https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/navsteva-saskeho-statniho-ministra-zivotniho-prostredi-a-zemedelstvi-steffena-flatha-v-praze
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Návštěva saského státního ministra životního prostředí a zemědělství Steffena Flatha v Praze

21. ledna 2002 | MŽP ČR
V pondělí 21. ledna 2002 navštívil Českou republiku na pozvání ministra životního prostředí Miloše Kužvarta saský státní ministr životního prostředí a zemědělství Steffen Flath.

Po bilaterálním jednání obou ministrů proběhla ve 12:30 -13:15 hod. v pražském hotelu Hilton (Pobřežní 1, Praha 8) tisková konference. Jedním z témat byla výstavba jezů na Labi v lokalitách Malé Březno a Prostřední Žleb.

Plavební stupně v Malém Březně a Prostředním Žlebu mají být vybudovány za více než 6 mld. korun do roku 2007. Ministerstvo životního prostředí ČR závěrečné stanovisko zveřejní na jaře letošního roku.

Představitelé Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství si chtějí doplnit informace o hodnocení dopadů záměru na německý úsek Labe (vliv na jakost vody, vodní organismy v souvislosti s přerušením kontinuity toku, a další). Také Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti by přivítalo - s ohledem na mezinárodní dohody a evropské záměry (Espoo-konvence, NATURA 2000 a další) - rozšíření hodnocení vlivů na životní prostředí, úplný přírodovědný průzkum (včetně dlouhodobějšího sledování migrace ryb) a podrobnou specifikaci vlivů záměru překračující hranice státu.

------------------------------------

Spolupráce v ochraně přírody mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Ochrana přírody

Spolupráce v ochraně přírody v příhraničním území České republiky a Spolkové republiky Německo probíhá již od roku 1994 na úrovni Ministerstva životního prostředí České republiky a Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Na Druhém řádném zasedání společné česko-německé komise pro životní prostředí v září 1999 v Drážďanech bylo rozhodnuto o zřízení pracovní skupiny „Ochrana přírody“, zasedání této pracovní skupiny se konají každoročně střídavě v SRN a v ČR. Nejbližší jednání pracovní skupiny se uskuteční v 1. polovině roku 2002 v ČR.

Spolupráce v ochraně přírody mezi ČR a Svobodným státem Sasko probíhá velmi intenzivně na základě dohody o spolupráci v ochraně přírody uzavřené mezi ministry životního prostředí Svobodného státu Sasko a ČR v roce 1991. Na základě této dohody se pravidelně dvakrát za rok schází česko-saská Koordinační skupina k řešení konkrétních problémů na 17 lokalitách přeshraničních chráněných území. Konkrétní výsledky česko-saské spolupráce:

Zřízení přírodních parků Zlatý kopec, Jelení vrch (okr. Karlovy Vary), Přebuz, Leopoldovy Hamry (okr. Sokolov), Kamenné vrchy a Halštrov (okr. Cheb) a přírodního parku Východní Krušné hory (okr. Ústí n.L. a Teplice).
Výměna zkušeností v naplňování mezinárodních úmluv v ochraně přírody (Bern, Bonn, Úmluvy o ochraně biodiverzity).
Konzultace saské strany k problematice naplňování evropské legislativy .
V květnu 2001 se v Bad Schandau a v Liberci uskutečnila pracovní jednání věnovaná vytváření soustavy NATURA 2000, zaměřená na předávání saských zkušeností s vytvářením soustavy NATURA 2000 v SRN.
Jednou za rok organizují oba resorty životního prostředí setkání ředitelů odborů ochrany přírody, věnované kontrole plnění dohody o spolupráci v ochraně přírody. Jednání se konají střídavě v České republice a v Sasku. Poslední setkání ředitelů se konalo dne 8. března 2001 v Drážďanech.
Velmi dobrá spolupráce probíhá v rámci samostatné dohody o spolupráci mezi Správou CHKO Labské pískovce v Děčíně a Správou NP Sächsische Schweiz. Uskutečňuje se formou pravidelných setkání pracovníků obou správ, organizováním setkání se starosty obcí, pomocí při budování turistických a naučných stezek, ale i zapůjčování mechanizačních prostředků, dále vydávání společných dvojjazyčných publikací, plakátů, informačních brožurek, map, letáků apod.
Nově se pak rozvíjí i spolupráce mezi Správou Národního parku Sächsische Schweiz a Správou Národního parku České Švýcarsko.

Ovzduší
Spolupráce v oblasti ochrany ovzduší mezi Českou republikou a Saskem i Bavorskem probíhá v rámci pracovní skupiny „Přeshraniční ochrana ovzduší“. Tato pracovní skupina na konci roku 2001 připravila zprávu o stavu ovzduší v příhraniční oblasti nazvanou „Akční program Krušné hory/Smrčiny“ a spolupráce je na velmi dobré úrovni.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist