https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/pracovnikum-liberecke-zoo-se-podarilo-odhalit-gang-pytlaku-zelvich-vajec-na-sumatre-akce-predstavuje-dobry-priklad-aktivit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR a ZOO Liberec: Pracovníkům liberecké zoo se podařilo odhalit gang pytláků želvích vajec na Sumatře. Akce představuje dobrý příklad aktivit českých zoo zahrad a neziskových organizací k ochraně biodiverzity

25. srpna 2016 | MŽP ČR a ZOO Liberec
Autor: Tiskové oddělení MŽP ČR, tel: 267 122 534, 602 656 403
Sumatra hlásí 1212 zachráněných želvích vajec před pašeráky zvířat. Pracovníci Zoologické zahrady Liberec společně s armádními složkami indonéského námořnictva odhalili a zatkli gang pytláků a pašeráků želvích vajec na Sumatře.

"Jde o historicky první úspěšný případ zatčení organizované pytlácké skupiny na Sumatře a věříme, že pokud se nám o něm podaří informovat celosvětově, měl by být ostrov na poměrně dlouhou dobu ochráněn před dalšími nájezdy zločinců," říká velvyslanec Indonéské republiky Aulia A. Rachman.

Mezinárodnímu týmu složenému ze zástupců české neziskové organizace Lestari, jejíž členové jsou rovněž pracovníci Zoo Liberec, indonéské nevládní organizace a vojáků ozbrojených sil indonéského námořnictva se podařilo na ostrově Bangkaru koncem letošního července zatknout pytláky spolu se 1 212 kusy vzácných želvích vajec. "Od dubna 2016 se na ostrov začaly stahovat stále nové skupiny vykrádající želví snůšky. Po dobu více než dvou měsíců se tak nepodařilo zaznamenat ani jedno líhnutí želvích mláďat na monitorovaných plážích, a to i přes prokazatelné mnohočetné kladení. V přepočtu to znamená, že lupiči odvezli z ostrova za 4 měsíce více než 120 000 vajec," komentuje situaci Tomáš Ouhel, koordinátor in-situ projektů Zoo Liberec.

"Nelegální obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin považujeme za významný celosvětový problém, který se do značné míry dotýká i České republiky, kde bylo v minulých letech zaznamenáno několik případů nelegálního obchodu s nosorožčí rohovinou a slonovinou, vzácnými papoušky nebo plazy, které svým rozsahem lze oprávněně zařadit do kategorie závažného mezinárodního organizovaného zločinu," dodává náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje aktivity českých zoologických zahrad a nevládních organizací, které jsou sdruženy v České koalici na ochranu biodiverzity a další české instituce přispívající k ochraně biologické rozmanitosti. Kromě toho se MŽP rovněž aktivně zapojuje do boje proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy.


Příklady aktivit Ministerstva životního prostředí v oblasti ochrany biodiverzity v rámci mezinárodní spolupráce:
* V letošním roce MŽP ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti, Celní správou a Policejním prezidiem připravuje Národní akční plán pro boj s nelegálním obchodem s ohroženými druhy, který by měl být schválen v průběhu letošního roku. Cílem plánu je usnadnění implementace opatření k potlačení nelegálního obchodu, které vyplývají z Akčního plánu EU [1] pro boj s nelegálním obchodem s ohroženými druhy a jež byl přijat radou ministrů EU v červnu letošního roku jako reakce na stále rostoucí globální úroveň nelegálního obchodu s ohroženými druhy.
* ČR je mimo to intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce v boji proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy, kdy se České inspekci životního prostředí ve spolupráci s Celní správou a Policií ČR podařilo v minulých letech odhalit mezinárodně organizovanou síť pašeráků nosorožčí rohoviny a slonoviny.

Poznámky:
[1] Akční plán EU obsahuje 32 bodů, mezi kterými jsou mimo jiných i opatření vedoucí ke zlepšení vzájemné spolupráce kontrolních a vymáhacích složek jako je ČIŽP, Celní správa a Policie ČR. Dále pak například zvýšení kapacity kontrolních orgánů CITES pro boj s kybernetickou kriminalitou v oblasti obchodu s ohroženými druhy, která v posledních letech nabývá na významu, a také zavedení systematického vzdělávání pro státní zástupce a soudce v oblasti kriminality spojené s nelegálním obchodem s ohroženými druhy za účelem zvýšení povědomí o závažnosti dané problematiky a zavedení odpovídajících a dostatečně odrazujících sankcí za tento druh kriminality
Další informace lze nalézt na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm
Tiskové oddělení MŽP ČR, tel: 267 122 534, 602 656 403 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist