https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/voda-je-zaklad-i-v-krkonosich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa KRNAP: Voda je základ… i v Krkonoších

22. března 2018 | Správa KRNAP
Autor: Radek Drahný, tel: 737 209 900
Krkonoše jsou významnou pramennou oblastí České republiky, ovlivňující vodní režim celého horního i středního toku Labe. Hlavním zdrojem vody v tocích jsou dešťové a sněhové srážky, jejichž povrchový a podpovrchový odtok je výrazně regulován vegetací a schopností půd zadržet a postupně uvolňovat vodu, zejména pod horskými lesy, které pokrývají přes 80 % území. Význam vody nejenom pro Krkonoše vyzdvihujeme mj. proto, že dnes slavíme Světový den vody.

Z údajů zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem je patrné, že Krkonoše stále patří mezi srážkově nejbohatší oblasti ČR, byť v poslední letech vykazují spíše podprůměrné hodnoty. Odtokové poměry jsou v posledních letech, co se týká dlouhodobých ročních průměrů, výrazně nižší. Analýzy pro podzemní vody říkají, že vydatnost sledovaných pramenů v Krkonoších je pod dlouhodobým průměrem.

Proto Správa KRNAP vnímá péči o vodu jako jednu ze svých nejdůležitějších činností. Celková délka toků, které spravujeme, je 599,8 km. Do tohoto součtu patří nejmenší potůčky i hlavní toky Krkonoš, mezi které patří Labe, Jizera, Jizerka a Úpa. Ve snaze zadržet vodu v krajině co nejdéle jsme realizovali řadu projektů zaměřených na obnovu a ochranu mokřadů jako stanovišť mimořádně cenných zejména vysokou biodiverzitou. Obnovujeme původní rašelinné a podmáčené smrčiny. Tyto biotopy mají mimořádnou schopnost vodu v krajině udržet i v sušším mezidobí, a tak představují významný potenciál i v systému ochrany před škodami způsobenými přívalovými srážkami. V rámci projektu Stabilizace významných lesních ekosystémů jsme zlikvidovali odvodňovací příkopy vyhloubené v místech původních rašelinných a podmáčených smrčin s mozaikami vrchovišť a vybudovali jsme na 600 nových přepážek. Tento záměr se týkal území o rozloze přibližně 400 ha. Díky všem těmto zásahům se daří zadržet vodu v krajině a navracet původní biotopy na místa, kde do jejich vývoje v minulosti zasáhl člověk.

Světový den vody byl Organizací spojených národů určen od roku 1993 na 22. březen.

http://www.krnap.cz/stabilizace-vodniho-rezimu/
http://www.krnap.cz/stabilizace-vyznamnych-lesnich-ekosystemu-krnap/
http://www.krnap.cz/revitalizace-mokradu/
Radek Drahný, tel: 737 209 900 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Setkání s přírodou

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist