Petra Kazdová "> Spolupráce Státního pozemkového úřadu s Českou zemědělskou univerzitou pokračuje i v akademickém roce 2022-2023 - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/spoluprace-statniho-pozemkoveho-uradu-s-ceskou-zemedelskou-univerzitou-pokracuje-i-v-akademickem-roce-2022-2023
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Státní pozemkový úřad: Spolupráce Státního pozemkového úřadu s Českou zemědělskou univerzitou pokračuje i v akademickém roce 2022-2023

15. listopadu 2022 | Státní pozemkový úřad
Autor: Petra Kazdová, tel: + 420 602 592 875
Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Česká zemědělská univerzita (ČZU) mají uzavřené vzájemné memorandum o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů univerzity a pořádání workshopů. Důkazem toho, že spolupráce funguje i v akademickém roce 2022-2023 je cyklus přednášek vedených našimi kolegy přímo na Fakultě životního prostředí, který probíhal během měsíce října a listopadu. Tyto přednášky jsou vždy skvělou vzdělávací aktivitou, během které si studenti prohlubují znalosti a zároveň získávají vhled do určité specializované oblasti přímo od odborníků z praxe.

„Odbornou spolupráci s vysokými školami vidím jako jednu ze zásadních aktivit, jak motivovat a rozvíjet mladé talenty nejen v oboru pozemkových úprav a prakticky je seznámit s tím, co všechno naše práce na SPÚ obnáší.“ dodává Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.
Soubor přednášek zahájili kolegové Jindřich Holínský a Jan Adamčík z Oddělení investičních činností, kteří studentům přiblížili problematiku při stavebních činnostech Státního pozemkového úřadu v souvislosti s realizacemi jednotlivých opatření v pozemkových úpravách. Ředitel Odboru vodohospodářský staveb, Milan Rybka, seznámil posluchače nejen se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků, ale práci vysvětlil na konkrétním příkladu, a sice na Studii proveditelnosti závlahové soustavy Hustopečsko I. etapa. Neméně důležitou přednášku vedl František Pavlík, ředitel Odboru půdní služby, který se věnoval tématům jako je aktualizace BPEJ nebo Monitoring eroze zemědělské půdy. Pozemkové úpravy v praxi a vliv klimatických změn na zpracování pozemkových úprav jsou oblasti, kterým se věnovali kolegové Jaroslava Kosejková, ředitelka Odboru pozemkových úprav a Michal Gebhart, ředitel Sekce krajinotvorby. Cyklus přednášek uzavřela Silvie Hawerlandová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, která studentům prohloubila znalosti v oblasti legislativy pozemkových úprav a veřejných zakázek.
Kromě uzavřeného vzájemného memoranda o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů univerzity, uzavřel Státní pozemkový úřad s Českou zemědělskou univerzitou také memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby Monitoringu eroze zemědělské půdy, a to společně s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Chmelařským institutem s.r.o.. Předmětem tohoto memoranda je vymezení podmínek spolupráce smluvních stran memoranda v oblastech sběru a využívání dat z meteorologické sítě automatických meteorologických stanic ISIDOR, jejímiž autory jsou Centrum precizního zemědělství při ČZU a EMS (Environmental Measuring Systems s.r.o.). Přispěvatelem do sítě je CHI (Chmelařský institut). Cílem této spolupráce pak je zpřesnění informací o srážkových událostech mající za následek vznik erozních událostí na zemědělské půdě.
Státní pozemkový úřad obecně věnuje pozornost spolupráci se středními, vyššími odbornými a vysokými školami nejen při určování obsahu odborného vzdělávání, ale především na vyšších stupních vzdělávání při zajišťování odborné praxe pro studenty a také účasti odborníků z řad SPÚ na školách ve formě pravidelné výuky nebo při jednorázových odborných přednáškách či terénních exkurzích.
Vedle České zemědělské univerzity spolupracuje Státní pozemkový úřad s několika dalšími institucemi. Všechny partnerské dohody, které Státní pozemkový úřad uzavřel s odbornou veřejností jsou k náhledu zde: https://1url.cz/grsiZ
Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz
Petra Kazdová, tel: 420 602 592 875
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist