https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/za-to-v-jak-spatnem-stavu-jsou-lesy-a-lesarina-muzou-predevsim-skody-zveri-a-vyberova-rizeni-rika-lesnik-vladislav-ferkl
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Za to, v jak špatném stavu jsou lesy a lesařina, můžou především škody zvěří a výběrová řízení, říká lesník Vladislav Ferkl

19.12.2023 05:44 | KLOKOČNÁ (Ekolist.cz)
Klokočná.
Klokočná.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Tvrdí, že změna způsobů výběrových řízení v lesním hospodářství a odstranění neúměrných škod zvěří působených na lesních porostech jsou hlavními podmínkami pro úspěšné vyřešení problémů lesů a lesního hospodářství. Lidská kritéria pro obhospodařování lesů jsou v některých případech na hlavu postavená, říká lesník, který pěstuje les jinak.
 
Stojíme spolu s lesníkem Vladislavem Ferklem v lese na Klokočné a díváme se na houštinu mladých stromků různých druhů. Přijeli jsme, abychom se pokusili zachytit význam tohoto lesa pro české lesnictví. Klokočná je totiž jedním z prvních hospodářských lesů u nás, který využívá přírodě blízký výběrný způsob hospodaření. Po třicet let v něm nevznikla žádná holina a většina nových stromků roste v lese přímo ze semínek. A na lese je to vidět: les je „plný“, protože jsou tu stromy různě staré – od těch nejvyšších po ty středně vysoké až po semenáčky. Při chůzi lesem na pár těch nejmenších stromků zaručeně šlápnete – prostě se jim nedá vyhnout.

Vladislav Ferkl ve „svém“ lese.
Vladislav Ferkl ve „svém“ lese.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Vladislav Ferkl si tento les „vymyslel“ a uskutečnil. V lesnictví pracoval plných 70 let na různých pozicích od lesního dělníka přes ředitele lesního závodu. Z toho na Klokočné víc jak 30 let. Je to otec zakladatel Klokočné, a proto se na les díváme s ním.

Co by s touhle houštinou stromů dělali v jiném lese?

V normálním lese by hajný do takové houštiny poslal dělníka s pilou, aby jí prořezal na odpovídající vzdálenost stromků. Aby udělal probírku.

Ale my na Klokočné se snažíme, aby si příroda ty schopné jedince vybrala sama. Má k tomu daleko lepší předpoklady než člověk.

My nevidíme do kořenů, nemůžeme vyhodnotit genetickou hodnotu jedince pro tohle místo a všechny další podmínky, s kterými příroda pracuje.

Nehrozí, že stromy se budou přizpůsobovat jeden druhému a budou křivé?

Ten proces probíhá v uceleném vývojovém cyklu. Růst těch mladších je ovlivňován okolním prostředím, v kterém podmínky určují ti vyspělejší mimo jiné tím, že limitují příděl světla a nutí ty ostatní, aby si svůj životní prostor prosadily výškovým přírůstem bez zbytečných zakřivení. Počáteční počet jedinců se tak postupně mění a jedinec, který souboj vyhrává, si vytvoří svůj životní prostor tak, aby měl, co potřebuje.

V normálním lese by hajný do takové houštiny poslal dělníka s pilou, aby udělal probírku.
V normálním lese by hajný do takové houštiny poslal dělníka s pilou, aby udělal probírku.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

To znamená, že silný jedinec je ten, kterému se ostatní přizpůsobí, a může být i rovný?

Ti ostatní souboj s ním prohrají. To je přirozený výběr, který probíhá na daleko kvalitativnějších podkladech, než do hry může vnést člověk.

Pro nás je hodnotnější rovný a silný průběh kmene. Pokud boj o přežití jednotlivce v přírodě přivodí něco jiného, je na hospodáři, aby v průběhu dalšího vývoje porostu výběrnou těžbou tvarově nevhodného jedince odstranil.

Hlavní hledisko výběrů v současné fázi změny hospodaření je, aby strom plnil především pěstební funkci, to znamená kryt půdy, redukci světla, vyhovoval druhové skladbě dřevin atd. Dalším hlediskem je zdravotní stav. Když strom zasychá, objeví se na něm houbové či jiné poškození, třeba václavka, tak provádíme asanační výběr. A roli hraje i tvar stromu a přírůst. Je třeba, aby stromy měly dobře vyvinutou korunu.

A je logické, že když se do porostu tímto způsobem každých pět, sedm nebo osm let vracíme a pokaždé to nezdravé a netvárné odstraníme a necháme to kvalitní, tak se to za nějaký čas v kvalitě porostu zákonitě projeví.

Nehledě na to, že kvalita, která v lese zůstává, se postará o nasemenění další kvalitní generace a zvyšuje tak jeho genetickou hodnotu. Vyspělejší, odolnější stromy nasemení a vytvářejí daleko odolnější novou generaci.

Pohled do koruny bohatě plodící jedle, která je předpokladem budoucího přirozeného zmlazení.
Pohled do koruny bohatě plodící jedle, která je předpokladem budoucího přirozeného zmlazení.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vladislav Ferkl

Takové pěstování lesa zní docela idylicky. Nejsou v něm žádné háčky?

Kdyby sem přišla kontrola z hlediska normálního stavu lesa daného v lesnických tabulkách a instrukcích, dá hajnému pokutu za výchovně zanedbaný porost. Smyslem prořezávky a probírky v pasečném lese je odstranit konkurenci mezi jednici, aby vyvolený strom měl optimální podmínky.

Náš přístup je o 180 stupňů obrácený. My přirozený výběr stavíme na procesu konkurenčních vztahů. Aby se konkurence naopak v procesu vývoje projevila a hodnotnější vyhrál. Člověčí kritéria jsou někdy trochu na hlavu postavená.

Když se vlastník nebo správce lesa a lesní hospodář rozhodne pro výběrné pěstování lesa, má příležitost přijet na Klokočnou a podívat se jak na to, a jak to bude vypadat za 30 let. Když jsem začínal, musel jsem oponentům své záměry obhájit „na hubu“ a ne všichni tomu věřili. Dnes už stačí, aby se podívali kolem sebe. Kdo chce vidět, vidí.

Dejme tomu, že sem přijede ředitel lesního závodu XY a řekne si, že to chce dělat stejně. Co pro to musí udělat?

Každý les musí mít podle lesního zákona vypracovaný lesní hospodářský plán s platností na 10 let. Ten dělá odborná organizace. A když se po 10 letech lesní hospodářský plán obnovuje, lesní hospodář a zařizovatel specialista se sejdou a domluví se, jaké pěstební zásady pro další období nastolí.

Výběrný způsob upravuje přístup světla do spodních pater porostu a tím vytváří vhodné mikroklima pro přirozený vývoj další generace lesa.
Výběrný způsob upravuje přístup světla do spodních pater porostu a tím vytváří vhodné mikroklima pro přirozený vývoj další generace lesa.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Katedra ekologie lesa, FLD, ČZU v Praze

V daném případě tak stanoví, že hospodářský způsob pasečný se do budoucna změní na nepasečný výběrný. A na těch principech se postaví kritéria hospodářského plánu.

Takže sem přijedu jako ředitelka lesního závodu a řeknu si, že tohle chci. Bude se zrovna měnit lesní hospodářský plán, napíšu vizi, pošlu sem svoje lesní správce, ať se to naučí, a jde to. Pak už mi v tom nic nebrání?

Nemůžu říct, že už by vám nic nebránilo, návrh plánu musí projít schvalovacím řízením orgánu státní správy a tím je nastavena cesta k realizaci.

Každý les má trochu jiné podmínky, nikdo nemůže úplně opsat všechno, co a jak se dělá na Klokočné. Někde je půda třeba písčitější a místo jedle tam budou borovice a dub.

My se ale bavíme o principu. A zásadní je nepasečný princip, že se nebudou dělat holiny. Výběr stromů k těžbě se může dělat po jednotlivcích či skupinách, my to děláme převážně jednotlivým výběrem.

Někdo v tom vidí složitost. Ale kdo tomu přijde na chuť a má schopnost součinnosti s přírodou, tak ho příroda povede sama.

Předávání zkušeností na Klokočné.
Předávání zkušeností na Klokočné.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Katedra ekologie lesa, FLD, ČZU v Praze

Já, když jsem vyznačil na Klokočné výběrný zásah, byl jsem hrozně netrpělivý. Když těžař zásah provedl, hned jsem se běžel podívat, co jsem vlastně udělal. Jestli jsem dosáhl toho, co jsem chtěl, a jak na to les bude reagovat. Jestli jsem toho vzal moc, nebo málo, nebo jinak špatně.

Tak se člověk nejlépe učí. Je to způsob daleko úžeji spjatý s přírodou, než do jakého jsme lesařinu sešněrovali.

Když sem jezdí lesníci na exkurze už pár desítek let, vidíte, že Klokočná někoho inspirovala?

Ano, určitě. Ukazuje možnosti. Je vždycky lépe jednou vidět než desetkrát slyšet.

Některé semináře tady organizuje spolek Pro Silva Bohemica sdružující lidi, kteří mají blízko k přírodnímu hospodaření v lesích. Je to podobná krevní skupina, jako mám já. Jsem členem a my se s Pro Silvou jezdíme jednou až dvakrát ročně podívat na les i mimo Českou republiku.

Byli jsme se podívat i ve Švýcarsku, což je takové lesnické nebe. Na to, jak to vypadá, když se to přírodně dělá 350 let.

Jak to vypadá, když se to dělá 350 let? Jde to popsat?

Je to tam všechno jinak. A nutno říct dopředu, že i Švýcarům doba přináší podobné triviální problémy, jako máme my tady.

Úspěšně odrůstající bohaté přirozené zmlazení jedle.
Úspěšně odrůstající bohaté přirozené zmlazení jedle.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vladislav Ferkl

Kůrovcové kalamity?

S těmi jsme se ani tak nesetkali. Ale mají problémy se škodami způsobenými zvěří.

Ukazovali nám jedle, které měly kolem 50 kubíků hmoty. Už jsou 150 let staré, a oni tam tuto kvalitu nechávají i na nasemenění. Viděli jsme tak něco, co nemáme, nebo co můžeme mít za sto let.

Ale najednou jsme si uvědomili, že tam nemají přirozené zmlazení, další generaci těch krásných jedlí.

A za to může zvěř. Oni uznávají, že je to průšvih. Ale prý museli akceptovat, že myslivost je otázka obchodu a peněz, odstřel zvěře se dobře prodává a dostal větší prioritu než obnova lesa. Najednou se jim tam objevují problémy, které i my v našich lesích máme nevyřešené desítky let.

Klokočná spadá pod Lesy ČR. Ale právě pro Lesy ČR jsou přírodní pěstování lesa a výběrný systém hospodaření pořád výjimečné… Proč to tak pořád je?

Pokusů o les jako Klokočná už je víc. Ta má ale časový předstih. Každý člen spolku Pro Silva, pokud je to provozní hospodář, doma podobné hospodaření uplatňuje.

Dosud je ale tenhle způsob hospodaření postavený na iniciativě jednotlivce a nemá výraznější podporu „shora“.

Já za sebou neměl nikoho, měl jsem spíš všechny proti sobě. To pak jde jen, když je někdo takový blázen jako já a věnuje takovémuto lesu celý svůj život. A pořád se s někým perete a přetlačujete. To jde v rozsahu lokality, jako je Klokočná. Nejde to ale plošně jako systém hospodaření.

Dva světy současného lesnictví. Rozdíl mezi obvyklým stavem smrkové monokultury, kde ještě převod na nepasečný les nezačal (vlevo) a dlouhodobě nepasečně obhospodařovaným lesem (vpravo) zvlášť vyniká, když je vidíme vedle sebe.
Dva světy současného lesnictví. Rozdíl mezi obvyklým stavem smrkové monokultury, kde ještě převod na nepasečný les nezačal (vlevo) a dlouhodobě nepasečně obhospodařovaným lesem (vpravo) zvlášť vyniká, když je vidíme vedle sebe.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vojta Herout / Nadace Partnerství

Aby se dalo říct, že lesní hospodářství najíždí na tenhle způsob hospodaření, budou muset být principy přírodního pěstování konkrétněji zakotveny do provozních programů jako oficiálně platné. Hajný musí vědět, že se to od něj vyžaduje, že o to někdo stojí a vytváří k tomu podmínky.

Co byste řekl, že je dnes jinak, než když jste začínal?

Dnes už se s odborníky nemusím přetlačovat. Dnes už mi nikdo nemůže říct, že mi takhle les neporoste. Protože má důkaz o opaku před sebou.

V současné době je ten rozdíl v kvalitě ještě výraznější. Jim to neroste, protože mají v lese kůrovcové holiny, zatímco já mám zdravý zelený, přirůstavý les.

Kůrovec ale napadl stromy i tady na Klokočné, nebo ne?

Ano, kůrovec se pokoušel i tady, protože byly napadené lesní majetky ze všech stran kolem nás. A pokouší se dodnes.

Ale tenhle tvar lesa mu nevyhovuje, protože tady není koncentrace stejně starého smrku, na kterém by se mohl namnožit a přemnožit. Nalétne sem a nějaké kůrovcové očko udělá, ale nenamnoží se tak, aby jeho populace přešla do kalamitního stavu.

My těch pár napadených stromů vytěžíme, ale pod nimi už je na Klokočné nové patro lesa, takže ani na napadené ploše nebude holina. Proces přirozené obnovy se tak nenaruší, jen se trochu urychlí postupný vývojový cyklus.

Kůrovcová těžba na Klokočné má daleko do sta hektarových kalamitních holin, jen trochu urychlí proces přirozené obnovy
Kůrovcová těžba na Klokočné má daleko do sta hektarových kalamitních holin, jen trochu urychlí proces přirozené obnovy
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Smrk musí být v určité vývojové fázi, aby ho kůrovec kalamitně napadl. A musí být oslabený.

A to dnes smrky jsou, když se s nimi hospodaří průmyslovým způsobem.

Bude smrku na Klokočné převaha i do budoucna?

Smrku bychom tady rádi udrželi alespoň 30 až 40 %.

Nám jde o to ho tady udržet. Vytvořit pro něj takové podmínky, aby ještě v současné klimatické situaci obstál.

Co to znamená?

Ono se ukazuje, že při výběrném způsobu hospodaření, kdy patra postupně podrůstají pod sebou a půda je trvale krytá, se vytváří daleko příznivější porostní mikroklima. Eliminují se extrémy horka, sucha, nárazy větru, mrazu. Udržuje to v lese vláhu.

Přestože nám tady průměrně naprší jen necelých 600 mm ročně, což je málo oproti jiným lokalitám, takto pěstovaný les zjevně s vláhou dokáže líp hospodařit.

Úspěšně odrůstající skupinová výsadba buku k obohacení druhové skladby porostu
Úspěšně odrůstající skupinová výsadba buku k obohacení druhové skladby porostu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vladislav Ferkl

Takže přírodnější hospodaření vytváří příznivější podmínky pro smrk i v nižších polohách?

My uznáváme, že smrku je v těchto polohách moc a že se druhová skladba lesa musí změnit. Ale nevyhlašovali jsme nad ním žádnou klatbu. Smrk je součástí našeho hospodářského záměru. V současné době ho využíváme nejen jako cílovou dřevinu pro produkci, ale on zároveň poskytuje kryt a vytváří mikroklima při zemi pro nové semenáčky buku, jedle a dalších dřevin. I v dalším procesu růstu výběrné hospodaření smrku lépe vyhovuje.

Potřebujeme, aby si porosty samy vytvářely ochranu proti extrémům počasí, půda nevysychala, nevymrzala, aby se porostní mikroklima udrželo. A to děláme i prostřednictvím přirozeného zmlazení a pěstování smrku.

A musí se tedy zastoupení smrku v rámci lesa snižovat, když teď to u vás funguje a smrku je tu víc než 30 %? Smrk je přece nejvíce žádaná dřevina ve dřevozpracujícím průmyslu.

To sice ano, ale smrk také jednostranně vyčerpává živiny z půdy. Smrk je mělkokořenná dřevina, nedokáže sám bez příměsi dalších dřevin udržet vláhu a čerpat živiny z hlubších vrstev půdy.

Přirozenou obnovu není dobře nastartovat naráz na celé ploše - byl by to základ pro stejnověký porost v další generaci, ale postupně a doplňovat ji o chybějící druhy dřevin (na snímku třeba bukem).
Přirozenou obnovu není dobře nastartovat naráz na celé ploše - byl by to základ pro stejnověký porost v další generaci, ale postupně a doplňovat ji o chybějící druhy dřevin (na snímku třeba bukem).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

A tím, že koření mělce, je vratký a zranitelný vůči větrným kalamitám, když není v přirozené skladbě pestrého lesa. A taky jde o to, že se zřejmě klimatické podmínky ještě zhorší a my bychom se na to měli připravit.

Podívejte, třeba tyhle bochánky bělomechu ukazují vyžilou půdu.

Bělomech sivý, který jsem zvyklá běžně vnímat v lese, je ukázkou vyžité půdy?

Jednostranně vyčerpané kyselé půdy. Je to důsledek toho, že druhová skladba nebyla po několik generací lesa tak pestrá, jak by měla být.

V pestrém smíšeném lese se opadem listů kyselost snižuje, půda je využívaná a obohacovaná rovnoměrněji a dřeviny se navzájem doplňují. I proto by přirozená skladba lesa měla být co nejpestřejší, nejenom kvůli možné kalamitě.

Kdybychom tady dál pěstovali jen smrk a borovici, další generace stromů už nebude prosperovat. Byla by do budoucna poloviční oproti stromům v porostu, kde už jsme nastartovali přeměnu porostní struktury. Byl už nejvyšší čas porosty druhově zpestřit.

Okolo Klokočné, ale i jinde se projevují kalamitní dopady monokulturního pěstování smrku a přičítá se to za vinu změně klimatu, oteplování a suchu. Ale je to i důsledek toho, jak s takovými porosty zacházíme.

My považujeme za úspěch, že na Klokočné smrk pořád je, může růst a produkovat. Stačilo pouhých 30 let, aby naše struktura lesa byla už nyní příznivější, stabilnější a vykazovala lepší hodnoty než holosečný způsob hospodaření. Ten už dosáhl svých limitů a teď jde o to, jak dál.

Bělomech sivý je znakem jednostranně vyčerpané kyselé pdy.
Bělomech sivý je znakem jednostranně vyčerpané kyselé pdy.

Mají lesníci s přirozenou obnovou spojené i nějaké obavy?

Mně bylo vyčítáno, že když nechám některé porosty přestárnout, aby měly čas k přirozené obnově, rozšířím tu hnilobu a václavku.

Ale výzkum pražské lesnické fakulty ukázal, že poměr hniloby je naprosto stejný při našem způsobu hospodaření jako v pasečném lese.

Hniloba souvisí s poškozením stromů, je to tak?

Ano, ale nejenom. Může se přenášet i kořeny, záleží na půdě a mykorhize v půdě. Kupříkladu václavka má ohromný plošný dosah.

Je u vás méně poškození stromů těžební technikou? Máte na těžbu menší stroje?

Harvestorová technika se u nás, s výjimkou porostů zakládaných před více jak 30 lety na velkých holinách ještě jako monokultury, zatím neuplatňuje. Nemáme speciální mechanizaci.

A nehodila by se vám nějaká menší?

Hodila.

My děláme výběr jednotlivých stromů, kdežto velká technika je stavěná na holiny, kde berou jeden strom vedle druhého. U nás je pro tuto techniku malá koncentrace těžby a ani ekonomicky by se proto nevyplatila.

Harvestory se vyrábí především pro pasečnou těžbu.
Harvestory se vyrábí především pro pasečnou těžbu.

Mají ve Švýcarsku menší těžební techniku?

Ne. Těžební techniku v Evropě vyvíjejí hlavně Skandinávci, kteří mají velké plochy lesů a dělají velké holiny. Zadání pro vývojáře je tedy jiné, než které bychom potřebovali my.

Vy jste říkal, že příroda je nejlepší lobbista. Vidíte nějaké úspěchy toho lobbingu u ministerstva zemědělství nebo lesů ČR?

Určitě ano. I tam je dopad tohoto lobbingu přírody znát.

Ministerstvo je ale dlouhodobě pod takovým tlakem jiného kupř. mysliveckého lobby že nevím, zda chystané změny budou dostatečné. Mám spíš obavy, že ne.

Vlastníci lesa jsou v opozici vůči myslivcům a přou se o změnu mysliveckého zákona. Nebylo by ale i jedním z řešení, kdyby všichni vlastníci lesa hospodařili podobně pestře jako vy? Zvěř by se dosyta najedla a les by zůstal celý, a nemusely by se tolik řešit počty zvěře.

To není nějaká samoúčelná opozice, spíš projev odpovědnosti a ochrany svých i společenských zájmů. Zvýšení úživnosti honiteb je velmi dlouhodobá a sama o sobě nedostatečná záležitost k nápravě.

Pokročilá fáze přestavby porostu na výběrný les s pestrou strukturou druhů dřevin a jejich vývoje
Pokročilá fáze přestavby porostu na výběrný les s pestrou strukturou druhů dřevin a jejich vývoje
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vladislav Ferkl

Zvěře by tedy i tak nemohlo zůstat tolik, kolik jí je, aby ji pestřejší les uživil?

Nemůžu říct, že by lesy všude v republice mohly uživit současné počty zvěře. I na Klokočné je třeba ještě početní stavy srnčí zvěře snižovat. V ostatních lesích je to podstatně horší. Tam mnohdy rozsah působených škod ani nedovolí potřebné změny hospodaření realizovat. Škody jdou do miliard korun a limitují možnost úspěšně hospodařit.

Jak jste se k práci na Klokočné dostal?

Začínal jsem od píky, jako lesní dělník a vzdělání jsem si doplňoval při praxi. Nemohl jsem na školu. A po třiceti letech služby jsem se k té „lopatě“ zase vrátil a byl jsem opět téměř osm let lesním dělníkem až do doby, než jsem se stal ředitelem lesního závodu.

Jak to?

Nevyhovoval jsem režimu, tak mě poslal posílit dělnickou třídu. A podmínka byla, že nesmím být zařazený jinak než jako lesní dělník, ať dělám v lese cokoliv.

A dělal jsem všechno možné. Třeba jsem v sobotu ve tři hodiny v noci vykládat vagóny se jmelím. Využívali i mou předcházející technickou praxi, ale musel jsem to dělat z pozice lesního dělníka.

A po roce 1990 jsem se stal prvním ředitelem lesního závodu ve Středočeském kraji při výměně dosavadních kádrů. Proces výměny probíhal rok nebo rok a půl a já jsem v té době jezdil na ředitelské porady mezi komunistické kádry a oni měli snahu mě přesvědčovat, že nebyli ti špatní a že by snad mohli ředitelovat dál.

Jak to, že si jako ředitele lesního závodu vybrali vás?

Byl to koncem r. 1989 výsledek hlasování zaměstnanců závodu. Měl jsem bohatou praxi a důvěru kolegů že prosadím změny.

Takže si vás vlastně vybrali proto, že jste znal skoro všechny pozice v lese…

To možná také. Když jsem pak šel po osmy letech do penze, tak mě kolegové vytáhli na MŽP na odbor ochrany lesa, že tam na celém odboru nemají jediného provozáka. A já sloužil dalších osm let.

Vy jste nikdy nechtěl mít svůj les?

Vždycky, ale nikdy se mi to nepodařilo. Les je nákladná záležitost a lesařina se nedá dělat v malém. Abyste ji mohla dělat účelně, vytvořila si k tomu podmínky a nebyla příliš závislá na ostatních, musíte mít aspoň 300 ha lesa. To je majetek za desítky milionů.

Zodpovědná lesařina se nedá dělat v malém.
Zodpovědná lesařina se nedá dělat v malém.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Co tedy s lesem zmůžou malí vlastníci, kteří mají pár hektarů?

U těch opravdu malých to bývá problém. Ti jsou ovlivňovaní vším, co je kolem nich. Třeba když nechcete dělat holiny, ale soused v okolním lese udělá paseku, působí to i na váš kousek lesa. Ani ekonomicky vám to nebude vycházet.

A pro lesnický provoz potřebujete být vybavená. Když se vám v lese ukáže kůrovec, potřebujete mít vlastní kapacitu na to, abyste okamžitě zasáhla.

U státních lesů je zas problém, že oni teprve soutěží, kdo bude napadené dřevo zpracovávat. Pak se třeba ten, kdo soutěž prohraje, odvolá, a další tři měsíce se soudí. A kůrovci to vyhovuje.

Máte důvěru, že Klokočná bude spravována dále, jako byla doteď?

To záleží na mých nástupcích, já doufám, že ano. Ale nebude to lehké obhájit.

Tenhle způsob péče o les je obtížně slučitelný se systémem soutěžení velkých zakázek ve výběrových řízení, jejichž prostřednictvím se na Lesních správách zajišťuje obhospodařování lesa cizími firmami na léta dopředu. Vítězná firma (akciová společnost) je zpravidla z jiného koutu republiky a na práci si z větší části najímá cizí dělníky, jejichž zájem je vydělat peníze bez vazby na dlouhodobých výsledcích své práce.

U nás musím reagovat na stav a potřebu lesa operativně podle potřeby porostu.

Okraj porostu v přestavbě na výběrný les.
Okraj porostu v přestavbě na výběrný les.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vladislav Ferkl

A vy tedy nemusíte soutěžit takové zakázky?

Ne. U několika Lesních závodů v rámci LČR, u kterých zůstalo organizační uspořádání provozu na polesí a lesní úseky, jsou výběrová řízení jen na jednotlivé práce. Soutěží se třeba kácení či přibližování dřeva koňským potahem.

Není to ideální, ale není to tak, jak je to u Lesních správ, kde pronajímají realizaci kompletního obhospodařování lesa.

Přibližuje se dřevo pořád pomocí koní?

U nás je to v kombinaci s lesním traktorem.

Dokud měl lesní závod vlastní koně a koňaře jako zaměstnance, který práci dělal 30 let na jednom úseku, znal své pracoviště a měl mnohem více zkušeností. Ten ale musel skončit jako zaměstnanec s tím, že si tu práci může vysoutěžit.

Jak je možné, že se tady mohou soutěžit jednotlivé lesní práce?

Protože Klokočná je v organizačním systému lesních závodů s klasickou strukturou polesí a lesnických úseků, kdežto ostatní mají uspořádání lesních správ a revírů. Oni by už měli mít jen jakýsi odborný dozor nad těmi, které si na hospodaření v lesích najmou.

Vladislav Ferkl v lese na Klokočné.
Vladislav Ferkl v lese na Klokočné.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

A tak je spravovaná většina lesů v ČR?

Ano. Lesní závody s přímým zajišťováním provozních prací zbyly už jen čtyři.

Takže je tam omezenější možnost ovlivnit práce v lese.

Už jenom tím, že do velkých tendrů výběrových řízení na tisíce hektarů lesa celé Lesní správy, se musí na několik let dopředu zadat přesný objem a druh prací v rozsahu stovek milionů korun jiné organizaci, jejímž zájmem je momentální finanční zisk. Přitom zajištění odbornosti a odpovědnosti za obhospodařování lesa zůstane na hospodáři. To není dobře. Les je živý organizmus a potřebuje, abyste s ním žila, a ne si ho vysoutěžila na okamžitý výdělek.

Proto tvrdím, že významný podíl na současných problémech a stavu našich lesů mají dlouhodobě neřešené škody zvěří a systém velkých výběrových řízení, který neodpovídá potřebám a podmínkám práce s živou přírodou.

Určitě nejsem sám, kdo si to uvědomuje, ale na rozdíl ode mě tvrdí, že to je systém a nejde to změnit.

Proto ta má předcházející poznámka, že obhájení další existence Klokočné není tak úplně samozřejmostí.


reklama

 
Další informace |

Tento text vznikl díky podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (38)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PK

Pavel Karel

19.12.2023 09:44
1*...mě z toho vychází "za všemi problémy hledej honbu za maximalizací zisku a velké korporace"
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.12.2023 09:48 Reaguje na Pavel Karel
Zřejmě asi tak + novodobými svazáky likvidace hajných i s hájenkami, vyučených lesních dělníků/učebních oborů i malých pil v regionech !
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.12.2023 10:03
Docela souhlas. Ale stejně si myslím, že našim lesům nejvíce škodí ekologisty podporovaný architekt lesa : brouk.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.12.2023 10:05 Reaguje na Michal Ukropec
Jo. A v Krkonoších právě kůrovcová kalamita vrcholí.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.12.2023 10:05 Reaguje na Michal Ukropec
Jo. A v Krkonoších právě kůrovcová kalamita vrcholí.
Odpovědět
HH

Honza Honza

19.12.2023 12:35
Super článek, super postup! Zvěř je nevhodná hlavně z toho důvodu, že ničí nově uměle vysazené stromky a brání v obnově monokultury na smíšený les.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.12.2023 15:59
V minulosti byl vrchní lovčí nadlesní. Ten určoval co střílet a kolik(podle plánu i mimo). Teď se udělá výběrové řízení na pronajímatele honitby.
V minulosti byl vrchní dřevorubec nadlesní. Ten určoval co kácet a kolik (podle plánu i mimo).Teď se udělá výběrové řízení na pronajímatele těžby.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.12.2023 17:07 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nechci vám brát iluze, ale nadlesní pouze plnil úkoly majitele
a když byl majitel blb, tak to taky tak vypadalo. Každopádně měl nadlesní jako jediný největší znalosti revíru a pokud na něho majitel dal, tak byl revír chloubou majitele. V mém okolí byly revíry dvou velkých majitelů (hrabě Larisch a Rotschildové). Ty
revíry byly chloubou majitelů a zůstaly i po zestátnění. LČR
pokračovaly v započatém díle do revoluce a pak nastal tragický
zlom, kdy "nadlesní" museli poslouchat ouřady až někde z Prahy,
že mají zrušit bažantnice a kácet a sázet to, co jim určí oni.
Oni přece vědí nejlépe, co do lesa patří a co nikoliv, protože
se na tom usnesli politici, kteří vědí o lese prd. Za 30. let
je to taková změna, že pamětníci pláčou a nepřestávají nadávat
na nekompetentnost všemožných ministrů a ředitelů, kteří se
s každou vládou pořád střídají i se svými nápady, jak to změnit.
Co pár let reorganizace, nové rozčlenění revírů a noví revírníci
i tam, kde se kdysi vystřídaly i tři generace revírníků z jedné
rodiny. Děd předával revír otci a ten pak synovi a dnes ten, kdo
si ho teprve "omakal" zase jinému, který ho vidí poprvé. To jsou
ty chyby, kdy se ztrácí vztah k lesu už od těch nejnižších stupňů,
kdy se o les starali místní a ne nějaká vysoutěžené firma odněkud z Tramtárie. Ta je jednou tu, podruhé tam a je jim jedno, co po nich
zůstane. Je pak zoufalé vidět ty následky, které by místní lesní
čety nikdy nedopustily, protože by jim sousedé v hospodě vyčinili, že zničili les za humny.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.12.2023 18:13 Reaguje na Břetislav Machaček
1*
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.12.2023 19:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Joo. Hlavním důvodem proč jsem zvolil klíčema byla ochrana přírody před socialistickou velkoprodukcí všeho. A byl jsem v Brně za jedno jak s ČSOP, tak s Brontosaurem. To, že DUHAisti pozvednou prapor třídního boje a ideové nenávisti jsem vůbec netušil. I s ornitology jsem spolupracoval. No ale nyní když čtu, jak ČSO brojí proti zvěři jelikož škodí ptactvu jak v korunách stromů tak v oblacích, nevím. Asi byla chyba kupovat jen dalekohled Zeiss Konquest HD 10x56. Zatím jsem totiž žádného zajíce nebo jelena letět neviděl. Fakt jsem si asi měl těch dalších 30 000 na Victory došetřit.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.12.2023 20:39 Reaguje na Břetislav Machaček
No tak nějak.
Odpovědět
Ra

Radek

19.12.2023 16:46
Pamatuji si jak jsem po prvé viděl harvestor , ty hromady trojek a čtverek( kdyby někdo netušil , tak nařezané kmeny na 3 ,4,5 m , to co se dřív manipulovalo na skladě aby se neničil les ) a to co tam zbylo potom rozrajtovaný vyvážečkou . Všechny stromy kolem kterých vyvážečka jela a pořád jezdí , zničené , jak dole u kořenových náběhů tak ve čtyřech metrech na hoře . Tak udusanou a zničenou lesní pudu jsem do té doby neviděl . Tenkrát jsem si bláhově myslel že je poženou z lesa , že to přece nikdo nedovolí . Dovolili a jak rádi , za peníze je možné vše . Smutné na tom je že to pořád nikomu nevadí , dokonce to šlo dál , po nich najedou do bývalých lesů malé pásové bagry , pěkně všechno co les tvořil 100 a víc let shrábnou na hromadu aby tam zůstal uhlík a do toho co tam zbylo sází stromky , vyvrtají vrtákem díru a šup tam s ním , pořád do šňůrky a klidně do hromady šutrů , dřív jich bylo na jeden ha 10000 , dnes možná 3500 kusů . Roste to blbě ,to ví i ti co to sazí .
Lesy už jsme zničili , máme peníze a dobrý pocit z vykonané práce , pan ministr vymyslel plán jak je obnovíme !

Tak je na řadě zvěř , to je problém proč nám ty naše lesy nerostou a vázne jejich obnova . Není to náhodou to poslední co nám po lesích zbylo , paní Kovaříková ?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.12.2023 17:06 Reaguje na Radek
Já mám nepříjemný pocit, že LČR si toho Ferkla drží, aby mohli dělat PR a blbnout lidi. A ostatní při starém.
Odpovědět
ji

19.12.2023 18:40
Nějak si nedovedu představit 50ti kubíkovou, 150 let starou jedli (proslulá Komárkova jedle na Šumavě měla tuším 36 m3 a 350 let, ale to je vedlejší. Jen bych chtěl vidět, jak vypadá ten jedlový nálet po výběrném vytěžení mýtných stromů. Aby se nálet uchytil a odrostl, musí být mateřský porost dost nařídko. A za 20 let v ředině naroste koruna tak, že při pádu totálně zlikviduje nálet na ploše jednoho áru.
Odpovědět
va

vaber

20.12.2023 09:33 Reaguje na
na to odborníci přijdou až bude zase pozdě,
hlavně, lesy by vypadaly jinak kdyby se ,jak kdysi, těžilo jen s ruční pilou a sekerou a stromy odtahali koně, to už se nevrátí
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.12.2023 14:06 Reaguje na vaber
Naštěstí se to již nevrátí a nejde pouze o tu dřinu. Těžilo se sekerou a břichatkou a stromy nejen tahali ale i odváželi koně. Akorát ty paseky, těžilo se vše pasečně, byly o desítkách hektarů a na jedné takové pasece pracovali desítky lidí. Ten harvestor je k lesu podstatně šetrnější. Je to nejlepší a nejšetrnější způsob jak dostat stromy z náletů přirozeného zmlazení.
Odpovědět
DA

DAG

20.12.2023 07:35
Přečetl jsem si nadpis článku a tipoval kdo ho napsal. No nemýlil jsem se.
Odpovědět
sv

sv

20.12.2023 11:06 Reaguje na DAG
Jinými slovy, dag neumí číst, respektive nepozná rozdíl mezi článkem a rozhovorem.
Odpovědět
DA

DAG

20.12.2023 11:41 Reaguje na sv
Tak jste si zaryl na bázi terminologie a teď si s nesmírným sebeuspokojením můžete užít svátky ;)
Odpovědět
sv

sv

20.12.2023 14:41 Reaguje na DAG
Svátky si můžu užívat s vědomím, že ke vztahu mezi stavy zvěře a špatným stavem lesů se vyjádřil odborník a nikoli redaktorka, na základě jejíhož jména dostal potrefený dag hysterický záchvat.
Odpovědět
Ra

Radek

20.12.2023 15:59 Reaguje na sv
Já ten článek četl pozorně , o škodách a vlivu zvěře na les je tam hodně malá vsuvka . Dost podezřelá vsuvka 😊
Odpovědět
sv

sv

20.12.2023 16:35 Reaguje na Radek
POdezřelé jsou ty hysterické záchvaty, které nejen dag dostává, když jsou zmiňována některá fakta.
Odpovědět
DA

DAG

20.12.2023 16:25 Reaguje na sv
Tak každý se raduje z něčeho jineho. Já třeba z kompromisu, kdy všechny strany dojdou ke konsensu. A někdo z informace, která je spojena se záchvatem diskutera na bezvíznamné diskusi.
Pěkné svátky😉
Odpovědět
sv

sv

20.12.2023 16:38 Reaguje na DAG
Jestli těmi záchvaty při diskuzích trpíš soustavně, tak zkus nějakou medikaci. Prý lexaurin by mohl být dobrý.
Odpovědět
DA

DAG

20.12.2023 19:28 Reaguje na sv
Á pán je je zřejmě nějaká vážená osoba. Nejspíš doktor. Podle toho, že si může dovolit mi tykat a medikuje mi meducínu.
Jinak pro Váš klid, při starosti o moje zdraví. Vidím, že Vám zdraví diskutujících leží na srdci.
Osobně zastávám názor, že sparkate zvěře je příliš. Jen vidím zodpovědnost, vinu a řešení jinde než ekologisti, hrabátka a nepříliš se orientující se ochranáři z paneláku. O tom jsem ochotný diskutovat.
Nicméně co článek paní Kovaříkové to kopanec do myslivců v nadpisu, vkládání odpovědí proti myslivosti do úst odpovídajících, někdy naprosto nekompetentni osobnosti vybrané na rozhovor o myslivosti. Navíc ještě nikdy nedělala rozhovor s někým, kdo zástava opačný názor. Z toho pramení moje kritika paní Kovaříkové. A abych nebyl jen kritik, tak třeba pan Dohnal, podle mě dělá perfektní práci. Pěkné svátky
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.12.2023 05:54 Reaguje na DAG
Na to, že Zdeňka Kovaříková i záměrně zaměňuje fotografie, aby mohla kydnout zkratky na myslivce jsem si už zvykl. Toto je ekolist. Zde je pravda a poctivost zakázaná.
Odpovědět
sv

sv

21.12.2023 11:43 Reaguje na DAG
To máš tak, dagu badmane, můj názor je ten, že nevidím žádný důvod pro vykání anonymním hysterikům, jako jsi třeba ty, kteří zaplevelují diskuze svými uraženými bláboly pokaždé, když se si někdo dovolí otřít se o ně tím, že uvede fakta. Jestli to nechceš řešit lexaurinem, tak prosím. Já ti ho nevnucuju.
To, že ty něco vidíš (nebo si to jen představuješ), nic nemění na faktu, že rozhovor je o něčem jiném, než o tom jak řešit situaci s přemnoženou s věří. Nemluvě samozřejmě o tom, že tento stav beze změny trvá celý roky a desetiletí, tak, je evidentní, že dosavadní "myslivecká" řešení fatálně selhávají.
Jediný kopanec, který tady nastal, je kopanec do redaktorky, která se pravděpodobně dopustila toho zločinu, že si dovolila udělat rozhovor s lesníkem.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.12.2023 14:36 Reaguje na sv
Řekl bych, že fatálně selhávají spíš některé ekonesmysly. No a je to právě zaplevelení naší přírody a krajiny takovými ekonesmysly co například přináší ten konečný a dnes tak medializovaný pokles biodiverzity. S ekoparazity z Hnutí Duha, Dětí Země a dalšími se prostě a jasně lepších výsledků a lepšího stavu krajiny nedočkáme. S článkem jde v převážné části souhlasit. Bohužel většina čtenářů si nepřečte, že současný model správy lesů je na nic a může za většinu současných problémů. No a lesní zahradník zase musi zdůvodnit proč mu to neroste. Takže je tu jednoduché řešení. Za vše může přemnožená zvěř. Smutné na tom je , že ta zvěř pokud tedy nějaká bude, bude pořád přemnožená. No a pak jsou tu v tom "rozhovoru" vysloveny naprosté nesmysly. Například i ta harvestorová technika se přizpůsobuje požadavkům a není to jen o obřích strojích na velké holiny. No a třeba ten bělomech co má indikovat " jednostraně vyčerpanou " půdu. Tak to je góol do vlastní branky.
Odpovědět
Ra

Radek

22.12.2023 16:04 Reaguje na Jarek Schindler
https://www.youtube.com/watch?v=N1aooJpDICA

V kraji pod Milešovkou se to dělá dobře ….je tady rozhovor z nejlepším sedlákem v čr , ví jak na to . U něj je vše v souladu z přírodou , místo je tam pro všechnu zvěř a dokonce se tam má zvěř dobře , slavík zpívá že to nikde neviděl . Tento sedlák má asi více názorů a hodně bude záležet koho pomoci nich chce ovlivnit 😊 slavíkovi diváci by asi moc rádi neslyšeli od nejlepšího z nejlepších že chce zabíjet nebohá zvířátka ….
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.12.2023 16:25 Reaguje na Radek
Otázkou je, bere tohle někdo vážně? Jako vtip to opravdu pobaví.
Odpovědět
Ra

Radek

22.12.2023 16:33 Reaguje na Jarek Schindler
lidé z města by mohli

https://www.youtube.com/watch?v=Xqt5W4Ii-OE
Odpovědět
sv

sv

23.12.2023 11:45 Reaguje na Jarek Schindler
A s myslivci záměrně udržujícími vysoké stavy některé komerčně zajímavé zvěře se jich snad dočkáme? Rozhovor není o "ekonesmyslech" duhy ale o postupech, znalostech, zkušenostech a názorech jednoho lesníka. Kde se v rozhovoru píše o nějakém "jednoduchém řešení" nebo, že za vše "může přemnožená zvěř"? Jediné co jsem pro změnu napsal já, bylo drobné upozornění daga, na jeho hysterický záchvat na adresu redaktorky, která zveřejnila rozhovor, kde se o nějakém "jediném jednoduchém řešení" zcela jistě nepíše. Takže prosím o konkrétní odpověď, jinak budeš také za hysterického žvanila, který si prostě potřebuje kopnout.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

24.12.2023 08:24 Reaguje na sv
Odpověď na co? Na vaše výmysly a nesmysly?Já snad v komentáři někde píši, že slova o jednoduchém řešení jsou z článku? Na druhou stranu nenajdete snad článek o lesích kde by zvěř nebyla jedním z hlavních témat a důvod proč jsou někde lesy ve stavu v jakém jsou. U nás se neřeší příčina ale hledá se následný důvod na který je možné všechny problémy svést. No a zvěř která není ani příčinou a ani důvodem se k tomu náramně hodí. Jinak snad píši o tom, že s velkou většinou toho co je v článku uvedeno, souhlasím. Rozporujte tedy hlavně to s čím nesouhlasím ať tedy nejste za toho hysterického žvanila. No a nesouhlasím navíc ani s pasáží o výchově porostů, Je to totiž nesmysl.
Odpovědět
sv

sv

30.12.2023 14:39 Reaguje na Jarek Schindler
Takže jsi za hysterického žvanila, ty výstavní nesmysle. Musím však uznat, že v disciplíně opakování otázek, na které nejsi schopen odpovědět, jsi jednička, ty góle do vlastní branky. Bláboly o tom jak se "nenajde článek" se dají srovnat leda s tím, jak hradní čučkař hledal článek vlevo dole. Tvoje dojmy co se řeší či neřeší, že ty opakované hysterické záchvaty, které dostáváš nejen ty ale i dag, který tak rád kope do redaktorky, o které ví, že mu to nevrátí, na základě JEDINÉ věty, znamená, že ta věta evidentně uhodila hřebíček na hlavičku. Asi tě ten úder do duté palice hodně bolel.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.12.2023 12:19 Reaguje na sv
Jen pro zajímavost. Na kterou otázku nejsem schopen odpovědět?
Jinak co že jste to nyní napsal? Velké kulové a samozřejmě k věci nic.
Jen pro pořádek. Odkdy bolí dutina?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.1.2024 21:56 Reaguje na Jarek Schindler
Tak anonymnímu kecalu došly argumenty? Nebo že by si konečně přečetl název článku?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.12.2023 12:13 Reaguje na Jarek Schindler
Může případný mravokárce a hlídač zdejších pravidel, co označil můj komentář za komentář pravidla porušující říci, čím či kde došlo k porušení? Děkuji.
Odpovědět
Ra

Radek

20.12.2023 12:39
Tak jako Ursula potřebovala šok aby procitla a začala přemýšlet , potřebuje procitnout i paní Kovaříková . Snad nebude pozdě a lidé co jí naslouchají pochopí , kam chce zavést naši přírodu a život v ní . Při rozhodování
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist