https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kdyz-se-nevejde-do-ulic-dostava-zelen-prostor-na-strechach.fotoreportaz-ze-zelenych-strech-prahy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Když se nevejde do ulic, dostává zeleň prostor na střechách. Fotoreportáž ze zelených střech Prahy

15.6.2022 07:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
Střešní terasa na budově Delta v areálu Brumlovka.
Střešní terasa na budově Delta v areálu Brumlovka.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Najít pro zeleň a stromy prostor v ulicích měst je stále obtížnější. O to více pozornosti se dostává střechám, jejichž plocha je do velké míry nevyužitá. Takzvané zelené nebo vegetační střechy se nejčastěji objevují na nových administrativních budovách, v rámci jejichž rozpočtu představují kolem 2 % nákladů. V minulém týdnu řada budov v Praze zpřístupnila své zelené střechy veřejnosti v rámci Týdne otevřených zelených střech.
 
Na střechách v areálu Brumlovka převládá pobytová funkce - střechy jsou využity jako terasy se zelení.
Na střechách v areálu Brumlovka převládá pobytová funkce - střechy jsou využity jako terasy se zelení.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Jedním z areálů, kde jsou střechy se zelení hned na několika budovách, je Brumlovka na Praze 4. Areál, dříve nazývaný BB centrum, vznikal postupně od roku 1993, kdy byl zanesen do územní studie. První kancelářskou budovu zde postavila developerské společnost Passerinvest v roce 1998. Celkem jich tu vyrostlo dvanáct, a na řadě z nich jsou takzvané pobytové střechy se zelení.

Posezení na střešní terase na budově v areálu Brumlovka.
Posezení na střešní terase na budově v areálu Brumlovka.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

„V době, kdy se dělaly první střechy, bylo primárním zájmem vytvořit příjemné prostředí,“ říká technický ředitel Passerinvest Martin Unger. Za více než 20 let se ale výrazně změnily požadavky na budovy a přibyla potřeba lépe hospodařit s dešťovou vodou i s energií.

„Na dvou domech, které připravujeme, počítáme kromě pobytových střech i s nějakým podílem solárních panelů. Ale zároveň řešíme tohle téma optikou kapacit potenciálního zdroje,“ říká Unger s tím, že na střechách chtějí primárně zachovat kvalitní pobytový prostor, a solární panely na ně dávat doplňkově. Prostor střechy nenabízí takovou plochu pro fotovoltaickou elektrárnu, která by velkému kancelářskému domu mohla dodat významný podíl potřebné energie.

Trvalkové záhony na střeše rekonstruované jako pobytová zahrada v areálu Brumlovka.
Trvalkové záhony na střeše rekonstruované jako pobytová zahrada v areálu Brumlovka.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Dešťová voda

Projekt na většinu budov vznikal v době, kdy se odtok dešťové vody řešil svedením do dešťové kanalizace. K zavlažování střešních teras na Brumlovce se proto využívá hlavně voda z vodovodu, jen na poslední dokončené budově je déšť zachycovaný v retenčních nádržích na střeše i v podzemí budovy.

Retenční vany na dešťovou vodu v areálu Brumlovka v Praze 4.
Retenční vany na dešťovou vodu v areálu Brumlovka v Praze 4.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Dešťové vody je ale vždycky míň, než jí potřebujete, říkají lidé z údržbové firmy. A navíc je přísun vody se srážek nárazový.

Zavlažování

Některé dřeviny na střechách v posledních letech usychají – chybí jim více srážek v zimě. Terasy jsou sice zavlažované kapkovou závlahou, ale v zimě se zavlažování vypíná, aby voda nezmrzla a neroztrhala rozvody. Na ruční zavlažování střechy nejsou připraveny.

U stromů je biouhel, který pomáhá půdě zadržovat vodu. Vysazené typy stromů dorůstají kolem pěti metrů výšky, jejich kořenový systém je kotvený pozinkovanými KARI sítěmi. Velikost stromů a rostlin byla vybírána tak, aby byla zahrada plně funkční hned po svém založení.

Na všech střechách, kde byly vysazeny stromy, jsou borovice, někde doplněné javory babyka.

Národní zemědělské muzeum

Levitující expozice na střeše Národního zemědělského muzea.
Levitující expozice na střeše Národního zemědělského muzea.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Udělat střechu muzea zelenou napadlo při exkurzi v muzeu studenty. A jejich myšlenka postupně ožila. Střecha je dnes součástí muzejní expozice – na části plochy jsou vysazovány zemědělské plodiny na ukázkových pěstebních záhonech, na většině střechy je ale travní koberec určený k posezení, pikniku nebo cvičení jógy. Na celé střeše se pořádají i společenské akce – třeba svatby nebo předávání maturitních vysvědčení sousedního Gymnázia Nad Štolou. Péči o vegetační plochy zajišťuje automatický systém závlah, trávník je průběžně kosený solární sekačkou s navigací GPS.

Udělat na Národním zemědělském muzeu zelenou střechy napadlo při exkurzi studenty.
Udělat na Národním zemědělském muzeu zelenou střechy napadlo při exkurzi studenty.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Konstrukce střešní terasy jakoby levituje nad původní střechou.

Dešťová voda se z části střechy sbírá do dvou retenčních nádrží. Objem vody ale nestačí a je doplňován vodou z vodovodního řadu z kohoutku, kde se neúčtuje stočné.

Vokovice

Střecha na administrativní budově ve Vokovicích má pohledovou a pobytovou část. Hodně části plochy zabírají technologie, velkou část zahrady proto tvoří zelený pás podél ochozu.

Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice.
Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Vzhledem k blízkosti Divoké Šárky byla střecha na AFI Vokovice navržena jako louka, s využitím domácích dřevin – bříz a hlohů. Údržba probíhá podobně jako u louky – dvakrát ročně se porost poseče. Tahle extenzivní údržba má nevýhodu v tom, že nebrání tomu, aby střešní louka zarůstala dalšími dřevinami navátými větrem.

Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice vede po obvodu střechy. Je navržena tak, aby zakryla akustickou zástěnu kryjící technologie ve střední části střechy. S ohledem na blízkost DIvoké Šárky je navržena jako louka.
Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice vede po obvodu střechy. Je navržena tak, aby zakryla akustickou zástěnu kryjící technologie ve střední části střechy. S ohledem na blízkost DIvoké Šárky je navržena jako louka.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Součástí střešní zahrady jsou dvě pobytové terasy přístupné z kanceláří.

Pobytová část střešní zahrady na budově AFI Vokovice.
Pobytová část střešní zahrady na budově AFI Vokovice.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Střechy jsou často i na úrovni ulice – nejčastěji jsou to střechy podzemních garáží, nad nimiž je ale veřejný prostor. A z pohledu zátěže a zeleně, která na nich může být, jsou to pořád střechy. To je i případ části vstupního parteru ve Vokovicích.

Výsadby ve vstupním parteru budov AFI Vokovice jsou zčásti nad podzemními garážemi.
Výsadby ve vstupním parteru budov AFI Vokovice jsou zčásti nad podzemními garážemi.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

DRN

Zelené střechy jsou i v centru Prahy. Skvělým příkladem toho je administrativní budova DRN blízko Národního divadla, která má vegetaci na střeše i na fasádě.

Budova DRN v centru Prahy.
Budova DRN v centru Prahy.
Foto | Zdeňka Kováříková

Střešní zahrada využívá speciální substrát s přídavkem kondicionéru a hydrogelu. Stromy jsou vysázeny především do skruží, a to v místech, kde střechu podpírají nosné sloupy.

Stromové patro tvoří platany. K vylepšení podmínek pro kořeny rostlin využili zahradníci aplikaci vakcíny mykorhizy od německé firmy, která dodala speciální houbu pro platany. Ta zvyšuje kapacitu kořenového systému pro příjem živin z půdy.

Platany na střeše DRNu, kotvené ocelovými lany.
Platany na střeše DRNu, kotvené ocelovými lany.
Foto | Zdeňka Kováříková

Střešní zahrada Drnu je navržena tak, aby si v co největší míře vystačila s dešťovou vodou. Voda z vodovodního řádu se doplňuje pouze při déle trvajícím suchu.

Zelené střechy Prahy

předchozí    další
Zelená terasa na budově Passerinvest v areálu Brumlovka
Zelená terasa na budově Passerinvest v areálu Brumlovka
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Zelená terasa na budově Passerinvest v areálu Brumlovka
Střešní terasa na budově Delta v areálu Brumlovka.
Na střeše nejvyšší z budov (Filadelfie) o 17 patrech jsou jen dvě malé terasy, protože hodně prostoru zabírají technologie. Specifikum je velká výška objektu, díky níže bylo potřeba terasu odstínit od větru. Toho krajináři využili pro použití citlivějších stromů – japonských javorů, které nemají rády průvan.
Střešní terasa na budově Delta v areálu Brumlovka.
Střešní terasa na budově v areálu Brumlovka v Praze 4.
Střešní zahrada na budově v areálu Brumlovka v Praze 4.
Střešní zahrada na budově v areálu Brumlovka v Praze 4.
Trvalkový záhon na střeše rekonstruované jako pobytová zahrada v areálu Brumlovka.
Trvalkové záhony na střeše rekonstruované jako pobytová zahrada v areálu Brumlovka.
Trvalkový záhon na střeše rekonstruované jako pobytová zahrada v areálu Brumlovka.
Posezení na střešní terase na budově v areálu Brumlovka.

Posezení na střešní terase na budově v areálu Brumlovka.
Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice vede po obvodu střechy. Je navržena tak, aby zakryla akustickou zástěnu kryjící technologie ve střední části střechy. S ohledem na blízkost DIvoké Šárky je navržena jako louka.
Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice. Vysazené stromy jsou břízy a hlohy.
Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice.
Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice.
Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice.
Pobytová část střešní zahrady na budově AFI Vokovice.
Střešní zahrada jako louka na AFI Vokovice v Praze 6.
Výsadby ve vstupním parteru budov AFI Vokovice jsou zčásti nad podzemními garážemi.
Výsadby ve vstupním parteru budov AFI Vokovice.
Střešní zahrada na AFI Vokovice.
Levitující expozice na střeše Národního zemědělského muzea.
Levitující expozice na střeše Národního zemědělského muzea.
Levitující expozice na střeše Národního zemědělského muzea.
Včelí úly na střešní zahradě Národního zemědělského muzea.


Platany na střeše DRNu, kotvené ocelovými lany.

V rámci Týdne otevřených zelených střech mohli návštěvníci navštívit ještě komunitní střešní zahradu pro návštěvníky centra Život 90 na Praze 1, edukační zelenou střechu na Střední škole Jarov, pobytovou terasu na administrativní budově Tokovo a pobytovou zelenou střechu ve vnitrobloku administrativního objektu v Truhlářské ulici v Praze 1.


reklama

 
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SP

Svatá Prostoto

15.6.2022 15:00
Tohle je ojeb a pokrytectví nejvyššího stupně a opravdu mne fascinuje, že Kovaříková s touhle Potěmkinovskou vesnicí tady pomáhá.

Protože realita je taková, že v Praze neustále vzniká další a další nová zástavba, a to ve velké většině případů na úkor zelených ploch.

Prej EKOlist ... jasně a dvakrát.
Odpovědět
KN

Kristýna Novotná

26.5.2023 06:10
Mně to přijde jako dobrý nápad, jak do města dostat čistý vzduch. Každá budova by měla mít zelenou střechu. Pak by se ve městě žilo líp. My bydlíme na vesnici a máme velkou zahradu, takže dostatek zelené plochy. Teď jsme trochu zastavěli, protože jsme dělali terasu, ale jen takovou lehkou. Manžel objednal hliníkové profily z https://eshop.sharplayers.cz/hlinikove-profily , na které dal jen rákosovou střechu. Na terasu jsem si dala spoustu kytek, takže i na terase máme zeleno :-) .
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist