https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/trochu-utajene-projednavani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Arnika: Trochu „utajené“ projednávání

9. dubna 2002 | Arnika
Autor: Jan Dostál
Děčín – Takřka bez účasti veřejnosti proběhlo na Okresním úřadě Děčín dne 9.4.2002 projednání Návrhu zadání Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje, části týkající se Ústecko-chomutovské aglomerace. Přesto, že se v Návrhu klade důraz na principy trvale udržitelného rozvoje, zůstávají jeho součástí i kontroverzní vodní díla na dolním českém Labi.

Návrh je zpracován s velkým důrazem na ekologickou stabilitu území a principy udržitelného rozvoje. Bez povšimnutí nesmí zůstat ani přístup k řešení nezaměstnanosti v oblasti. Důraz je kladen na zaměstnávání při revitalizaci krajiny jako alternativy k lákavým, ale mnohdy ekologicky velmi nevýhodným investicím. Naproti tomu jsou součástí Návrhu i kontroverzní vodní díla na dolním českém Labi a to i přes negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci hodnotící vliv výstavby na životní prostředí (EIA) a přes nesouhlas s umístěním stavby v CHKO Labské pískovce.
Územní plán je dokument, který bude po svém zpracování a schválení určovat osud celého regionu po mnoho let. I přes to, že byly dodrženy zákonné požadavky pro zveřejnění a možnosti připomínkování záměru, se jeho projednávání zúčastnila jen malá část dotčených institucí a prakticky nikdo z široké veřejnosti. Vzhledem k závažnosti by celému procesu zpracovávání plánu velmi prospělo, kdyby pořizovatel účinněji zveřejňoval jednotlivé kroky a podporoval možnost veřejnosti se do procesu zapojit i nad rámec zákona, tak jak je zvykem v zemích EU.
Možnost zapojit se do procesu vytváření územního plánu stále trvá! Návrh zadání územně plánovací dokumentace je vystaven do 29.4.2002 k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, tj. odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje a na referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Děčín, číslo kanceláře 63.


Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist