https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministri-zivotniho-prostredi-eu-v-bulharsku-diskutovali-o-kvalite-ovzdusi-ochrane-klimatu-a-zlepseni-implementace-evropske
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Ministři životního prostředí EU v Bulharsku diskutovali o kvalitě ovzduší, ochraně klimatu a zlepšení implementace evropské legislativy

11. dubna 2018 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
Ministři životního prostředí evropské osmadvacítky na neformálním setkání v Sofii jednali o zkušenostech členských států v boji proti znečištění ovzduší, o zjednodušeních při naplňování evropské legislativy a o přípravě na mezinárodní klimatická jednání, která uvedou do praxe schválenou Pařížskou dohodu. Českou republiku zastupoval náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Zástupci evropských států se shodují, že znečištění ovzduší je v celé EU závažným environmentálním a sociálním problémem, který představuje pro většinu členských států řadu výzev politických i odborných. V Evropě předčasně umírá na následky znečištěného ovzduší podle Evropské agentury životního prostředí [1] na 400 tisíc osob ročně. Podle odhadů Státního zdravotního ústavu pak v České republice v roce 2016 zemřely předčasně na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší 4 tisíce lidí. Diskuze ministrů se proto soustředila na vyhodnocení současných přístupů a příklady dobré praxe v jednotlivých zemích. Účastnící neformální rady se pak shodli, že změny jsou nutné nejen v nastavených politikách, jejich vzájemném provázání a spolupráci všech úrovní veřejné správy, ale také do určité míry v životním stylu a postoji lidí.
„Dle našeho názoru je potřeba se soustředit na konkrétní opatření a hledání účinných řešení, která místo nárůstu administrativy a zátěže v členských státech, krajích či obcích, povedou ke skutečně pozitivním dopadům. Jako příklad dobré praxe v obcích jsme uvedli u nás velmi úspěšné kotlíkové dotace, díky nimž se už vyměnilo nebo právě vyměňuje v českých domácnostech přes 65 tisíc starých neekologických kotlů. Jsou ale i oblasti, kde je nadále nutno podniknout razantnější změny. Jednou z nich je například narůstající znečištění ze spalovacích motorů ve velkých městech,“ zdůraznil náměstek Smrž některá témata z diskuze o dosažení lepší kvality ovzduší. Jako nutnost vyzdvihl i potřebu mezirezortní diskuze např. právě v otázce dopravy a společného přístupu třeba v otázce přeshraničního znečišťování ovzduší.

Dalším tématem jednání ministrů byly možnosti zlepšení a především zjednodušení implementace legislativy EU v oblasti životního prostředí pomocí stávajících nástrojů a sdílení zkušeností či tolik potřebné snížení administrativní zátěže. V otázce přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (tzv. EIR) vidí Česká republika hlavní potenciál především v možnosti výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. V tomto ohledu ČR uvítala spuštění nástroje spolupráce mezi členskými státy, tzv. Peer2peer, který se snaží aktivně využít. „Za ČR jsme podali již tři žádosti na konkrétní projekty mezistátní spolupráce – v oblastech plastů a nakládání s odpadem a kvality ovzduší. Zároveň se plánujeme zúčastnit i workshopů k oběhovému hospodářství a k implementaci směrnice o emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší. Ty prostřednictvím stejného nástroje pořádá Maďarsko,“ uvedl Vladislav Smrž.

Druhý den zasedání ministři diskutovali mj. o aktuálních otázkách mezinárodních vyjednávání o ochraně klimatu a především určení strategického přístupu členských států EU během jednání v tomto roce. „Tento rok je zásadní vzhledem k tomu, že by měla být přijata pravidla pro provádění Pařížské dohody během zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které proběhne v prosinci 2018 v polských Katovicích. Cílem naší diskuze byla snaha o nadefinování hlavních požadavků EU, které bychom měli prosazovat během nadcházejících vyjednávání. Během zasedání v Katovicích totiž proběhne klíčová politická debata zaměřená na první hodnocení cílů Pařížské dohody (tzv. Talanoa dialog), na naplňování opatření a politik před rokem 2020 či financování klimatických opatření,“ shrnul náměstek Smrž nejdůležitější aktuálně projednávané prvky mezinárodních klimatických jednání.

Poznámky:
[1] Studie Evropské agentury životního prostředí - https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist