Lucie Ješátková "> Klimatická konference OSN se shodla na odchodu od fosilních paliv. COP28 navštívil také ministr Hladík - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/klimaticka-konference-osn-se-shodla-na-odchodu-od-fosilnich-paliv.cop28-navstivil-take-ministr-hladik
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Klimatická konference OSN se shodla na odchodu od fosilních paliv. COP28 navštívil také ministr Hladík

13. prosince 2023 | MŽP ČR
Autor: Lucie Ješátková, tel: 267 122 835, 267 122 534
Ve středu ráno skončila 28. konference OSN o změně klimatu v Dubaji (COP28). Celkem 198 států světa se dohodlo na dalších opatřeních proti změnám klimatu, zejména vůbec poprvé se všechny zapojené země shodly na odchodu od využívání fosilních paliv. Dohodly se také na růstu celosvětového využívání obnovitelných zdrojů energie a podařilo se schválit závěry historicky prvního hodnocení cílů Pařížské dohody, tzv. Global Stocktake.

„Jednání na klimatické konferenci přineslo úspěch. Celý svět se po složitém vyjednávání shodl na ztrojnásobení obnovitelných zdrojů, zdvojnásobení energetické účinnosti, postupném odchodu od fosilních paliv i modernizaci prostřednictvím využití obnovitelných zdrojů, jádra, ukládání a využívání uhlíku. Stejně tak na podpoře vodíku. Kombinace těchto opatření má za cíl celosvětově dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality,“shrnuje výsledky COP28 ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který se zúčastnil závěrečného ministerského vyjednávání.

Hlavním tématem klimatické konference v Dubaji byla jednání o prvním globálním hodnocení implementace Pařížské dohody. To se dělá po pěti letech od zveřejnění závazků jednotlivých zemí. Vzhledem ke stále rostoucím globálním teplotám a růstu emisí téměř 200 zemí světa přijalo dohodu o dalším postupu, jak zvýšit úsilí k udržení globálního růstu teplot pod 1,5 stupně Celsia.

Hlavními nástroji je ztrojnásobení celosvětové kapacity obnovitelných zdrojů energie a zdvojnásobení celosvětového průměrného ročního tempa zvyšování energetické účinnosti do roku 2030, dále postupný odchod od spalování uhlí a přechod k energiím s čistými emisemi, a to nejpozději do poloviny století. K tomu se mají využívat především obnovitelné zdroje energie, jaderná energetika, ale i technologie na snižování a odstraňování emisí, jako je zachycování a využívání nebo ukládání uhlíku. Konec fosilních paliv má také zrychlit v oblasti silniční dopravy, především díky rozvoji infrastruktury a rychlého přechodu na vozidla s nulovými a nízkými emisemi. Text dohody zmiňuje také snižování emisí dalších látek kromě oxidu uhličitého, zejména emisí metanu do roku 2030. Zároveň má dojít k ukončení neefektivních dotací na fosilní paliva.

„Na jednání v Dubaji se také potvrdilo, že směr zelené modernizace, kterou si Evropa nastavila během českého předsednictví, se daří Evropské unii promítnout do globálních závazků,“dodal ministr Hladík.

Během klimatické konference se ministr Petr Hladík zúčastnil nejen vyjednávání, ale vedl také řadu bilaterálních setkání. „Velmi si cením hlavně setkání s ukrajinským ministrem životního prostředí. Probrali jsme koordinovanou globální reakci k odsouzení a řešení škod na životním prostředí způsobených válečným konfliktem, kterou jako ČR podporujeme. Myšlenku vytvoření efektivního nástroje hodnocení těchto škod vnímám jako zásadní. Protože poškozování životního prostředí nemá hranice,“uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. Ukrajina na konferenci uspořádala setkání ministrů životního prostředí z celého světa. „Já i další ministři jsme jasně ukázali, že Ukrajina není sama a má ve světě velkou podporu,“doplnil ministr.

Poprvé se setkal také se svým novým slovenským protějškem Tomášem Tarabou, probrali možnosti budoucí spolupráce jak v oblasti dekarbonizace, tak ochrany vod. Bilaterální jednání proběhlo také s ministry Otarem Shamugiou z Gruzie a Vladimirem Martinovićem z Černé hory, čímž mimo jiné ministr Hladík vyjádřil podporu směřování obou zemí k členství v Evropské unii. S belgickým ministrem Alainem Maronem pak probral priority nadcházejícího belgického předsednictví Radě EU.

Hned na začátku samotné klimatické konference se Česká republika připojila k padesáti zemím světa, které usilují o ukončení využívání uhlí v energetice do roku 2030, potažmo u některých zemí do roku 2040. „Současný závazek vlády ukončit spalování uhlí do roku 2033 je stále aktuální, ale chceme s ostatními členy spolupracovat a sdílet zkušenosti, například v otázce spravedlivé transformace uhelných regionů, která v naší republice funguje,“popsal ministr Hladík. K Alianci se tento rok připojily také Spojené státy americké. Právě samotné připojení k Alianci se stalo tématem schůzky ministra Hladíka s kongresmany Sněmovny reprezentantů USA.

Ministr Hladík se na klimatické konferenci setkal také se zástupkyněmi Programu Mladých delegátů ČR do OSN. Ti se účastní zahraničních setkání, kde reprezentují nejen zájmy mladých lidí. „Na COP28 jsme přijely reprezentovat hlas mladých Čechů a Češek. S panem ministrem jsme mluvily primárně o důležitosti zapojení mladých lidí do utváření klimatické politiky, která je naprosto zásadní pro budoucnost našeho světa. Shodli jsme se, že multilaterální systém a OSN mají nezbytnou roli při hledání řešení pro klimatické výzvy 21. století. Na setkání jsme panu ministrovi také představily klimatické návrhy pro COP28, které jsme připravily společně s více než 20 mladými delegáty z dalších zemí Evropy,”uvedla Zuzana Hellerová, Mladá delegátka ČR do OSN.
Lucie Ješátková, tel: 267 122 835, 267 122 534

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist