Tiskové oddělení MŽP "> Na zlepšování dochovaných přírodních a kulturních hodnot krajiny míří 29 milionů. Příjem žádostí odstartoval - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-zlepsovani-dochovanych-prirodnich-a-kulturnich-hodnot-krajiny-miri-29-milionu.prijem-zadosti-odstartoval
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Na zlepšování dochovaných přírodních a kulturních hodnot krajiny míří 29 milionů. Příjem žádostí odstartoval

20. února 2023 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Spustili jsme výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Program péče o krajinu úspěšně funguje již sedmaadvacet let. Slouží především k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny a zajišťuje management cenných přírodních lokalit. Žádosti se podávají přes Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR).

„Blíží se jarní tah obojživelníků, kteří putují krajinou do míst, kde se rozmnožují. Mnohdy ale končí pod koly aut. Třeba na zabezpečení jejich cesty se dají využít právě finance z programu péče o krajinu,“vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje: „Obce či majitelé pozemků mohou také žádat o peníze na ošetření významných a památných stromů, kosení luk a vyřezávání náletů, což zas napomáhá tomu, aby se v krajině udržely vzácné rostliny a hmyz. Příkladem mohou být květnaté louky nad Zvoníčkovem v Karlovarském kraji, kde kvete koniklec otevřený i plicník úzkolistý.Právě tam vloni z PPK putovalo více než sto tisíc korun. Kromě toho na přelomu února a března, také rozšíříme mozaiku podpory péče o českou krajinu, a to výzvou v programu Národní plán obnovy – Podpora přirozených funkcí krajiny. Z ní zamíří dotace na vytváření krajinných prvků, tedy na opatření na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, alejí nebo remízů.“

AOPK ČR vyhlásila od 16. 2. 2023 výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu pro externí žadatele, a to v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B). Cílem Výzvy je podpora opatření směřujících k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, zajištění managementu cenných přírodních lokalit a podpora realizace dalších drobných neinvestičních opatření v krajině.

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba. V letošním roce se výzva zaměřuje pouze na oblasti podpory B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však 250 000 Kč. V roce 2023 je pro výzvu PPK B připraveno 29 milionů korun.

Žádosti je možné podávat od 16. 2. 2023 do 17. 3. 2023 na místně příslušnémregionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: https://www.nature.cz/regionalni-pracoviste/

Formulář žádosti pro podání v rámci výzvy PPK B je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí ČR: https://isprofin.mfcr.cz/rispf

Znění aktuální výzvy včetně všech dokumentů je k dispozici na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky zde: https://dotace.nature.cz/web/dotace/vyzvy

Vloni se podpořilo pomocí PPK (B) celkem 582 projektů, na které bylo připraveno 40,7 mil. Kč. Jednalo se o projekty realizace péče o cenné biotopy (kosení, pastva) a realizace péče o krajinné prvky (péče o významné krajinné prvky, ošetření památných stromů).

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist