https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-ohrozene-druhy-se-dockaji-efektivnejsi-ochrany.mzp-pripravilo-novelu-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Ohrožené druhy se dočkají efektivnější ochrany. MŽP připravilo novelu zákona o ochraně přírody a krajiny

4.6.2024 07:57 (MŽP)
Babočka admirál, ilustrační snímek.
Babočka admirál, ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Ministerstvo životního prostředí
Třicet dva let. Tak dlouho zůstával bez výrazných změn zákon o ochraně přírody a krajiny v oblasti ochrany druhů. Nyní se to má změnit. Ministerstvo životního prostředí předložilo návrh novely, která chce zlepšit ochranu vybraných rostlin a živočichů. Nová pravidla přináší zásadní změnu – namísto jednotné ochrany všech jedinců těchto druhů bude ochrana přírody především usilovat o zachování biotopů druhů a jejich místních populací. Zjednodušeně řečeno, u nejvíce ohrožených druhů bude nadále chráněn doslova každý jedinec, u jiných však postačí ochrana biotopu, tj. místa jejich trvalého nebo opakovaného výskytu, a zachování populace druhu v daném místě.
 

V posledních desetiletích čelíme prudkému úbytku biodiverzity, ta je přitom zásadní pro kvalitu našeho života. Na přírodě jsme totiž plně závislí. Pokud bychom zůstali nečinní a úbytek druhové rozmanitosti pokračoval, nevyhnutelné zhroucení ekosystémů by pro nás mělo katastrofální následky. Každý můžeme již dnes pozorovat úbytek hmyzu včetně opylovačů, přitom na nich závisí více než 75 % potravinářských plodin,“ vysvětluje současnou situaci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Současný systém druhové ochrany navíc pochází z konce 80.let. Legislativně jej ukotvil zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992. Od té doby se ale až na nezbytné úpravy v souvislosti s přistoupením ČR do EU prakticky nezměnil. Stejně tak nedošlo ke větším změnám ani v případě seznamů zvláště chráněných druhů.

Přitom třetina druhů je v ČR hodnocena jako „ohrožené“ v rámci červených seznamů a desítky dalších druhů na našem území již vymizely. Budoucí zákonná ochrana druhů se proto výrazně upraví. Cílem je zvýšení účinnosti ochrany druhů, zjednodušení administrativních postupů a využívání nástrojů pro aktivní péči o nejvíce ohrožené druhy a přírodní biotopy.

Nejdůležitější je ochránit biotopy druhů

Hlavním cílem novely je tedy postavit zvláštní ochranu druhů především na ochraně jejich biotopů a místních populací. Návrh zákona posiluje ochranu míst trvalého nebo opakovaného výskytu druhů u všech kategorií chráněných druhů a zachovává ochranu jedinců druhů přímo ohrožených lidskou činností nebo ve vazbě na zajištění ochrany rostlin a živočichů na evropské či světové úrovni.

Na přírodě jsme totiž plně závislí. Ministr životního prostředí Petr Hladík.
Na přírodě jsme totiž plně závislí. Ministr životního prostředí Petr Hladík.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Ministerstvo životního prostředí

Novela by tak měla umožnit ve větším rozsahu, než je tomu dnes, hospodaření na pozemcích bez nutnosti udělení zákonné výjimky v případě, že nezpůsobí ohrožení nebo zničení místní populace druhu a jeho biotopu. Vhodné hospodaření v krajině je potřebné pro dlouhodobé udržení řady druhů, jako jsou orchideje na loukách nebo světlomilný hmyz v lesích.

Navržené změny mají být také především preventivní, aby se poškozování přirozeného prostředí chráněných druhů, ale např. také opylovačů, předcházelo.

Nová klasifikace chráněných druhů

Nově se změní kategorie ochrany chráněných druhů. Z původních tří stupňů ochrany (kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené) na tři nové kategorie ochrany označené čísly (I, II a III).

Do první kategorie budou zařazeny ohrožené druhy, které potřebují ochranu biotopů i jednotlivých jedinců. Příkladem je orel královský, který bývá obětí trávení a který podle současných pravidel není chráněným druhem. Každá smrt tohoto dravce je velkou ztrátou pro jeho zachování druhu v ČR. Traviči hrozí podle současných pravidel pouze pokuta, pokud by tento orel zvláště chráněným druhem byl, šlo by o už trestný čin.

Druhá kategorie ochrany bude věnována druhům, jejichž ochrana vyžaduje ochranu jedinců a zároveň potřebují specifické hospodaření nebo běžné hospodaření v krajině není příčinou jejich ohrožení. Jde například o druhů, které potřebují pro své prospívání pravidelnou seč nebo pastvu, například orchidej vstavač vojenský.

Poslední kategorie ochrany cílí na druhy, pro které je dostatečná na úrovni místních populací a biotopů druhů, bez nutnosti chránit každého jedince zvlášť. Do této kategorie jsou navrženy zejména druhy hmyzu, lišejníků a hub, např. hřib moravský, u nichž odebrání či poškození jedinců nepředstavuje riziko pro přežití populace a současná ochrana je proto nadbytečně přísná.

Návrh nového seznamu zvláště chráněných druhů byl navržen a projednán s odbornými společnosti pro dané skupiny a je veřejně dostupný na https://nature.cz/zvlastni-ochrana-druhu-navrhovana-uprava. Finální podoba seznamu bude dokončena po schválení podoby nových kategorií ochrany v rámci novely zákona.

Bez opylovačů nebude dostatek kvalitních potravin

V ČR dosud neexistuje cílená ochrana biotopů volně žijících opylovačů. Ti jsou přitom zodpovědní za opylení ¾ druhů potravinářských plodin a zvyšují tak kvantitu i kvalitu potravin, čímž zabezpečují jejich dodávku. Přesto se neohlížíme na ochranu jejich biotopu, zdroje potravy či úkrytu. To je potřeba změnit, protože nejen včel, ale také motýlů, pestřenek nebo čmeláků kvůli tomu významně ubývá. Navržená úprava tak jde ruku v ruce se Strategií EU pro biologickou rozmanitost, která chce do roku 2030 zvrátit jejich úbytek.

Návrh přeložený MŽP také reaguje na nadměrné nebo nevhodné venkovní osvětlení. To negativně ovlivňující živé organismy tím, že narušuje biorytmy a chování rostlin a živočichů, což přispívá k úbytku druhů citlivých na světlo (zejména hmyzu a netopýrů). Novela zákona má za cíl zdůraznit ochranu volně žijících rostlin a živočichů před světelným znečištěním v rámci obecné ochrany druhů a nastavit nezbytná opatření v této oblasti. Při venkovním osvětlení staveb a veřejných prostranství navrhuje povinnost omezit nežádoucí účinky na ekosystémy vhodným umístěním, technickým provedením a omezením doby provozu osvětlení.


reklama

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist