https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mezinarodni-seminar-o-turismu-v-chranenych-uzemich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa NP České Švýcarsko: Mezinárodní seminář o turismu v chráněných územích

10. června 2016 | Správa NP České Švýcarsko
Autor: Tomáš Salov, tel: 737 276 865
Správy chráněných území v Českosaském Švýcarsku ve dnech 7. - 9. 6. 2016 hostily v Bad Schandau mezinárodní odborné setkání přeshraničních chráněných území „TransParcNet Meeting 2016“ věnované řízení turistického ruchu ve zranitelných přírodních oblastech.

Účastníci se během prezentací a pracovních skupin seznámili s výsledky dotazníkových šetření, metodami sčítání a vyhodnocování návštěvnických toků i způsoby přenosu informací směrem k návštěvníkům území. Mezinárodní odborníci ocenili pestrost aktivit tři správ chráněných území v Českosaském Švýcarsku v oblasti propojování metod ochrany přírody a rozvoje turistických nabídek šetrných k přírodě, přičemž Českosaské Švýcarsko představuje jak v národním, tak i mezinárodním měřítku obzvláště navštěvované a turisticky zpřístupněné chráněné území. Zejména oblasti Pravčické brány, soutěsek Kamenice na české a Bastei na saské straně představují místa se zvláště vysokou návštěvnickou hustotou v Česku a v Sasku.

Platformu pro přenos zkušeností mezi přeshraničními chráněnými územími v mezinárodním měřítku vytváří federace EUROPARC, která je největším evropským svazem chráněných území, a to díky programu „Transboundary Parks“, který v současné době sdružuje 23 chráněných území ve 13 evropských zemích: od norsko-ruských chráněných území u Barentsova moře až po slovinsko-italské Alpy na jihu. Mimořádnými hosty letošní konference byli zástupci všech osmi irských národních parků a irského svazu pro rozvoj turismu, kteří přijeli čerpat zkušenosti od chráněných území na evropské pevnině. Nejvzdálenějším účastníkem byl expert na ochranu přírody z Peru.

Označení „Transboundary Parks“, tedy přeshraniční parky, smějí užívat pouze chráněná území, která úzce přeshraničně spolupracují. Certifikační proces zavedený pro účely spolupráce přitom zaručuje vytváření a realizaci konkrétních společných projektů. Certifikát byl dosud udělen deseti přeshraničním regionům, přičemž ze 16 německých národních parků jsou jeho držiteli pouze Saské Švýcarsko a Bavorský les, na straně české jsou certifikovány všechny čtyři národní parky.

Ředitelé správ národních parků České a Saské Švýcarsko Pavel Benda a Dietrich Butter a vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Petr Kříž jsou zajedno: „Mezinárodním účastníkům jsme zprostředkovali vlastní zkušenosti a současně získali i množství nových poznatků. Setkání poskytlo ideální rámec pro odborné diskuse, které jsou velmi důležité pro dosažení jak dobrých výsledků v ochraně přírody, tak ovšem i kvalitních prožitků přírody na straně návštěvníků.“

K výstupům setkání patří konstatování, že průběžně značená síť turistických cest, stále se zvyšující množství dvoujazyčně poskytovaných informací, společné služby obou stráží přírody a přeshraničně harmonizovaný systém veřejné hromadné dopravy jsou základním předpokladem pro řízení návštěvnosti tak, aby návštěvníci mohli počítat s s vysoce kvalitními přírodními prožitky a současně turistický ruch byl k přírodě a krajině šetrný. Řízení návštěvnosti na základě měřených dat, informování co možná největší části návštěvníků o přírodních zajímavostech území a o pravidlech platných pro návštěvníky citlivých území jsou nezbytností pro dosažení rovnováhy mezi ochranou přírody a jejím turistickým využíváním. Výměna zkušeností na mezinárodní úrovni během setkání TransParcNet v Bad Schandau v tomto ohledu přinesla účastníkům množství nových informací z evropských chráněných území.
Tomáš Salov, tel: 737 276 865 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist