Filip Trdla "> Konec škodám po povodních na Smědé. Kraj, obce a organizace chystají memorandum - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/konec-skodam-po-povodnich-na-smede.kraj-obce-a-organizace-chystaji-memorandum
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Liberecký kraj: Konec škodám po povodních na Smědé. Kraj, obce a organizace chystají memorandum

18. května 2022 | Liberecký kraj
Autor: Filip Trdla, tel: 485 226 307, 770 134 419
Velká voda dlouhodobě ohrožuje obyvatele obcí a měst v okolí řeky Smědé ve Frýdlantském výběžku. Krajští radní proto schválili návrh memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na tomto vodním toku. Rozhodnout o něm musí ještě zastupitelstvo.

Signatáři memoranda jsou kromě Libereckého kraje, státních podniků Povodí Labe a Lesy České republiky také obce a sdružení obcí, ohrožených přívalovými srážkami a povodněmi při zvýšených průtocích na horním povodí Smědé.

„Jsou jimi Mikroregion Frýdlantsko, Bílý Potok, Lázně Libverda, Raspenava, Hejnice a Nové Město pod Smrkem,“ vypočítal Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Údolí hlavního toku Smědé i jejích přítoků je poměrně hustě zastavěno. Je důležité zabránit pravidelným každoročním škodám a zabránit ohrožení životů tamních obyvatel.“

Samotná systematická protipovodňová ochrana v povodí Smědé započala v roce 2015 zpracováním dokumentu nazvaného Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko. Studie vznikla z iniciativy Mikroregionu Frýdlantsko, Liberecký kraj její vznik finančně podpořil.

„Je potřeba dopracovat tuto analýzu. V ideálním případě vznikne postupně pro celé území krajinný plán s návrhy jednotlivých opatření k obnově vodního režimu na lesních pozemcích ve vlastnictví signatářů memoranda, ale i na zemědělské půdě – například revize meliorací, doplnění opatření zpomalující odtok po povrchu půdy či úpravy koryta řeky Smědé, opatření by také měla snížit erozní rizika zemědělské půdy a podpořit biodiverzitu“ sdělil Židek.

Memorandum obsahuje také plány na společný postup na vytvoření suchých nádrží na Pustém, Holubím a Pekelském potoce. „Tedy jedná se o přípravu na komplex opatření v oblasti retence vody v krajině, protipovodňových opatření a v dlouhodobém důsledku i o podporu zdrojů pitné vody a podporu biodiverzity“ doplnil Židek.

Memorandum není vyčerpávajícím seznamem potřebných kroků, zatím obsahuje pouze krátkodobé úkoly. Liberecký kraj podpoří Mikroregion Frýdlantska, které je koordinátorem postupu při naplňování cílů memoranda, případně jednotlivé obce, maximálně poloviční finanční účastí na dopracování Podkladové analýzy. Bude však iniciovat jednání se správci státního majetku k realizaci navržených opatření (Lesy ČR, Povodí Labe a.s., SPÚ) a bude jednat s významnými správci dotačních titulů o možnosti a míře finanční podpory protipovodňových opatření (MZe, MMR, MŽP, SFŽP).

Podobné memorandum o spolupráci uzavřel před necelým rokem kraj také s Povodím Labe i obcemi a městy, kterými protéká Lužická Nisa. „Liberecký kraj se snaží systematicky koordinovat protipovodňovou ochranu na regionální úrovni. Zkušenosti získané z přípravy projektu protipovodňových opatření na Lužické Nise se chystáme využít i v povodí Smědé,“ řekl hejtman Martin Půta. „Již víme, co dokáže a jakou sílu má velká voda. Nikdy nevíme, kdy udeří znovu. Proto je dobré, abychom byli připraveni. Od poslední velké povodně již uplynulo 12 let. Vyjednávat podobné projekty je s rostoucí dobou složitější a složitější.“
Filip Trdla, tel: 485 226 307, 770 134 419
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist