https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-druha-nejstarsi-naucna-stezka-jiznich-cech-se-dockala-novych-ceduli
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Druhá nejstarší naučná stezka jižních Čech se dočkala nových cedulí

1.8.2023 12:36 | PRAHA (ČSOP)
Jedno ze zastavení naučné stezky je u Sudslavické lípy.
Jedno ze zastavení naučné stezky je u Sudslavické lípy.
Zdroj | ČSOP
Na druhé nejstarší naučné stezce Jihočeského kraje, na Sudslavickém okruhu, byla v letošním roce provedena rozsáhlejší oprava jednotlivých zastavení.
 
Pavel Nagy ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava, která o stezku dlouhodobě pečuje, k tomu říká: „Stezka byla námi obnovena v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2010 a za těch 13 let se bohužel některé desky informačních cedulí, kvůli venkovním podmínkám a bohužel někdy i vandalům, staly nečitelné a nevypadaly už vůbec hezky. Proto jsme letos, opět s finanční podporou programu NET4GAS Blíž přírodě, vyměnili 7 desek informačních cedulí, a dále pak i dvě interaktivní zastavení pro děti – skok daleký a odhad výšek. Také jsme natřeli i jejich dřevěné stojany.“

Zdroj | ČSOP

Mimo panelů naučné stezky bylo opraveno i natřeno zábradlí u Sudslavické jeskyně. Do rekonstrukce byli zapojeni mimo členů ČSOP Šumava i dobrovolníci z České podnikatelské pojišťovny z poboček ve Vimperku a Prachaticích.

ČSOP Šumava se o stezku pravidelně stará, udržuje prostupnost pěšin kosením nebo prořezávkami, uklízí odpadky. Organizace je zároveň pozemkovým spolkem a v rezervaci Opolenec, kterou stezka prochází, má v přímé péči louky s chráněnými rostlinami, především pak s hořečky.

Zdroj | ČSOP

Takováto rekonstrukce či zvelebení stezky nebylo první, v nedávné době bylo u Sudslavické lípy nainstalováno nové dřevěné zábradlí. A aby se stezka oživila, začala se na ní provozovat hra „Stezkou nestezkou za sudslavickým pokladem“.

Bližší informace:

Jakub Hromas
ZO ČSOP Šumava
T: 777 812 835
E: jakub.hromas@csopsumava.cz

Kateřina Burešová
Kancelář ÚVR ČSOP
T: 731 760 872
E: katerina.buresova@csop.cz

Vojtěch Meravý
NET4GAS, s.r.o.
T: 735 191 108
E: vojtech.meravy@net4gas.cz

Český svaz ochránců přírody je spolek lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné době máme téměř 7000 členů. Mezi námi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Je dlouholetým generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, se kterým se podílí na zpřístupnění přírodně cenných lokalit veřejnosti, a také celostátních přírodovědných soutěží Zlatý list a Ekologická olympiáda, které pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Více informací o programu a zpřístupněných lokalitách najdete na www.blizprirode.cz.


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist