https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/soucasti-ceske-ceny-za-architekturu-byla-i-zvlastni-cena-aopk-cr-tu-ziskala-rekonstrukce-minipivovaru-trautenberk-v
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

AOPK ČR: Součástí České ceny za architekturu byla i Zvláštní cena AOPK ČR. Tu získala rekonstrukce minipivovaru Trautenberk v Krkonoších.

20. listopadu 2018 | AOPK ČR
Autor: Karolína Šůlová, tel: 724 102 406
Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivou rekonstrukci stavby v krajině získal pražský ateliér ADR. Ocenění převzal z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce, jeho součástí je i certifikát na exkurzi s průvodcem do Amatérské jeskyně, nejdelšího jeskynního systému v ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR oceňuje zejména fakt, že tato relativně objemově velká stavba, vytvářející dominantní prvek krkonošské architektury ve velmi exponované poloze, je proporčně i barevně zdařile začleněná do struktury zástavby Horní Malé Úpy, přičemž střízlivé řešení exteriéru vytváří příjemný kontrast s ladným interiérem. Novému majiteli se ve spolupráci s architekty podařilo vrátit dnešní budově minipivovaru Trautenberk, spojeného s restaurací a ubytovnou, její původní lesk. Díky respektu k původním hodnotám objektu i okolní krajiny a následné profesionálně zvládnuté rekonstrukci došlo k zatraktivnění celé horské obce.

AOPK ČR a Česká komora architektů uzavřely smlouvu o spolupráci vloni. Deklarují v ní společný zájem o péči o dochované kulturní a historické hodnoty krajiny České republiky, ochranu památkově hodnotných sídel a staveb ve zvláště chráněných územích, práci s veřejností, vzdělávání v oblasti architektury a ochrany krajinného rázu, osvětu v oblasti výstavby ve zvláště chráněných územích, sdílení vzdělávacích materiálů v oblasti architektury, krajinného rázu a ochrany krajiny a také organizaci zvláštní ceny AOPK ČR v rámci České ceny za architekturu. Více zde http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/partneri-aopk-cr/neziskove-organizace/ceska-komora-architektu/

Více o České ceně za architekturu najdete na https://ceskacenazaarchitekturu.cz/

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist