https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/v-nedeli-11-prosince-zacnou-platit-nove-jizdni-rady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Liberecký kraj: V neděli 11. prosince začnou platit nové jízdní řády

5. prosince 2016 | Liberecký kraj
Autor: Markéta Dědková, tel: 485 226 324, 739 541 624
Od neděle 11. prosince vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci celostátní změny. Kompletní souhrn změn je uveden na webu www.iidol.cz, v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě. Vydávány jsou pro oblasti Českolipsko, Liberecko a Jablonecko + Semilsko. Prodejní cena je 20 Kč a k zakoupení jsou v informačních centrech dopravců a vybraných měst, ale také přímo v autobusech u řidiče či u některých prodejců knih.

Co přinese rok 2017 ve veřejné dopravě?

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Nové noční spoje
Noční vlakové spoje začnou nově o víkendech a svátcích jezdit z Liberce i dalšími směry. Cestující se z večerních akcí, které se konají v krajském městě, dostanou vlakem do Frýdlantu, Turnova, Semil a Hrádku nad Nisou. Už nyní jezdí noční spoje z Liberce do Tanvaldu. Odjezdy spojů budou z Liberce do všech směrů v 0:35 tak, aby vlaky navazovaly na MHD v Liberci i autobus z Prahy.

Obsazenost spojů bude pravidelně vyhodnocována a po zkušebním období se rozhodne o jejich zapracování do koncepce dopravy v rámci Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Roční náklady na zavedení nových nočních vlaků jsou předpokládány ve výši 1,4 mil. Kč.

Turistické spoje (nové i stávající)
V roce 2016 byly zkušebně zavedeny nové turistické vlaky – „CYKLOVLAK“ z Liberce do Kořenova a spěšný vlak „Mácháč“ z Liberce do Doks. V obou případech se spojení osvědčilo.

Spěšný vlak z Liberce do Doks si velmi brzy našel své cestující a v některých dnech jeho obsazenost přesahovala sto cestujících. V roce 2017 tak bude opět v provozu, a sice každou sobotu, neděli a svátek od 1. července do 27. srpna. Vlak odjede z Liberce v 9:44, zpět z Doks v 16:46. Krom tohoto přímého vlaku bude spojení z Liberecka do Doks (a opačně) i nadále možné kombinací osobního vlaku a rychlíku s přestupem v České Lípě.

Do Kořenova slouží „CYKLOVLAK“ jako posila o sobotách v letní sezóně a denně je využíván desítkami cestujících. Souprava je sestavena z vozů speciálně upravených pro přepravu jízdních kol. Od 3. června 2017 vyjede tento cyklovlak znovu (odj. v 9:05 z Liberce, v 9:26 z Jablonce nad Nisou) a v provozu bude až do konce září. Návrat soupravy navíc Liberecký kraj využije k novému spojení z Kořenova přes Tanvald a Turnov do Rovenska pod Troskami. Vlak pojede kolem poledne, namísto chybějícího rychlíku, v Turnově bude mít návaznost na vlak do Prahy. Spojení z Liberce ve směru Harrachova bude samozřejmě i nadále možné každou hodinu linkou L1 zajišťovanou moderními vlaky Stadler.

Další novinkou je nový cyklovlak v odpoledních hodinách z Rovenska pod Troskami (každou sobotu od 3. června do konce září, odj. 14:59) do Liberce. Tento vlak tak posílí nabídku spojení v období největší přepravní poptávky. Mezi Libercem a Rovenskem pod Troskami lze také využít již existující sezónní přímá spojení (přímé vozy na rychlíku s odj. v 8:02 z Liberce, resp. v 17:05 z Rovenska zpět), nebo celoročně kombinaci osobních vlaků s přestupem v Turnově každé dvě hodiny.

Nelze opomenout ani přímé spojení Liberce s polskou Szklarskou Porębou, které i pro období jízdního řádu 2016/17 zůstane zachováno ve stejném rozsahu jako v roce 2016, tj. v období zimní a letní sezóny budou vlaky jezdit každou hodinu dopoledne a každé dvě hodiny odpoledne. Mimo sezónu budou provoz zajišťovat tři páry spojů.

Spojení Česká Lípa - Rumburk
Změny čekají také na cestující mezi Českou Lípou a Rumburkem. V této relaci dojde k rozšíření počtu přímých spojů (ze šesti na deset párů), které nově pojedou každé hodiny. Naopak některé osobní vlaky, které dosud zajížděly do stanice Jedlová, budou ukončeny ve stanici Svor. Důvodem je, že od nových jízdních řádů dojde ke změně jízdního řádu na území Ústeckého kraje na návazné trati do Rumburku a na Jedlové by nebylo možné zajistit okamžité přestupy. Cílem obou krajů je rozvíjet přímá spojení.

Ostatní změny

Od 12. prosince bude v pracovní v provozu nový pár spěšných vlaků, který propojí Semilsko s Libercem. Odjede v 5:10 z Horek u St.Paky, resp. v 5:45 ze Semil, do Liberce dorazí v 6:53. Zpět pojede spěšný vlak z Liberce ve 12:59 a z Turnova nahradí dnešní osobní vlak do Semil, kam přijede ve 14:23 (u nádraží i nadále bude zajištěn přestup na autobusovou linku do Libštátu).

Na trati z Liberce přes Hrádek nad Nisou a Žitavu do Varnsdorfu se mění časové polohy několika vlaků okolo poledne. V souvislosti s pokračující přestavbou nádraží v saské Žitavě se navíc předpokládají hned v lednu další změny a omezení, která se dotknou zejména přímých vlaků z Liberce do Drážďan. Od srpna do listopadu 2017 je pak plánovaná úplná výluka mezi Hrádkem nad Nisou, Žitavou a Varnsdorfem, cestující budou v tomto období odkázáni na náhradní autobusovou dopravu.

Na dalších tratích dochází jen k minimálním změnám. Kompletní a přehledný změn naleznou cestující na webu www.iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ LINKY

Nové spojení Frýdlantska s Prahou
Od 11. prosince vyjedou přímé spoje propojující Frýdlantsko s Prahou. Nová linka č. 630 bude vedena v trase Nové Město p.Smrkem – Hejnice (vyjma jednoho ranního spoje) – Frýdlant – Liberec – Mladá Boleslav (pouze vybrané spoje) – Praha,Černý Most. V pracovní dny budou v provozu dva páry spojů a třetí zavede dopravce mezi Libercem a Prahou. O jeden pár spojů více bude v provozu o víkendech. Spojení uvítají jak cestující, kteří dojíždí z Frýdlantska do Prahy či Mladé Boleslavi, tak cestující z Prahy, kteří se mohou přímo dopravit např. do Lázní Libverda.

Na linku budou nasazeny komfortní autobusy uzpůsobené pro dálkovou dopravu. Z Libereckého kraje až do Mladé Boleslavi bude platit v plné míře tarif IDOL, do/z Prahy dopravce zavede relační ceník. Základní jízdné pro dospělou osobu z Prahy do Frýdlantu a Raspenavy bude 110 Kč, do Hejnic a Lázní Libverda 120 Kč, do Nového Města pod Smrkem pak 130 Kč. K jízdence bude možné pro cesty do a z Prahy zajistit prostřednictvím rezervačního systému AMS místenku, cestující si ji mohou zakoupit na internetu.

Spojení Liberec – Mladá Boleslav
Cestující se od prosincové změny jízdních řádů mohou těšit také na rozšíření nabídky spojů mezi Libercem a Mladou Boleslaví. Oproti stávajícímu rozsahu dopravy (osm párů spojů v prac. dny, dva páry v sobotu, čtyři páry v neděli) přibude jeden pár expresních spojů v prac. dny, resp. dva páry o víkendu na lince 630 (do Prahy – viz výše). Dále přibudou tři páry spojů na lince 360 přes Mnichovo Hradiště. Tyto tři páry bude zajišťovat dopravce ARRIVA Střední Čechy. Cestující získají např. novou nabídku ranního spojení mezi oběma městy vč. dlouhodobě požadovaného spojení do škol v Mladé Boleslavi, nebo nové možnosti spojení dopoledne a odpoledne.

Všechny spoje budou v celé trase plně zaintegrovány do IDS IDOL.

Nová linka Doksy - Liberec
Od začátku platnosti jízdních řádů bude vyhověno také dlouhodobým požadavkům Doks na zajištění přímého autobusového spojení s krajským městem. V pracovní dny bude zkušebně zaveden jeden pár denně s odjezdem ráno v 7:10 z Doks přes Mimoň a Jablonné (v tomto úseku nahradí stávající spoje) a příjezdem v 8:50 do Liberce, zpět z Liberce odjede autobus v 13:15 a do Doks přijede ve 14:45. Tyto spoje současně posílí nabídku ve frekventovaném úseku z Liberce do Jablonného. V souvislosti s jejich zavedením dojde k časovým úpravám některých spojů na lince Nový Bor – Liberec.

Spojení Liberec – Jablonec nad Nisou linkou 141
Z důvodů výše zmíněné uzavírky bude v celém roce 2017 platit „výlukový jízdní řád“ a linka 141 i nadále bude jezdit přes Vratislavice. V průběhu roku 2016 došlo na základě námětů cestujících k drobným úpravám a některé další připomínky jsou zapracovány i k prosinci. např. večerní spoj po 21. hodině z Liberce pojede o 7 minut později. Návaznost ve směru Janov nad Nisou na linku 101 v zastávce Ostrý Roh v Rýnovicích bude po dohodě s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce zachována.

Další změnou, která již nesouvisí s uzavírkou, je prodloužení večerních spojů ve 21 hodin z Liberce, resp. po 22. hodině z Jablonce do/ze zastávky Na Hutích v Jablonci, čímž dojde k zajištění dopravy na/ze směny v místních firmách.

Zavedení nové turistické linky z Harrachova na Zlaté návrší
V létě 2017 se mohou cestující setkat s další novinkou, a sice přímým spojením z Harrachova do Vítkovic na Zlaté návrší. Dva páry spojů nové turistické linky č. 995 pojedou každou sobotu, neděli a svátek o letních prázdninách. V Harrachově budou navazovat u nádraží na vlaky do/z Liberce i Polska. Třetí pár spojů propojí Jilemnicko s Harrachovem a nabídne možnost spojení na výlet z Jilemnicka do Polska. Linka bude plně zaintegrována do IDS IDOL.

Spojení Jilemnice - Vrchlabí
Mezi Jilemnicí a Vrchlabím dojde k mírnému rozšíření počtu spojů (o jeden pár) a k úpravě časových poloh, které jedou přes Horní Brannou. Vzhledem k časovým polohám návazných spojů z Jilemnicka a Vrchlabska není možné zajistit všechny přestupy v obou koncových městech. Pro nový jízdní řád byl zvolen model dopravy, který přinese nové návaznosti v Jilemnici z okolních obcí ve směru do/z Vrchlabí.

Další novinkou v této relaci je prodloužení vybraných spojů ke školám a k nemocnici v Jilemnici.

Ostatní
Z ostatních změn lze zmínit například:

V souvislosti se zavedením linky 630 z Frýdlantska do Prahy budou upraveny jízdní řády linek na Frýdlantsku (především linky 651 z Nového Města do Frýdlantu).

Na základě vyhodnocení využití večerního provozu na Turnovsku (z Turnova ve směru Svijany a Svijanský Újezd) dojde ke sloučení několika spojů do nové okružní linky 368 v trase Turnov – Pěnčín – Svijanský Újezd – Svijany – Příšovice – Turnov (a zpět).

Z Lomnice nad Popelkou do Semil budou prodlouženy dva páry víkendových spojů (celkem tak dojde k rozšíření nabídky spojení na 5 párů).

Od prosince bude zavedeno nové víkendové spojení ze Semil do Železného Brodu přes Chuchelnu a Záhoří. V období letních prázdnin bude autobus zajíždět i k rozhledně na Kozákově.

Na lince 940 nepojede ranní spoj z Jablonce nad Nisou do Ústí nad Labem a dopoledne zpět z důvodu nedostatečného využití a značné ekonomické ztrátovosti (linka je v části trasy vedena komerčně). Na území Libereckého kraje dojde k částečné náhradě jinými linkami. Pro spojení Jablonecka a Liberecka s Děčínskem a Ústeckem mohou cestující využít ranních vlaků (rychlíků).

Na lince 452 Nový Bor – Česká Lípa přes Sloup bude posílena nabídka v dopoledních hodinách.

V dopoledních i odpoledních hodinách dojde k úpravám tras i časových poloh spojů na linkách 251 a 281 mezi Dubou a Českou Lípou.

V okolí Dubé dojde též k úpravám a rozšíření nabídky ranních školních spojů.

Radiobusy (autobusy na zavolání) bude možné objednávat na jednotném telefonním čísle pro celý Liberecký kraj: (+420) 704 702 000 (Centrální dispečink IDOL).

Na dalších linkách dochází k časovým posunům či úpravám omezení jízdy spojů. Jako vždy je možné získat kompletní přehled o změnách jízdních řádů na webu www.iidol.cz. Náměty a připomínky nejen k jízdním řádům mohou cestující zasílat na info@korid.cz.

OBJÍŽĎKOVÉ A VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

I v roce 2017 jsou očekávány uzavírky pozemních komunikací. Nejvýznamnější je pokračování rekonstrukce silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem n. Nis., která se dotkne jedné z nejvytíženějších autobusových linek v Libereckém kraji (č. 141 Liberec – Jablonec n. Nis.). Další uzavírky jsou plánovány např. na silnici ze Semil do Jilemnice (přes Háje n. Jiz.) či v Tuhani na Českolipsku i na řadě dalších míst.

Nejvýznamnější stavební akcí na železnici bude dokončení modernizace uzlu Česká Lípa.

Jako již tradičně bude možné informace o aktuálních výlukách a souvisejících opatřeních ve veřejné dopravě najít na webu www.iidol.cz, kde mohou cestující nalézt informace o výlukách s využitím pravidelně aktualizované mapy výluk.
Markéta Dědková, tel: 485 226 324, 739 541 624 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist