https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zachranme-prales-a-lesy-na-boubine-ucastnici-demonstrace-vyzyvaji-vladu-mzp-np-sumava
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., Hnutí Život, z. s., Zachraňme Šumavu, z.s.: Zachraňme prales a lesy na Boubíně - účastníci demonstrace vyzývají vládu, MŽP, NP Šumava

13. srpna 2020 | Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., Hnutí Život, z. s., Zachraňme Šumavu, z.s.
Autor: Petr Martan - kontaktní osoba, tel: 732 373 448
Dne 12. 8. 2020 se ve Vimperku konalo veřejné shromáždění k demonstrování stavu poškození a ohrožení lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales a v celém lesním komplexu hory Boubín; k požadavku na státní správu ochrany přírody, aby vydala nové správní rozhodnutí vedoucí k účinným zásahům, které povedou k zastavení gradace kůrovce a zachování vzrostlých lesů na Boubíně.

Přítomný ředitel NP a CHKO Šumava P. Hubený je proti provádění záchrany lesů Boubína způsobem, který požadovali demonstranti. Odmítá vydat či iniciovat nové rozhodnutí, které by umožňovalo efektivní ochranu vzrostlých lesů. V televizním komentáři uvedl, že "uvolnit veškeré těžby by bylo likvidační pro prales" ( https://www.ceskatelevize.cz/…ntu ).
Svolavatelé demonstrace dostatečně prokázali, že ředitel nemá pravdu, neboť nepožadují žádné těžby dřeva v původním oploceném pralese (47 ha). V okolní rezervaci požadují v ojedinělých případech ručně pokácet strom, odkornit a nechat shnít.

Výzva Vládě ČR, Ministerstvu životního prostředí,
Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Účastníci demonstrace ZACHRAŇME PRALES A LESY NA BOUBÍNĚ
uskutečněné dne 12. 8. 2020 ve Vimperku vyzývají výše uvedené státní orgány:
1. Aby vzaly na vědomí
stav mimořádného poškození a ohrožení lesů v České republice, které se dotýká Národní přírodní rezervace Boubínský prales (dále jen NPR) a celého historického komplexu hory Boubín. Tento stav je dále prohlubován bezzásahovým režimem a omezováním efektivních asanačních postupů orgánem ochrany přírody. Blíže uvedeno v příloze „NPR – vývoj problému“.

2. Aby Státní správa ochrany přírody
zrušila rozhodnutí o NPR Boubínský prales z 15. 6. 2020, které je nezákonné, protože je vydáno v rozporu s plánem péče z r. 2015 a nereflektuje současnou kalamitní situaci v ČR. Uvedené rozhodnutí je špatné, protože:
- Brzdí a znemožňuje účinné zásahy proti kůrovci.
- Stávající holiny v NPR se zvětší o další napadené lesy, které jako neasanované způsobí další kůrovcová ohniska a holiny v okolí NPR a v celém boubínském lesním komplexu.
- Nově rozšířené bezzásahové území o rozloze 55 ha má zásobu smrku atraktivního pro kůrovce v řádech tisíců kubíků. Po jejich přeměně v kůrovcové souše spolu se soušemi na ostatním území rezervace lze očekávat, že v NPR a v jeho okolí bude napadeno několik tisíc hektarů vzrostlých lesů. Výsledkem rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava je již v současné době odumření téměř všech smrků v oploceném pralese.
- Asanace loupáním nastojato je účinné jen ve stádiu larev. Účinnou asanaci kůrovce v dalších stádiích vývoje kůrovce lze docílit jen u pokácených stromů.
- Z důvodu velkého množství odumřelých stromů v bezzásahové části dojde k uzavření turistické stezky v úseku jezírko - Knížecí cesta kolem oplocení pralesa na vrchol Boubína; nebo kácení stromů v oplocené části pralesa z důvodu ohrožení životů veřejnosti.

3. Aby Státní správa ochrany přírody
vzala na vědomí právní stav v České republice a vedle vědecko-výzkumných cílů začala respektovat souběžnou platnost Zákona o lesích a Zákona o ochraně přírody a krajiny. Kůrovec je kalamitní hmyz ve smyslu právních předpisů a jeho další šíření nelze podporovat! Není možné neschopnost odborné reakce maskovat líbivými poučkami „že příroda si vždycky pomůže sama“.
Výsledkem podobných, rádoby odborných přístupů jsou rozsáhlé plochy zničeného dospělého lesa v celém NP Šumava, potažmo se tento přístup neblaze projevuje na stavu lesů v celé republice. Stejný výsledek ohrožuje právě teď i Boubín. Omezení asanačních prostředků v navazujících plochách dalších lesů doslova dláždí cestu pro nový postup kůrovce.

4. Aby Státní správa ochrany přírody
Vešla v účinnou a přátelskou spolupráci s výkonnými lesníky a vzala na vědomí, že i člověk je součástí přírody a dokáže aktivním přístupem zmírnit a zastavit neblahé dopady přírodních katastrof, mezi které musíme zařadit i kůrovce.
Společnou deklarací vzájemného přátelství a úcty mezi pracovníky lesního hospodářství (MZe) a pracovníky ochrany přírody (MŽP) ukázat široké veřejnosti, že nás spojuje společná obava o základní složku životního prostředí, kterou je VZROSTLÝ LES.

5. Aby Státní správa ochrany přírody
vydala nové rozhodnutí o NPR Boubínský prales, které odpovídá objemu napadeného dřeva a povede k účinným zásahům na zastavení gradace kůrovce.
V NPR by měla být povolena výjimka z použití intenzivní technologie na asanaci kůrovcového dříví, přičemž by byly zachovány tyto zásady:
- Ponechat ležet veškeré pokácené dříví k zetlení.
- Žádné dříví se nebude přibližovat ani odvážet a tak do NPR nevjede žádný mechanizační prostředek (mimo cesty). Tím nebude nijak poškozen les a nedojde k žádnému negativnímu vlivu na vodní režim apod..
- Kácení a odkorňování stromů bude prováděno pouze manuálně - motorovou pilou - ne kácecím strojem.

6. Aby Státní správa ochrany přírody
rozhodovala racionálně a ne ideologicky. Naprostá většina veřejnosti chce i nadále chodit kolem oploceného Boubínského pralesa (47 ha) a v něm VIDĚT STAV ve vrcholné fázi vývoje lesa (tj. přirozená směs dřevin s převahou smrku ve stáří až 500 let) -
a NE PROCESY, které tam probíhají (tj. mladý les s převahou buku).
Na takovou podobu pralesa s okolním kulturním lesem je široká společenská objednávka a ne na podobu velkoplošné divočiny jako je v NP Šumava.

Svolavatelé demonstrace:
Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s., zástupce: Petr Martan

Hnutí Život, z. s., www.hnutizivot.cz
zástupce: Ing. Arch. Pavel Valtr, Ing. Martin Klewar

Zachraňme Šumavu, z. s., www.zachranmesumavu.cz
zástupce: Ing. Tomáš Jirsa

Dne 13. 8. 2020 tiskovou zprávu vydaly organizace: Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., Hnutí Život, z.s., Zachraňme Šumavu, z.s.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist