenzivní sady a realizována opatření na zadržování vody v krajině. Dalším výjezdem bude praktická ukázka ekologického lesnictví v Samechově a návštěva přírodě blízkého lesa v Klokočné, který vznikl po 25 letech z původních kulturních smrčin.

Třetí exkurze proběhne v přírodní rezervaci Milovice, kde v bývalém vojenském prostoru vznikl specifický typ bezlesé krajiny udržovaný pastvou velkých kopytníků (pratur, divoký kůň, zubr). Jedná se o přírodě blízký způsob údržby bezlesí, který je výhodný jak z hlediska zachování zdejší biodiverzity, tak z hlediska adaptace na změnu klimatu.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist