https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/potomci-lucniho-hajneho-na-josefovskych-loukach-vyznamne-podporili-ptaci-park.rozroste-se-o-6-hektaru
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká společnost ornitologická: Potomci lučního hajného na Josefovských loukách významně podpořili ptačí park. Rozroste se o 6 hektarů

Josefovské louky u Jaroměře, ptačí park České společnosti ornitologické (ČSO), získaly zásadní podporu východočeské firmy BEAS AGRO s.r.o. Rasošky. Majiteli jsou potomci legendárního lučního hajného Bedřicha Syrovátky, milovníka přírody a dlouholetého hospodáře místního rybářského spolku, který zasvětil život zavlažovaným loukám u Josefova dávno před tím, než tu vznikl ptačí park. BEAS AGRO s.r.o. Rasošky, společnost podnikající v zemědělství, prodala ornitologům za příznivou cenu všechny své pozemky na území ptačího parku a navíc je podpořila částkou 300 tisíc korun. Území v údolí Metuje pod pevností Josefov o velikosti 85 ha, které ČSO vykupuje z darů, slouží jako rezervace pro ptáky i malebné místo pro milovníky přírody.

Firma BEAS a.s. nedávno koupila dva zemědělské podniky (dnes BEAS Agro s.r.o. Rasošky). Ty provozovaly svou činnost i uvnitř ptačího parku. Jejich nový majitel vyšel ornitologům vstříc. „Sledujeme rozvoj ptačího parku Josefovské louky už několik let. Ornitologové dokázali z fádních luk vytvořit nádherné místo bující životem, kde je navíc zadržována tolik potřebná voda“, říká zástupce firmy Ing. Bedřich Syrovátko ml. „ČSO k tomu zprovoznila místní historický zavlažovací systém, k němuž mám osobní vztah. Můj otec tu totiž kdysi sloužil jako luční hajný a správce závlahy“, doplňuje Ing. Syrovátko.


Ještě více prostoru pro přírodu. Děkujeme!

„Téměř 6 hektarů nových pozemků hned využijeme k další podpoře ptáků a mokřadní přírody. Finanční dar navíc ČSO umožní výkup nových pozemků. Je to dobrá zpráva především pro přírodu, která tu dostane ještě více místa“, sděluje plány ornitologů Břeněk Michálek, správce ptačího parku Josefovské louky.

„Takové gesto ze strany firmy BEAS nás utvrzuje v tom, že je činnost ČSO vidět, těší se podpoře veřejnosti a evidentně má tedy smysl. Je to už druhá masivní podpora ptačího parku přímo z regionu. To, co před třemi lety začalo město Jaroměř bezplatným převedením svých pozemků uvnitř parku naší organizaci, teď, navzdory probíhajícím společensko-ekonomickým krizím, pokračuje. Nesmírně nás to těší a povzbuzuje v další činnosti“, říká ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.


Otevřeno celoročně

Ptačí park Josefovské louky je otevřen návštěvníkům bezplatně po celý rok. Po obvodu parku vede stezka, ze které jsou nerušené výhledy na pastviny s vodními plochami.

Josefovské louky se za dobu své existence od roku 2006 změnily v místo s ohromující druhovou pestrostí. Rozmanitá příroda tu vznikla vlivem citlivých opatření, jako je řízené zavlažování, péče o vegetaci, pastva koní a praturů a také hloubení tůní. Výsledkem je 8 druhů obojživelníků, přes 40 druhů vážek, 200 pozorovaných druhů ptáků a mnoho dalších.


Ptačí park je rájem nejenom pro ptáky

Letos na podzim tu ČSO dokončila zatím největší komplex tůní s rozrůzněným dnem i břehy – centrální ptačník o celkové velikosti 3 hektary. Výstavbou nových tůní ČSO rozšíří stávající Slavíkovský ptačník o velikosti 1,5 hektaru. Oba na sebe navazující ptačníky – Slavíkovský a nový centrální – budou fungovat jako impozantní soustava vodních ploch, lákající nepřeberné množství vrubozobých a brodivých ptáků, bahňáků, ledňáčky a celou řadu pěvců vázaných na vodu a bahnité břehy.


200 druhů ptáků včetně vzácných a ohrožených

Páteří parku je sto let starý závlahový systém napojený na řeku Metuji, který umožňuje regulaci výšky vody na okolních loukách. Díky dostatku vody může na Josefovských loukách hnízdit hned několik vzácných a ohrožených druhů mokřadních ptáků, jako je čírka modrá, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá nebo několik druhů skrytě žijících chřástalů.


Další informace

Ptačí parky České společnosti ornitologické jsou logickou reakcí na dramatický úbytek ptáků zemědělské krajiny, mokřadů a přetrhávané vazby mezi lidmi a přírodou. První ptačí park v Česku Josefovské louky založila ČSO především na vlastním financování z darů členů a podporovatelů. Podařilo se vzkřísit jeden z nejkvalitnějších mokřadů, umožnit tu návrat jinde mizejících či vymizelých ptáků a zprostředkovat kontakt mezi lidmi a přírodou. Další tři již existující ptačí parky pokračují ve stejném duchu a stejně tak budou pokračovat i ptačí parky budoucí. ČSO v ptačích parcích nejen vykupuje pozemky, ale i šetrně hospodaří. Tak, aby se zde ptákům a dalším živočichům a rostlinám dařilo. ČSO při péči a obnově využívá tradičních metod jako je sečení a pasení, vyřezávání náletových dřevin a invazních rostlin a buduje tůně s ostrůvky. Zároveň vytváří pozorovatelny, pozorovací místa a stezky pro návštěvníky.

* Více o Josefovských loukách na www.josefovskelouky.cz
* Více o rezervacích ČSO na www.birdlife.cz/rezervace/

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist