https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/svaz-prumyslu-chce-vyssi-dan-z-uhli-hnuti-duha-to-vita-ale-varuje-pred-jinymi-jeho-navrhy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Svaz průmyslu chce vyšší daň z uhlí. Hnutí DUHA to vítá, ale varuje před jinými jeho návrhy

21. listopadu 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Dnes zveřejněné programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na léta 2018-2019 fakticky požaduje zvýšit energetickou daň na fosilní paliva (zejména uhlí) spalovaná v malých výtopnách a hlavně domácích kotlích a kamnech [1], která bude motivovat zejména domácnosti k opuštění tohoto paliva. Podobné řešení je součástí i nedávno zveřejněného komplexního plánu Hnutí DUHA k zásadnímu snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění [2]. Prohlášení průmyslu uvádí: "V souladu se Státní energetickou koncepcí a s cílem dosáhnout odklonu od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech prosazovat srovnání ekonomických podmínek účinných centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit." a "...prosazovat odpovídající promítnutí externalit včetně ceny emisí skleníkových plynů do nákladů na využití fosilních paliv využívaných mimo zařízení EU ETS" [3].

Lokální topeniště na pevná paliva produkují 98 % rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a 74 % přímých emisí velmi nebezpečného jemného prachu (PM2,5) [4]. Hnutí DUHA dodává, že zvýšení energetické daně musí být sociálně citlivě - zejména musí zajistit, že lidé dostanou od státu podporu na moderní vytápění, případně i pomoc s náklady na palivo.

Obecně pozitivní je i postoj Svazu průmyslu k zavedení nového systému pro rozvoj obnovitelných zdrojů, který vyjádřil v podrobnějším programovém prohlášení k energetice. Svaz však zároveň tlačí na nižší cíle [5], jeho opatrnost je v příkrém kontrastu s tím, s jakou bezstarostností podporuje výstavbu nových jaderných bloků [6], aniž by se zde strachoval o dopady na výdaje státu a domácností. Svaz také mylně požaduje, aby peníze na obnovitelné zdroje dostaly zejména velké energetické firmy [7].

Svaz průmyslu také neměří stejným metrem domácnostem a uhelným elektrárnám - byť se zaklíná "symetrickou regulací velkých i malých zdrojů znečištění ovzduší". Zatímco domácnosti budou muset od září 2022 ukončit provoz nejstarších kotlů (fakticky tedy splňovat nové emisní limity) [8], zástupci průmyslu chtějí pro uhelné elektrárny výjimky z nových limitů pro znečištění ovzduší platných od roku 2021. Nespecifikují ani na jak dlouho a jestli hodlají limity někdy plnit [9].

Hnutí DUHA naopak uvítalo, že Svaz průmyslu požaduje "zastavit jakoukoliv podporu pro pořizování zařízení na tuhá fosilní paliva pro domácnosti, a to včetně kombinovaných kotlů." [10]. Podpora kotlů, v nichž se dá spalovat uhlí, zbytečně podrývá efekt kotlíkových dotací a konzervuje závislost domácností na uhlí.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Hnutí DUHA vítá, že Svaz průmyslu navrhuje vyšší zdanění uhlí pro lokální vytápění i vyřazení kotlů na uhlí z kotlíkových a dalších dotací. Prosazujeme totéž a pokud se to provede nastavit s ohledem na sociální dopady, pak máme velkou naději na zásadně čistší vzduch. Správný je i obecný souhlas rozvoje obnovitelných zdrojů energie ze strany průmyslu, ale upozorňujeme, že ji nemají dostat jen velké energetické firmy, ale naopak zejména domácnosti, obce, místní podnikatelů a podobně. Nezodpovědný je také paušální tlak na nové jaderné reaktory a prosazování výjimek z nových limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren."

Tuto i další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne.


Kontakty:
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/11/znecisteni_ovzdusi_cr_podklad_cad_2018.pdf
[2] Velké teplárny a elektrárny část takových nákladů platí skrze emisní povolenky a poplatky za znečištování ovzduší. Neplatí však zdaleka celkové externí náklady, které jsou se spalováním uhlí spojeny.
[3] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR 2018/2019. https://www.spcr.cz/images/Programove_prohlaseni_SPCR_2018-2019.pdf, str. 5, část Energetika, 5. a 6. odrážka
[4] http://hnutiduha.cz/aktualne/stare-domaci-kotle-produkuji-98-rakovinotvorneho-znecisteni-ovzdusi-je-treba-zvysit-dan-z
[5] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 - 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 2, 1. odrážka, část 1, 2. odrážka
[6] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 - 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 2, 2. odrážka
[7] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 - 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 1, 3. odrážka
[8] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/domacnosti-musi-do-ctyr-let-splnit-limity-pro-znecistovani-ovzdusi-bez-vyjimek-uhelne
[9] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 - 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 2, 4. odrážka
[10] Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR. Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 - 11/2019. https://www.cgoa.cz/cps/newsletter/clanky/2018_10_08-14_legislativa_1.pdf, část 2, 5. odrážka
Jan Piňos, tel: 731 465 279
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist