https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/petice-proti-ustupu-od-demokratickych-principu-v-zakonech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Ekologický právní servis: Petice proti ústupu od demokratických principů v zákonech

20. června 2001 | Ekologický právní servis
Vládě České republiky Na vědomí: - prezidentovi České republiky, - předsedovi Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky, - Sekretariátu Aarhuské úmluvy při Výboru pro politiku životního prostředí Evropské hospodářské komise Hospodářské a sociální rady OSN, - Komisi pro životní prostředí při Evropské Komisi EU. Opakovaně se dozvídáme, že různé úřady neustávají ve snahách o oslabení občanských práv i postavení občanů v různých právních vztazích. Proto Vám důrazně sdělujeme toto: 1. Nesouhlasíme s pokusy oslabit procesní postavení dotčených osob a veřejnosti v rámci správních řízení v návrhu nového správního řádu, ani v žádném z dalších zákonů. Nesouhlasíme rovněž s omezováním účasti veřejnosti v řízeních na ochranu veřejných zájmů v jakýchkoli dalších právních předpisech. Nesouhlasíme s oslabením zásady materiální pravdy v návrhu nového správního řádu ani s oslabování dalších právních institutů směřujících k ochraně práva na spravedlivý proces, ve prospěch žadatelů o vydání správního rozhodnutí. Domníváme se, že návrh správního řádu upravuje takové podrobnosti specifických řízení, jež musí být ve zvláštních zákonech, nikoli v obecném procesním předpise. Požadujeme zachovat procesní rovnost účastníků řízení, vlastníků nemovitostí a také reprezentantů dotčené veřejnosti (občanských sdružení). Je nezbytné do nových zákonů důsledně promítnout ústavní zásadu stejné ochrany vlastnických práv pro všechny, drobného vlastníka i velké majetky, a také zásadu jejich procesní rovnosti. 2. Odmítáme návrh nového stavebního zákona, podle kterého má být občan krácen na svých právech ve prospěch nejrůznějších velkých investorů. Dokonce se vážně uvažuje o takových právních absurditách, jako je "pozastavení" či jiné neústavní omezování vlastnických práv nepohodlných vlastníků nemovitostí a zahrnutí i ryze soukromých investic do okruhu staveb ve veřejném zájmu. 3. Po listopadu 1989 byl zrušen všeobecný dozor prokuratury nad zákonností. Od té doby zbyla pouze soustava tzv. dotčených orgánů státní správy, jež chrání zákonem jim svěřené veřejné zájmy. Nyní je v návrhu správního řádu i stavebního zákona činěn zřetelný pokus o oslabení jejich postavení, o překonání případných jejich nesouhlasů cestou "překonávání rozporů mezi dotčenými orgány". Jde o velmi nebezpečný trend. Stejně jako v případě zavádění veřejnoprávních smluv úřadů s investory, což otevře prostor pro obcházení správního řízení a bude podporovat korupci ve veřejné správě. Bez náležitých pojistných a opravných mechanismů je to nepřijatelné. Naopak podporujeme zavedení důsledné ochrany práv účastníků a veřejnosti soudní cestou. 4. . Vyzýváme Vás, abyste odmítli omezování účasti veřejnosti v řízeních s dopadem na životní prostředí. Místo toho je nutno zasadit se o rozšíření účasti veřejnosti i v řízeních, kde je dotčena ochrana zvířat proti týrání, ochrana historických památek nebo ochrana veřejného zdraví. Jde totiž o neméně důležité veřejné zájmy, kde občané, jichž se rozhodování týká, musí mít možnost ovlivňovat výkon veřejné správy. 5. Je naprosto nepřijatelné, aby polistopadový shromažďovací zákon byl nahrazen předpisem, který bude klást administrativní překážky svobodnému a pokojnému shromažďování občanů na veřejných prostranstvích a ulicích. Návrh, který zpracovalo ministerstvo vnitra, je nepřijatelný. Obsahuje obecné, velmi široce a účelově vyložitelné důvody pro zákaz shromáždění. Proto Vás vyzýváme: Zasaďte se o to, aby nepřijatelné a protidemokratické prvky v předlohách nových zákonů byly vypuštěny. Jsou zcela v rozporu s demokratickými zásadami, ke kterým se Česká republika hlásí ve své Ústavě, a jsou proti mezinárodním úmluvám, které Česká republika podepsala (především Aarhuská konvence). Petiční výbor: Mgr. Martin Prokop, Ekologický právní servis JUDr. Petr Kužvart, Ateliér životního prostředí Ing. Zuzana Drhová, Zelený kruh PhDr. Zbyněk Dočkal, Českokrumlovská obec památkářská JUDr. Marie Vodičková, Fond ohrožených dětí Jan Beránek, Hnutí DUHA, Ing. Anna Procházková, starostka obce Křelov-Břuchotín Mgr. Tomáš Pojar, Člověk v tísni o.p.s.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist