https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/statisticka-rocenka-zivotniho-prostredi-ceske-republiky-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

CENIA: Statistická ročenka životního prostředí České republiky

3. ledna 2022 | CENIA
Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již třicátou první publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky (https://www.cenia.cz/publikace/statisticka-rocenka-zivotniho-prostredi-cr/statisticka-rocenka-zivotniho-prostredi-cr-2020/). Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – obsahuje konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, data o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Stejně jako v minulých ročnících byla v rámci aktuální Ročenky upřesněna, doplněna či nově zařazena vybraná data a informace, a to například v kapitole 3.3.2 Jakost vody (doplnění grafů podílu profilů, kde byl překročen limit normy environmentální kvality-roční průměr pro vybrané látky), 3.4.1 Půda (nahrazení dat k retenční vodní kapacitě půdy za data k infiltrační schopnosti zemědělské půdy), 4 Zdraví a životní prostředí (doplnění informací k předčasným úmrtím vlivem účinků PM10, resp. PM2,5, a dále k populačnímu karcinogennímu riziku pro benzo[a]pyren v hodnocených typech lokalit sídel) či v kapitole 7.2 Názory a postoje veřejnosti (doplnění o názory obyvatel EU k oblastem nejvíce posilujícím evropskou sounáležitost).

Ročenka tvoří společně se Zprávou o životním prostředí České republiky celek, kdy Ročenka obsahuje pouze data a Zpráva na základě těchto dat provádí analýzu stavu a vývoje životního prostředí a jeho zátěží.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist