https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novy-dokumentarni-film-hodnoty-prirody-predstavuje-koncept-hodnoceni-ekosystemovych-sluzeb
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Jedna příroda: Nový dokumentární film Hodnoty přírody představuje koncept hodnocení Ekosystémových služeb

3. května 2023 | Jedna příroda
Ve čtvrtek 27. dubna proběhla v kině Přítomnost premiéra filmu Hodnoty přírody. Film je prvním uceleným dokumentem, který na příkladu české krajiny vizuálně přívětivou formou vysvětluje, jaké přínosy čili ekosystémové služby nám lidem příroda poskytuje, a proč je důležité o nich v ochraně přírody i při rozhodování o využití krajiny vědět. Ukazuje, jak se takové přínosy měří na konkrétních příkladech- od zadržování vody či uhlíku v půdě, přes udržitelnou produkci dřeva a potravin až po turismus a vliv přírody na její návštěvníky.

Film vznikl pod vedením Michala Gálika (režiséra snímků Zelená poušť, Na křídlech divokých koní) ve spolupráci s projektem Jedna příroda, jehož hlavním koordinujícím partnerem je Ministerstvo životního prostředí. Odborným garantem filmu je CzechGlobe společně s dalšími partnery projektu – kromě ministerstva se jedná o Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK), Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Biologické centrum Akademie věd ČR. Projekt Jedna příroda je spolufinancován z evropského programu LIFE a jeho hlavním cílem je zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000 v rámci České republiky, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a také vyhodnotit přínosy přírody pro společnost. Hodnocení přínosů či ekosystémových služeb umožňuje lépe pracovat s naší krajinou a využívat ji tak, aby to prospívalo lidem i biologické rozmanitosti.

Přínosy přírody nás provázejí na každém kroku, i když jsou často lidmi vnímány jako samozřejmost. V posledních letech se setkáváme například s tím, že se dříve na některé méně viditelné služby zapomínalo na úkor jiných, proto jsou nyní oslabeny a neplní dostatečně svůj potenciál. Jedná se například o služby spojené se zadržováním vody v krajině. Je proto nutné si hodnoty přírody uvědomovat, šířit o nich osvětu a snažit se je zachovat v takové kvalitě, aby příroda mohla tyto služby poskytovat i v budoucnu.

Cílem filmu je proto právě podpořit uvědomování si různých konkrétních hodnot přírody v naší společnosti, a pomoci zviditelnit znalosti, které o nich věda má, pro využití v praxi. Film je koncipován jako úvodní setkání s tématem hodnot přírody a ekosystémových služeb pro odbornou i obecnou veřejnost.

Premiéry filmu Hodnoty přírody se zúčastnili kromě tvůrců a aktérů filmu také zástupci Ministerstva životního prostředí a odborné sféry. Úvodní slovo měla náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová. „Osobně mám koncept ekosystémových služeb velmi ráda, protože když je třeba někomu vysvětlit, proč potřebujeme přírodu chránit, tak tento komplexní ekosystémový přístup, nadhled ve vysvětlení, jaké hodnoty a funkce nám příroda poskytuje, považuji za klíčový. Proto jsem ráda, že projekt Jedna Příroda mohl přispět k produkci filmu, na který je možné odkázat při snaze o lepší pochopení ekosystémových služeb. Mám za to, že v pochopení komplexity přírody a v tom, co můžeme ztratit, když ji ničíme, jsme daleko a rozumíme ekosystémovým funkcím. Dnes víme, že i funkce důležité pro naše přežití jsou ohrožené, např. retence vody v krajině nebo biodiverzita. Ale i tento film nás může vést k zamyšlení o hlubších souvislostech, o tom, k čemu jako lidé neumíme dohlédnout. Projekt Jedna příroda je také velmi komplexní a snaží se ekosystémové služby uchopit a hodnotit je v územích soustavy Natura 2000, pomáhá v těchto územích zajistit management a za MŽP můžeme říci, že se tomuto tématu věnujeme důkladně.“

V panelové diskusi následně aktéři odpovídali na dotazy diváků. Ty zaujal například komplexní přístup hlavního města Prahy k péči o přírodu. „Za obec, která je také často vlastníkem půdy zemědělské, lesnické a mnoha dalších typů, máme v popisu práce zohledňovat ekosystémové služby při hospodaření s pozemky. Naším primárním cílem není nejvyšší ekonomický zisk z hospodaření. Jak bylo vidět, naše louky nejsou primárně určené k produkci sena. Ukazuje se, že lidé jsou schopni se s tímto přístupem ztotožnit. Zemědělcům hospodařícím na naší půdě se ozývají soukromníci, kterým se líbí jejich způsob hospodaření a kteří by byli rádi, kdyby se to podobně dělalo i na jejich půdě.“ Diváky velmi zaujal přístup v polesí Klokočná, který při zachování produkční funkce lesa klade důraz též na jiné přínosy tohoto ekosystému přírodě a lidem. „Na Klokočné se snažíme s přírodou nebojovat, ale vyjít jí vstříc. Za ta léta jsme si s lesem nezůstali nic dlužni,“ poukázal více než třicetiletý správce lesa Vladislav Ferkl na skutečnost, že přírodě blízké hospodaření je možné realizovat ekonomicky smysluplně.

Kateřina Mácová z COŽP v diskusi s diváky ilustrovala, že film je opravdu jen základním rozcestníkem k tématu hodnot přírody a ekosystémových služeb a jejich měření. Ve výzkumu ekosystémových služeb se řeší mnoho velmi komplexních otázek, například v jakém časovém měřítku přínosy vznikají. „Přínosy ze zemědělské krajiny při hospodaření vznikají každý rok a jsou tedy pro nás velmi viditelné, uchopitelné, představitelné. U lesního hospodaření je časový rozměr delší – doba obmýtí, než vznikne dřevo ke zpracování, je šedesát až osmdesát let, takže časově vidíme, že je to hledisko mnohem dlouhodobější. To jsme již slyšeli zde v diskusi od diváků, i to si umíme představit. Ale já k tomu přidám ještě jednu časovou vrstvu, kterou se zabýváme – a to je velmi dlouhodobé hledisko, které zkoumáme při hodnocení adaptačních opatření s ohledem na regulaci klimatu, např. při realizaci protipovodňových opatření. Časové hledisko, kdy vznikají přínosy pro takováto opatření, jsou i stovky let, tedy týká se to nejen nás, ale i budoucích generací. Tím chci ilustrovat, jak složité téma ekosystémových služeb je i pro nás vědce, a kolik různých oborů je potřeba, aby do jejich hodnocení mluvilo. Zmínili jsme např. sociologii, ekonomii, psychologii, široké spektrum výzkumu přírodních procesů a vztahů včetně ekologie atd. – ale pro tento účel je potřeba překvapivě zapojit také např. poznatky z etiky, pokud se chceme vyjadřovat k tomu, zda máme upřednostňovat přínosy jen pro současnou generaci nebo i pro následující generace, které teprve přijdou.“

Film Hodnoty přírody je veřejně dostupný všem zájemcům na YouTube kanálu Jedna příroda a dále využitelný např. pro výuku a vzdělávání.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist