https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/probiha-rizeni-o-zvyseni-objemu-vody-ve-vd-nove-mlyny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Probíhá řízení o zvýšení objemu vody ve VD Nové Mlýny

18. května 2023 | Děti Země
Spolky se mohou přihlásit do 22. května 2023 a zaslat vyjádření

Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě obdržené žádosti Povodí Moravy, s. p., dne 3. ledna 2023 oznámil dne 20. dubna 2023 veřejnou vyhláškou zahájení řízení o schválení změny povolení k nakládání s vodami na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny, jejímž cílem je zvýšit vodní hladinu o 35 cm a získat asi devět miliónů metrů krychlových vody.

Spolky se mohou do 22. května 2023 přihlásit do řízení a poslat i vyjádření. Děti Země s navýšením hladiny nesouhlasí, neboť nejde o naléhavý veřejný zájem.

„Zvýšení vodní hladiny o 35 cm je jen zbytečný a drahý rozmar Povodí Moravy, neboť pro zavlažování půdy se nyní používá asi jen jedno procento z asi 40 miliónů m3 vody v nádrži, přičemž do budoucna to nebude ani polovina současného objemu vody, a zavlažování lužních lesů se provádí jen občas a v malém množství vody. Navíc je zvýšení vodní hladiny v rozporu s plánem péče o přírodní rezervaci na střední nádrži, který platí až do roku 2026,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které se záměrem zabývají od prosince 2019.

Děti Země chtějí v probíhajícím řízení o vydání změny povolení k nakládání s vodami na střední a dolní nádrži VD Nové Mlýny hlavně zpochybnit důvody žádosti a také podkladová závazná stanoviska, zejména závazné stanovisko EIA, které MŽP vydalo 5. května 2021 s třiceti sedmi podmínkami. Krajský úřad poslední změnu povolení k nakládání s vodami vydal dne 2. února 2012, kterou plán péče na roky 2017 až 2026 respektuje.

Plán proto vodní hladinu na VD Nové Mlýny připouští na max. kótě 170,00 metrů nad mořem, kdežto záměr Povodí Moravy ji zvyšuje na 170,35 metrů nad mořem, a dále má být vodní hladina nejníže na kótě 169,50 metrů nad mořem od března do července, kdežto nově má být nejníže na kótě 169,85 metrů nad mořem a navíc od září do října. Nyní vodní hladina kolísá o 50 cm, ale nově má kolísat až o 85 cm.

Krajský úřad v Brně již v únoru 2022 povolil kácení třináct mohutných topolů a vrb na soutoku Jihlavy a Svratky, aby se zde vytvořilo nové pastviště pro husy. Děti Země proti tomuto rozhodnutí sice zaslaly odvolání, neboť plán péče umožňuje jen ořezávání dřevin, nicméně MŽP kácení těchto stromů v říjnu 2022 potvrdilo.

Krajský úřad v únoru 2022 také povolil výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny ke škodlivému zásahu do biotopů deseti zvláště chráněných druhů živočichů, kterou MŽP v říjnu 2022 potvrdilo, přičemž namítanou systémovou podjatost krajského úřadu zamítlo.

„Proti rozhodnutí MŽP jsme v lednu 2023 zaslali ke Krajskému soudu v Brně správní žalobu, neboť podle nás nebyl doložen veřejný zájem a jeho převaha a naléhavost na zvýšení vodní hladiny nad ochranou těchto cenných biotopů a navíc měl o výjimce rozhodovat jiný krajský úřad, který nebude podjatý,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh správního řízení o schválení změny povolení k nakládání s povrchovými vodami na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny zvýšením vodní hladiny o 35 cm
03.01.2023 = Povodí Moravy, s. p., zasílá žádost


10.02.2023 = Krajský úřad Jihomoravského kraje veřejnou vyhláškou oznamuje zahájení řízení
17.04.2023 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení s upozorněním na vady vyvěšení oznámení o jeho zahájení
19.04.2023 = Krajský úřad Jihomoravského kraje veřejnou vyhláškou oznamuje nové zahájení řízení
22.05.2023 = lhůta pro zaslání přihlášky spolků do řízení
23.05.2023 = lhůta pro zaslání vyjádření účastníků řízení


II. Průběh správního řízení o povolení změny manipulačních řádů na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny zvýšením vodní hladiny o 35 cm


07.03.2023 = Povodí Moravy, s. p., zasílá žádost
20.03.2023 = Děti Země zasílají přihlášku do řízení


III. Průběh správního řízení o povolení kácení 13 ks stromů (topolů a vrb) u soutoku Svratky a Jihlavy na břehu střední nádrže Vodního díla Nové Mlýny pro vytvoření nového pastviště pro husy


05.10.2021 = Povodí Moravy, s. p., zasílá žádost
07.02.2022 = Krajský úřad Jihomoravského kraje povoluje kácení stromů
01.03.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
23.03.2022 = Děti Země zasílají doplnění odvolání
14.10.2022 = Ministerstvo životního prostředí odvolání Dětí Země zamítá


IV. Průběh správního řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů pro záměr nové manipulace s vodní hladinou na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny jejím zvýšením o 35 cm


15.06.2021 = Povodí Moravy, s. p., zasílá žádost
22.10.2021 = Děti Země zasílají vyjádření s námitkou rizika tzv. systémové podjatosti vedoucího odboru ŽP
15.11.2021 = ředitel krajského úřadu námitku o riziku tzv. systémové podjatosti vedoucího odboru ŽP zamítá
22.11.2021 = vedoucí odboru ŽP námitku o riziku tzv. systémové podjatosti dvou podřízených osob zamítá
02.12.2021 = Děti Země zasílají odvolání proti usnesení ředitele krajského úřadu
02.12.2021 = Děti Země zasílají odvolání proti usnesení vedoucího odboru ŽP
07.02.2022 = Krajský úřad Jihomoravského kraje povoluje výjimku s 9 podmínkami
03.03.2022 = Děti Země zasílají formální odvolání
01.04.2022 = Děti Země zasílají doplnění odvolání
28.04.2022 = Děti Země zasílají upřesnění odvolání
27.10.2022 = Ministerstvo životního prostředí všechna tři odvolání Dětí Země zamítá
02.01.2023 = Děti Země zasílají ke Krajskému soudu v Brně správní žalobu (spis. zn. 31 A 1/2023)


V. Výtah ze závazného stanoviska EIA ze dne 5. května 2021 s 37 podmínkami


Obsahem záměru je provádění kolísání hladiny vody ve střední nádrži Vodního díla Nové Mlýny v rozsahu až 85 cm mezi úrovní 169,50 až 170,35 metrů nad mořem a navýšení vody ve střední a dolní nádrži asi o 9 miliónů metrů krychlových zvýšením hladiny vody o 35 cm ze současné max. úrovně 170,00 metrů nad mořem.

Fáze I zahrnuje instalaci nových plovoucích ostrovů, odstranění části tzv. Ivaňské cesty, zajištění izolovanosti malé a velké laguny na ostrovech Písky, ochranu vybraných částí ostrovů (např. Kostelní ostrov...) před abrazí, realizaci plovoucích plošin u plovoucích ostrovů a vytvoření pastviště pro husy na Kostelním ostrově a v prostoru východně od soutoku Svratky a Jihlavy.

Fáze II představuje zavedení nově navržené manipulace v nádrži, která je možná po dokončení fáze I. Ve fázi II se budou realizovat další opatření, která jsou v souladu s plánem péče o ptačí oblast.

Fáze III zahrnuje realizaci souboru revitalizačních opatření včetně vlnolamů u ostrovů A a B (Severní a Jižní ostrov), Kostelního ostrova a Deponií I, III, IV, V a VI, ostrovů Písky, realizaci litorálních oblastí Střední nádrže – litorálního pásma v SZ části nádrže a litorálního pásma v Pouzdřanské zátoce.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist