https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mimoradne-cesko-polske-jednani-k-turowu-polsko-uznalo-pochybeni-pri-posuzovani-uzemniho-planu-mesta-bogatynia
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Mimořádné česko-polské jednání k Turowu: Polsko uznalo pochybení při posuzování územního plánu města Bogatynia

22. srpna 2019 | MŽP ČR
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382
Zástupci českého Ministerstvo životního prostředí se v minulém týdnu setkali na mimořádném jednání k Turowu se svými polskými protějšky. Mimořádné jednání vyvolala česká strana na základě nedávného, z pohledu českých zástupců, nezákonného vydání změny územního plánu města Bogatynia. Polská strana při jeho vydání nečekala na řádné ukončení mezinárodních konzultací ke změnám územního plánu ( v tzv. procesu SEA) a změnu plánu vydala, aniž by jakkoliv zohlednila české připomínky. "To je z našeho pohledu porušení mezinárodní práva," upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec a pokračuje: "Proto jsme už na konci června požádali polskou stranuo toto mimořádné jednání, abychom si vyjasnili kroky, které budou následovat na obou stranách". Polská strana na jednání označila svůj postup za nedorozumění.

Ministerstvo životního prostředí sdělilo polským kolegům svůj návrh řešení vzniklé situace, a sice požadavek na zrušení územního plánu s tím, že před vydáním nového plánu bude nutné dořešit připomínky české strany. Mezi ně patří například požadavek na vyjasnění informací týkajících se vlivů na vodní zdroje a vysvětlení metodiky, požadavek na upřesnění vyhodnocení vlivu kumulovaných emisí na ovzduší, doplnění údajů o vyhodnocení vlivů na zemědělský půdní fond a jiné biotopy, doplnění vyhodnocení hlukové expozice českého území a na doplnění popisu plánovaných opatření týkajících se monitoringu.

Podle příslibu polských kolegů z Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí by informace o polském postoji k českému požadavku na zrušení plánu měla být známá před 28. srpnem 2019, kdy se ve Varšavě uskuteční společné jednání české a polské vlády. Právě Turow bude jedno z nejdůležitějších témat, která bude na setkání vlád projednávat ministr životního prostředí Richard Brabec se svým polským protějškem Henrykem Kowalczykem. Vedle požadavku na zrušení územního plánu města Bogatynia, pokud se do té doby již nestane, a následnému řádnému dokončení mezistátních konzultací, zopakuje česká vláda rovněž požadavek na jasné stanovení mechanismu kompenzací za případně způsobené újmy v důsledku činnosti dolu Turow.

Dalším bodem jednání byl proces EIA k rozšíření samotné těžby na dolu Turow. Obě strany se dohodly na termínu veřejného projednání rozšíření těžby pro české, německé i polské občany. To by se mělo uskutečnit 19. září 2019 přímo v polské obci Bogatynia. Polští zástupci přislíbili, že bude zajištěno simultánní tlumočení do všech jazyků. Nadále ale trvá požadavek České republiky na organizaci veřejného slyšení i v Česku. Polské Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí slíbilo, že požadavek předá investorovi a zajistí zpětnou vazbu.

Obě strany pak plánují na září také mezistátní konzultace k dokumentaci EIA záměru rozšířit těžbu na Turowě. Z pohledu České republiky půjde o jednu ze stěžejních fází celého procesu, neboť jejich předmětem bude výměna informací českých a polských expertů o vlivech pokračování těžby na území České republiky. Jako součást řešení požadovaného českou stranou by v rámci tohoto jednání proběhly i konzultace k územnímu plánu města Bogatynia.
Petra Roubíčková, tel: 267 126 396, 739 242 382
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist