https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-cez-se-stal-signatarem-charty-proti-domacimu-nasili.spolecne-s-dalsimi-firmami-se-zavazuje-k-pomoci-obetem-z-rad-vlastnich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

ČEZ se stal signatářem Charty proti domácímu násilí. Společně s dalšími firmami se zavazuje k pomoci obětem z řad vlastních zaměstnanců

23.1.2024 10:40
Zdroj | ČEZ
Umět rozpoznat příznaky domácího násilí u svých zaměstnanců, vytvořit bezpečné prostředí, zmírnit negativní dopady násilí na pracovní život a nabídnout oběti účinnou pomoci, to je ve zkratce závazek, k němuž se společnost ČEZ přihlásila podpisem Charty proti domácímu násilí. Tu slavnostně představila společná iniciativa Vodafonu, IKEA a organizace ROSA Centrum pro ženy.
 
Domácí násilí má vážné dopady na duševní a fyzické zdraví obětí, jejich lidskou důstojnost a mnohdy přímo ohrožuje jejich život. Průzkumy potvrzují, že narušuje také pracovní život obětí a může negativně ovlivňovat pracovní docházku, výkonnost i vztahy na pracovišti, případně vést až ke ztrátě zaměstnání. ČEZ se společně s dalšími firmami připojil jako jeden z prvních signatářů Charty proti domácímu násilí, v níž se společnosti zavazují k dodržování stanovených standardů, tak aby maximálně pomohly obětem z řad vlastních zaměstnanců.

Chartu signatáři podepsali symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv na konferenci Lidská práva a Česko, záštitu na Chartou převzal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková.

„Zlepšení postavení obětí domácího násilí patří k prioritám vlády i mým prioritám v roli zmocněnkyně vlády pro lidská práva. V této oblasti se nám aktuálně daří prosazovat řadu pozitivních legislativních změn. V červnu vláda vyslovila souhlas s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. V srpnu vláda schválila nový akční plán prevence domácího násilí. V přípravě je také nový zákon o domácím násilí či zavedení specializace trestních soudů na domácí a sexuální násilí. Kromě specializovaných služeb pro oběti a státních institucí klíčovou roli mohou hrát i zaměstnavatelé. Důsledky domácího násilí se totiž pochopitelně promítají i do pracovního prostředí. Z přijetí Charty proti domácímu násilí i velkého počtu signatářů mám proto velkou radost. Charta obsahuje konkrétní závazky, které mohou obětem v mnoha ohledech pomoct,“ říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková.

Zdroj | ČEZ

„Ve Skupině ČEZ pracuje zhruba 6 000 žen. Podle veřejných statistik se každá pátá žena někdy setkala s fyzickým nebo sexuálním násilím. V mnoha případech ale oběťmi domácího násilí nejsou jen ženy. To znamená, že každý z nás může mít ve svém okolí někoho, kdo zažil nebo zažívá domácí násilí. I proto vnímám jako přirozenou povinnost zaměstnavatele vytvořit a podporovat otevřené, podpůrné a bezpečné prostředí, ve kterém je možné o zkušenosti s domácím násilím hovořit, případně si říct o pomoc. Jsem ráda, že ČEZ otevřeně deklaruje nulovou toleranci k domácímu nebo genderově podmíněnému násilí,“ říká členka představenstva a ředitelka udržitelnost ČEZ Michaela Chaloupková.

Zaměstnavatelé se připojením k Chartě proti domácímu násilí zavazují mimo jiné například k osvětě a zvyšování povědomí o této problematice, k zavedení procesů, které umožní efektivně reagovat na situace, kdy je někdo z kolegů nebo kolegyň ohrožen domácím nebo genderově podmíněným násilím či ke spolupráci s organizacemi, které poskytují služby pro oběti.

Charta proti domácímu násilí vznikla ze společné iniciativy Vodafonu, IKEA a organizace ROSA Centrum pro ženy, pod záštitou Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Aktuálně sdružuje 16 subjektů z řad firem, institucí a organizací, které se zapojily do prevence domácího násilí a pomáhají také obětem z řad svých zaměstnanců a zaměstnankyň (seznam signatářů je k dispozici na konci textu). Pro oběti domácího násilí může být pracoviště jediným bezpečným místem. Právě proto má zaměstnavatel, případně kolegové a kolegyně v práci, možnost problém včas odhalit a pomoci obětem vyhledat odbornou pomoc.

Seznam signatářů v abecedním pořadí: Atrea spol. s r. o; BPS – Byznys pro společnost, z. s; Czechitas Praha; Československá obchodní banka, a. s.; ČEZ, a. s.; Deloitte Advisory s r. o.; Dm drogerie markt GmbH & Co. KG; Huawei Technologies (Czech) s r. o.; IKEA Česká republika, s r. o.; Kaufland Česká republika v. o .s.; Kooperativa pojišťovna, a. s.; Ministerstvo vnitra ČR; Středočeský kraj; Tesco Stores ČR, a. s.; Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice; Vodafone Czech Republic, a. s.


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist