https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/uhli-z-biliny-neni-potreba-a-tezba-by-poskodila-lidi-i-prirodu-shodly-se-odborne-vladni-vybory
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Zelený kruh: Uhlí z Bíliny není potřeba a těžba by poškodila lidi i přírodu, shodly se odborné vládní výbory

20. listopadu 2018 | Zelený kruh
Autor: Daniel Vondrouš, tel: 724 215 068
Ministerstvo životního prostředí právě posuzuje dopady na životní prostředí [1] u záměru rozšíření těžby na velkolomu Bílina za limity stanovené v roce 1991 (a upravené v roce 2008). Rozšíření velkolomu přitom není pro potřeby energetiky nutné a mělo by zbytečný negativní vliv na klima, ovzduší, krajinu i obce. Na tom se již v říjnu 2015 - tedy ještě před přelomovou klimatickou konferencí v Paříži, kde se státy světa dohodly na ještě ambicióznějším cíli pro zastavení změny klimatu - shodly odborné výbory Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Konkrétně šlo o Výbor pro udržitelnou energetiku [2], Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu [3] a Výbor pro udržitelné municipality [4]. Zasedání v nich zástupci průmyslu, obcí, krajů, zemědělců, služeb, ministerstev i nevládních organizací. Žádný jiný výbor RVUR se neusnesl na jiném či opačném závěru. Asociace ekologických organizací Zelený kruh - jako jedna z členských organizací RVUR - vyzývá Ministerstvo životního prostředí, aby se řídilo stále platnými doporučeními odborných výborů při rozhodování o závěrečném stanovisku EIA v právě probíhajícím posuzování vlivu na životní prostředí. Řízení provází nebývalý zájem veřejnosti, občané a občanky žádají negativní stanovisko. Připomínky lze stále podat skrze web Greenpeace: https://spoluprotiuhli.cz/ Jiří Koželouh, člen RVUR a Výboru pro udržitelnou energetiku, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: “Ze stanovisek všech tří výborů, které se vyjádřily k otázce těžby za původními limity těžby uhlí, je jasné, že rozšíření velkolomu Bílina není pro potřeby energetiky potřeba, zato by poškodilo klima, ovzduší, krajinu i obce. Podklady zaplacené firmou Severočeské doly se logicky snaží negativní dopady bagatelizovat a potřebu uhlí zveličovat. Ministerstvo životního prostředí by se však mělo řídit odborným stanoviskem výborů, které jsou zde od toho, aby pomáhaly vládě a zasedají v nich experti a expertky různých názorů a pohledů.” Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká: “Těžaři odmítli spočítat ve svých materiálech vliv rozšíření dolu Bílina na klima a lhali ministerstvu životního prostředí, že se dopady na klima počítají při stavění nových a prodlužování provozu starých elektráren, i když dobře věděli, že se to tak nedělá. Je na ministerstvu, aby jim nyní z tohoto důvodu dokumentaci k rozšíření dolu hodilo na hlavu. Rozšiřování dolu Bílina odmítli odborníci z vládních výborů, nyní se proti těžbě vymezilo už přes tisíc lidí, kteří se zapojili do procesu EIA. Ministerstvo by tyto hlasy mělo poslechnout a mělo by nakonec vydat k rozšiřování dolu negativní stanovisko.” Jiří Dlouhý, člen RVUR a předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, řekl: “Navrhovaný záměr není v souladu ani se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ani s územními plány některých dotčených měst a obcí, jak dokumentace přímo uvádí. Závěrem hodnotitele je, že se patrně budou muset pořídit změny této územní dokumentace. To je něco, co je pro nás zcela nepochopitelné a nepřijatelné.” Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl: “Jde o rozhodnutí s vážnými negativními důsledky pro zdraví lidí I krajiny. Zvítězit musí odborné a věcné argumenty a ne zájem uhlobaronů.” Kontakty: Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz Jan Rovenský, Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org Jiří Dlouhý, Společnost pro trvale udržitelný život, 724 698 016, info@stuz.cz Daniel Vondrouš, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz Poznámky pro editory: [1] https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP471 [2] http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VUE.pdf [3] http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VKrajina.pdf [4] http://www.czp.cuni.cz/stuz/pur/images/Rok2015/VMun.pdf
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist