https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/anketa-ekolistu-musime-naucit-sami-sebe-ze-zivotni-prostredi-musime-chranit-rika-kscm
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Anketa Ekolistu: Musíme naučit sami sebe, že životní prostředí musíme chránit, říká KSČM

4.10.2017 01:33 | PRAHA (Ekolist.cz)
Velký problém vidíme v tom, že si zatím nejsme schopni uvědomit důležitost ochrany životního prostředí, tvrdí KSČM.
Velký problém vidíme v tom, že si zatím nejsme schopni uvědomit důležitost ochrany životního prostředí, tvrdí KSČM.
Foto | a4gpa / Flickr.com
Redakce Ekolistu oslovila všechny politické strany a hnutí, která kandidují do Poslanecké sněmovny, s krátkou anketou. Zde si můžete přečíst odpovědi strany KSČM. Její volební program je zde.
 
1. Letos byla schválena úprava stavebního zákona, která podle odborníků a neziskových organizací povede k vyloučení veřejnosti z povolovacích řízení. Jste s touto novou úpravou spokojeni, nebo se pokusíte vrátit původní stav?

Předpokládáme, že celý stavební zákon si zaslouží ještě celou řadu úprav. Co se týká přístupu veřejnosti v povolovacích řízeních, jsme připraveni nad rozsahem možností a pravomocí diskutovat. Rozhodně nemyslíme, že by měla být veřejnost nějakým způsobem úplně vynechána, to rozhodně ne, na druhou stranu ale musí být nastaveno, do které fáze a jak může zasahovat.

2. Jak se zdá, proces hledání trvalého úložiště jaderného odpadu nepostupuje nijak hladce. Máte představu, jak by se měla tato situace vyřešit?

Protože jsme pro rozvoj atomových elektráren, tak se musíme aktivně podílet i na řešení úložišť jaderného odpadu. Věříme, že odborníci naleznou co nejoptimálnějším prostory pro tato úložiště a pak bude záviset na vládě a dalších orgánech, jakým způsobem vysvětlí a nejen to, jakým způsobem budou kompenzovat dotčeným lokalitám možné omezení rozvoje. Technologie ukládání radioaktivního odpadu jsou na stále vyšší úrovni a je třeba vycházet i z toho, že v budoucnu se může tento odpad stát významnou druhotnou surovinou, například opět vrácenou do procesu výroby energií. Řešení tohoto problému nebude jednoduché, ale předpokládám, že do budoucna bude nutné. Celospolečenský zájem pak musí převážit nad lokálním.

Předvolební servis Ekolistu

Odpovědi dalších stran na anketu Ekolist a výtahy environmentálních bodů politických stran najdete pěkně pohromadě na speciální stránce Volby do Poslanecké sněmovny 2017.
3. Velkým tématem posledních let je zemědělská půda, její úbytek kvůli erozím či úbytek její kvality kvůli nešetrnému hospodaření. Budete se tématu ochrany zemědělské půdy věnovat? Co konkrétně chcete prosadit?

Ochrana zemědělského půdního fondu je jedním ze základních bodů našeho volebního programu v oblasti ochrany životního prostředí. Zejména zabránění dalším záborům půdy. Co se týče kvality půd, rozhodně by se mělo začít s důraznější podporou živočišné výroby, aby nemizela organická hmota, která by měla být do půdy vpravována. Dodržování správných osevních postupů, chybí hloubková orba atd. Motivace zemědělců, ale také jejich následná kontrola, je nezbytná.

4. V souvislosti se snahou zadržet vodu v krajině se hovoří i o možnosti vystavět nové přehrady. Je to podle vás vhodné řešení? Kde by podle vás mohli nové přehrady vzniknout?

Raději bychom viděli spíše vytvoření přírodě blízkých prvků, jako jsou např. obnova říčních ramen, tvorba přírodě blízkých paralelních koryt, budování tůni v nivě toku, tvorba mokřadů. Dostáváme se totiž ale do situace, kdy se opravdu musíme snažit zadržet vodu v krajině. Pokud jde o výstavby přehrad, je to velice citlivá otázka. Nejsme apriori proti, ale posuďme každý projekt a jeho potřebnost. Místa bychom teď neradi předjímali.

5. Pokud se v budoucím volebním období bude rozhodovat o dostavbě českých jaderných elektráren, podpoříte ji?

Ano, naše strana podporuje využívání jaderné energie.

6. Co je podle vás největší ekologický problém Česka? A jak chcete přispět k jeho řešení?

Tady odpovíme trošku oklikou. Velký problém vidíme v tom, že si zatím nejsme schopni uvědomit důležitost ochrany životního prostředí. Až si občané připustí a uvědomí, že přírodu k životu potřebujeme a musíme ji chránit, bude se řešit řada problémů mnohem snadněji. Ochrana životního prostředí by se měla pevně ukotvit do vzdělávacích plánů už na základních školách. Musíme naučit sami sebe, že životní prostředí musíme chránit.

7. Kdo by podle Vás měl být příštím ministrem životního prostředí a proč?

To ponechme na povolebním vyjednávání.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist