https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vladni-program-pro-snizovani-znecisteni-ovzdusi-je-vagni-musi-na-nej-navazat-konkretni-kroky.ekologicke-organizace-pripravi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Vládní program pro snižování znečištění ovzduší je vágní, musí na něj navázat konkrétní kroky. Ekologické organizace připraví komplexní připomínky

3. července 2019 | Hnutí DUHA
Návrh aktualizace Národního programu snižování emisí, kterou připravilo Ministerstvo životního prostředí a předložilo aktuálně k připomínkování, neobsahuje popis pokračování programu kotlíkových dotací, nutné zvýšení energetické daně z uhlí, omezení výjimek z emisních limitů pro uhelné elektrárny ani další konkrétní řešení. Dokument, který má Hnutí DUHA k dispozici, se vedle podrobné analýzy výchozího stavu omezuje na obecná "opatření" na úrovni "vytváření podmínek".

Pozitivním prvkem návrhu je požadavek na zvýšení podílu výroby tepla a elektřiny z "nespalovacích" obnovitelných zdrojů (tedy hlavně větrných a solárních elektráren). K tomu, aby se to opravdu stalo, musí Ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšit cíl pro obnovitelné zdroje v Národním klimaticko-energetickém plánu. Zvýšení požaduje i Evropská komise, neboť je nutné pro splnění společných evropských cílů pro modernizaci energetiky a snížení emisí skleníkových plynů [1].

K tomu, aby růst podílu nespalovacích obnovitelných zdrojů vedl k snížení znečištění ovzduší, jak předpokládá Národní program snižování emisí, je nutnou podmínkou souběžné odstavování znečišťujících zdrojů - tedy uhelných elektráren. Návrh programu však ani nenaznačuje, jak toho docílit. Zcela ignoruje uplatnění nových evropských limitů pro emise z uhelných elektráren, které budou účinné od srpna 2021. Toto uplatnění však není vůbec jisté, jak ukazuje aktuální případ elektrárny Chvaletice ze skupiny firem Pavla Tykače. Ta v pondělí dostala výjimku od Krajského úřadu Pardubického kraje, aby nemusela limity splnit, a u některých znečišťujících látek dokonce plánuje emise zvýšit [2]. Proti výjimce budou podávat místní nevládní organizace i celostátní organizace zabývající se ochranou ovzduší odvolání k Ministerstvu životního prostředí.
Přestože Ministerstvo životního prostředí opakovaně mluví o zásadním problému se znečištěním ovzduším z domácích kotlů a kamen na pevná paliva, návrh aktualizace Národního programu snižování emisí je v této oblasti nepochopitelným krokem zpět. Zatímco v současném znění se hovoří o zvýšení energetické daně na uhlí, v novém znění toto klíčové řešení- které vyplývá i ze Státní energetické koncepce ČR a Politiky ochrany klimatu v ČR - zcela chybí. Pozitivní je plán pokračovat v kotlíkových dotacích, ovšem není dostatečně vyřešena otázka hladkého pokračování po vyčerpání peněz z aktuálních fondů EU.

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:
"O klíčovém řešení pro omezení zdraví škodlivého znečištění z lokálních topenišť, kterým je zvýšení energetické daně z uhlí, se v návrhu aktualizovaného programu pro snižování znečištění ovzduší dozvíme pouze to, že jeho příprava zatím vázne. O pokračování kotlíkových dotací zjistíme, že je v plánu. Důležité informace typu harmonogramu zvýšení daně, využití výnosů pro pomoc chudým domácnostem nebo struktury programu budoucích kotlíkových dotací z programu nevyčteme. K tomu, aby program dával smysl, musí stanovit konkrétní úkoly a hlavně tyto úkoly plnit."

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Je dobře, že Ministerstvo životního prostředí navrhuje zvýšit výrobu z čistých obnovitelných zdrojů energie - větrných a solárních elektráren. Ale pokud mají našemu zdraví opravdu ulehčit, tak jak ministerstvo plánuje, pak musí zároveň probíhat odstavování uhelných elektráren. Představovat si pokles emisí z energetiky je pěkné, ale pokud úřady mezitím povolují uhelným elektrárnám výjimky z limitů, které pokles mají zajistit, pak se plán bohužel nenaplní. Otázka splnění limitů je však také v rukou MŽP, mělo by jejich dodržení napsat do plánu, ale hlavně vyžadovat po elektrárnách v praxi."


Kontakty:
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Viz tiskovou zprávu z 18. 6. 2019: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/budte-mnohem-ambicioznejsi-vzkazuje-evropska-komise-v-hodnoceni-ceskeho-klimaticko
[2] Viz tiskovou zprávu z 1. 7. 2019: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/3737/urednici-nadrzovali-provozovatelum-elektrarny-chvaletice-kritikum-nedali-moznost-se-vyjadrit-k-podkladum-elektrarne-ano/

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist