https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/bozidarske-lesy-ukazuji-ze-myslivost-je-mozne-provozovat-tak-aby-prospivala-lesu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Božídarské lesy ukazují, že myslivost je možné provozovat tak, aby prospívala lesu

1.12.2023 20:08 | BOŽÍ DAR (Ekolist.cz)
Jak dělat myslivost tak, aby to prospívalo i lesu? V lesích Božího Daru zkouší naháňkový systém.
Jak dělat myslivost tak, aby to prospívalo i lesu? V lesích Božího Daru zkouší naháňkový systém.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Myslivost je v Česku činnost se sporným vlivem na životní prostředí. Proto když město Boží Dar chtělo pestřejší les, zaměřilo se mimo jiné právě na změnu mysliveckého hospodaření. A ukazuje se, že to byl krok správným směrem. Škody způsobené zvěří na lese klesly natolik, že nové stromky mohou odrůstat, aniž by je srnky a jeleni hned spásli. Božídarským tak v okolí města odrůstá les, který si přejí. Měl by být schopný odolat i delším obdobím sucha nebo silným nárazům větru.
 
„Kde je hodně strukturovaný les a hodně dřevin, je to díky snižování stavů zvěře,“ popisuje správce lesů Božího Daru Karel Picura zkušenost, kterou načerpal napříč Evropou.

Tato zkušenost ho vedla k tomu, že v 90. letech přišel za starostou Božího Daru s návrhem změnit hospodaření v městských lesích.

Hospodaření v lesích Božího Daru je nepasečné. Úspěšně zde bojují s kůrovcem a zavádějí Německem inspirované myslivecké honitby, aby měly nové stromy možnost vyrůst a ozdravit les.
Hospodaření v lesích Božího Daru je nepasečné. Úspěšně zde bojují s kůrovcem a zavádějí Německem inspirované myslivecké honitby, aby měly nové stromy možnost vyrůst a ozdravit les.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Změna byla založená na pár jednoduchých myšlenkách:

1. Je náročné zalesňovat vykácené holiny, tak je v lese nebudeme dělat.

2. Pokud se chceme vyhnout kalamitám, potřebujeme pestrý les. Ten jim líp odolá.

3. Když chceme, aby nám nové stromky v lese odrůstaly, nesmí je hned sežrat zvěř.

4. Pokud chceme ovlivnit počty zvěře v lesích, musí si zodpovědnost za myslivecké hospodaření ponechat město jako vlastník lesa.

A starosta na to kývl a pověřil Picuru tím, ať to tedy zajistí.

Karel Picura tak začal řešit jednotlivé překážky. První z nich: v českých lesích většinou se zvěří nehospodaří vlastníci lesa.

Aby majitel lesa mohl bez dalších vyjednávání vzít do ruky pušku a jít lovit, musí mít kromě mysliveckých zkoušek opravdu rozlehlé pozemky. Provozovat myslivost, a tím pádem i lovit zvěř, je totiž možné na území velkém minimálně 500 hektarů.

Střelecká linie v božídarských lesích z posedu.
Střelecká linie v božídarských lesích z posedu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Město Boží Dar

Pokud máte menší les, připojí se k dalším pozemkům, které tvoří takzvanou společenstevní honitbu. Tím se jako majitel lesa dostáváte do poměrně složité struktury mysliveckého hospodaření, jehož výkon se řídí především tradicí a neformálními vztahy.

A vlastnictví pár desítek hektarů lesa většinou není tím hlavním, co by vám dávalo vliv na to, jak se v lese loví, jak se zvěř přikrmuje a kde se staví posedy.

Tím pádem nemáte ani moc vlivu na to, kolik zvěře bude váš les živit. Pokud se tedy potýkáte s tím, že vám srnky a jeleni v lese spasou všechny semenáčky i sazenice stromů, musíte se obrátit na myslivecký spolek, aby počty zvěře snížil. A myslivecký spolek vám sice má vyhovět, ale v praxi bývá spolupráce složitější.

To je cesta, kterou Karel Picura s božídarskými lesy nechtěl jít. Vzal totiž v úvahu poměrně zjevnou věc: že myslivci a vlastník lesa mají často protichůdné zájmy.

„Já jako vlastník lesa chci snížené stavy zvěře, aby mi odrůstaly všechny dřeviny, a cíl myslivce je si zalovit. On chce mít zážitek, a tím pádem hodně zvěře. Ty cíle jdou proti sobě,“ konstatuje Picura.

A protože město Boží Dar vlastní více než 500 hektarů pozemků, mohlo se rozhodnout: buď právo myslivosti pronajme a nechá na svých pozemcích hospodařit nějaký myslivecký spolek, nebo bude se zvěří hospodařit samo. Obojí má své výhody: první možnost znamená pro město pravidelný a poměrně jednoduchý příjem do rozpočtu. Druhá znamená práci, ale větší vliv na stav lesa.

Zastupitelé Božího Daru se rozhodli, že dají na Picurovo doporučení, honitbu nepronajmou a hospodaření se zvěří si zajistí jinak.

Město tedy uzavřelo smlouvu s loveckým spolkem. To je občanské sdružení, které sice sdružuje myslivce, ale podmínky lovu v božídarských lesích určuje smlouva, nikoli myslivecký zákon. O tom si mnozí vlastníci lesa myslí, že je zastaralý, neprospívá zdravotnímu stavu lesů a vlastně majitele lesů vůči myslivcům dost znevýhodňuje.

Boží Dar chce s lovci účelně a férově spolupracovat. Snaží se vytvořit jim takové podmínky, aby v lese opravdu lovili. Například každý čtvrtý ulovený kus zvěře patří lovci.

„Město nedbá na to, jestli si někdo střelí velkého jelena nebo srnce. Neděláme poplatkové lovy, to je všechno ztráta času. My se snažíme využít čas myslivce: aby když je v lese, tak tam byl efektivně,“ popisuje Karel Picura.

„Máme krásný indikátor přiměřeného stavu zvěře, a to je jeřáb. Pokud odrůstá jeřáb, je zvěře akorát. Pokud jeřáb neodrůstá, musí se lovit víc,“ vysvětluje Picura.

Božídarský lesů správce je zaměřený na cíl. Řadu věcí, o které se vede debata v médiích a v politice, neřeší. „Mě nezajímá, kolik zvěře v lese je. Mě zajímá, jestli les odrůstá,“ konstatuje.

A lesy Božího Daru odrůstají.

Od 90. let se v nich nekácí holosečně, ale stromy pro těžbu se vybírají jednotlivě. Tím nevznikají paseky a tedy ani státem daná povinnost je do dvou let zalesnit.

Smrkové monokultury v Krušných horách jsou zranitelné například vůči silnému větru.
Smrkové monokultury v Krušných horách jsou zranitelné například vůči silnému větru.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Město Boží Dar

Nové stromy se ale sází. Nejsou to jen smrky, ale i jiné druhy stromů. Tak, aby byl les pestřejší.

Lesy centrálního Krušnohoří jsou převážně smrkové, se stejně starými stromy. Podobně jako je tomu na většině území České republiky. To ale dělá les zranitelným vůči kalamitám, například vůči přemnožení lýkožrouta smrkového, vůči váze sněhu a nárazům větru, protože smrky koření jen mělce. Smrky rovněž jednostranně vyčerpávají půdu, což novou generaci stromů dále oslabuje.

Mít tedy jednodruhový smrkový les není v době dynamicky se měnících klimatických podmínek dlouhodobě výhodné. Znamená to více stromů těžit při kalamitách než průběžně.

Město Boží Dar se rozhodlo, že chce mít lesy odolnější. Znamená to, že v lese by měly být stromy různých druhů a rozdílného stáří.

Karel Picura tedy do stínu vzrostlých smrků začal vysazovat jedle, buky a javory. Cílem je mít je rozmístěné v porostu tak, aby se postupně samy zmlazovaly a pestrý les se sám rozšiřoval a obnovoval.

A právě tyto nové druhy stromů je potřeba chránit před okusem zvěří. Když se v lese totiž objeví jiný druh stromu, je to pro zvěř lákadlo. Jako mrkev v záhonu zelí.

Každý vysazený stromek proto dostane svou individuální ochranu – plůtek. A tam, kde je jich vysazeno více, se zároveň více loví zvěř.

Les se musel trochu změnit i kvůli tomu, aby se v něm dalo úspěšně lovit.

„Klasická myslivost, jak se dnes provozuje, obestaví posedy louky, myslivci si na nich počkají v noci s dalekohledem s nočním viděním a střelí několik kusí zvěře na louce,“ říká Karel Picura.

„Co se stane pak? Zvěř přestane na louku vycházet a víc se drží v lese. Tím pádem i menší počty zvěře napáchají větší škody na stromech,“ vysvětluje správce.

V Božídarských lesích to dělají obráceně. „My budujeme posedy uvnitř lesa, na loukách jich máme minimum, a snažíme se lovit v lese. Zvěř může v noci na louku, kde se napase, ale v lese ji střílíme. Snažíme se zaměřit pozornost především tam, kde se nám zmlazují listnaté stromy a další dřeviny, které v lese chceme podporovat,“ popisuje Picura.

V lesích bylo tedy potřeba budovat více posedů, a na vhodných místech. Zároveň se v lese dělaly průseky a střelecké linie. Karel Picura se v tom, jak se zvěří hospodařit, inspiroval v sousedním Německu. Tam měly podobné problémy jako u nás, ale začali je řešit dříve, pomocí naháňkového systému.

A jak už to při zavádějí nových nápadů bývá, ne od všech se Karlu Picurovi dostalo důvěry.

„My máme štěstí na státní správu myslivosti, tak z té strany žádné překážky nebyly. Ale když vyslovíte mé jméno v myslivecké komunitě, tak tam mě nazývají ‚vrahem zvěře‘“, říká lesní správce.

„Ale je zajímavé, že i z myslivecké komunity přijde na naše naháňky relativně dost lidí. A když to zažijí, zjistí, že je to relativně dobře zorganizované a nedějí se tam žádná zvěrstva, takže... Každý máme nějakou nálepku,“ uzavírá Picura klidně.

Německem inspirovaná honitba je pro zvěř příjemnější variantou honu. Zvířata u ní nejsou tolik stresována. Velkou roli v tomto způsobu honitby hrají posedy.
Německem inspirovaná honitba je pro zvěř příjemnější variantou honu. Zvířata u ní nejsou tolik stresována. Velkou roli v tomto způsobu honitby hrají posedy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Osobní nálepka je v tomto případě cenou za osobní angažovanost na proměně božídarských lesů. V ní má lesní správce Karel Picura důvěru starosty, a proto i volnou ruku.

Picura se ale brání tomu, aby potvrdil, že lesy Božího Daru jsou již odolnější polomům nebo kůrovci. Třicet let totiž není pro les žádný věk. Z toho pohledu se pestřejší les se kolem Božího Daru teprve rodí.

Na potvrzení předpokladu, že pestřejší božídarské lesy budou i odolnější, si tedy budeme muset pár desítek les počkat.

Už teď jsou ale důkazem, že lesy a myslivecké hospodaření proměňovat jde.


reklama

 
Další informace |

Tento text vznikl díky podpoře Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
foto - Kováříková Zdeňka
Zdeňka Kováříková
Autorka je redaktorkou Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DA

DAG

1.12.2023 09:28
A jéje. Paní Kovaříková reintrodukovala rozhovor s panem Picurou. Ten rozhovor byl zajímavý a popravdě pan Picura dělá svoji práci dobře. Na myslivce rozhodně nemá negativní náhled. Doporučuji si rozhovor přečíst.
Paní Kovaříková nicméně v rozhovoru předkládala otázky, na které chtěla slyšet odpověď, ve které by bylo jako na viníky ukázáno na myslivce.
Nepovedlo se a tak paní Kavaříková rozhovor reinkarnovala rozhovor v článek. A v tom už si všechno překroutila. Chudáci vlastníci, zákon špatnej, myslivost špatná všechno špatně. Klasická Kovaříkovská jednosměrka.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

1.12.2023 11:21
Vlastníci pozemků v honitbě tvoří Honební společenstvo. To je samostatný subjekt zaměřený právě na využití dané honitby myslivostí. V Honebním společenstvu se řešení prohlasovává. Podle toho, kolik jednotliví členové - vlastníci pozemků těch pozemků vlastní, tolik mají hlasů. Hlasováním se vybírají podmínky pronájmu honitby myslivců, vybírá se myslivecké sdružení, kterému se honitba pronajme i se řídí, jak má myslivecké sdružení tu myslivost provozovat.
Poněkud mi uniká smysl smlouvy města jakožto majitele pozemků v honitbě s loveckým spolkem. provozovat myslivost stejně nemohou jinak než podle Zákona o myslivosti, protože to je závazný zákon. Takže v podstatě není rozdíl mezi systémem, kdy město svými hlasy ovládá Honební společenstvo a to řídí samostatné Myslivecké sdružení a systémem, kdy město přímo ovládá zřejmě díky smlouvě defakto nesamostatný lovecký spolek, který jenom vykonává "myslivecké" příkazy města. Pouze klasický systém bude méně pružnější, zase ten akčnější systém se smlouvou znamená, že právní odpovědnost za myslivost má město, ne myslivecké sdružení, a že musí plnit legislativní požadavky na výkon té myslivosti. To znamená, že město musí provozovat mysliveckou agendu. Město musí současně zaměstnávat tuším dva odborníky vlastnící vyšší myslivecké oprávnění, jeden je oficiálně odpovědný za myslivecké hospodaření a druhý má odpovědnost za udržování pořádku v lese coby myslivecká stráž. Lovecký spolek, se kterým mají smlouvu, pak funguje pouze jako fungují řadoví myslivci v mysliveckém sdružení - střílejí zvěř, jak se jim přikáže. Stavbu posedů, krmelců a další myslivecké infrastruktury pak může snadno zajišťovat město placenými pracovníky technických služeb města.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

1.12.2023 12:16
Dobře strukturovaný les odolá i srnčímu. V Bavorsku nebo Rakousku je spárkaté 3x a drobné 10x více a na škody si nestěžují. Jen u nás se musí od února 1948 pořád proti někomu bojovat.
Odpovědět
HH

Honza Honza

3.12.2023 07:28
skvělý, optimistický článek. Když budou naše lesy fungovat i v budoucnu i v progredujícím oteplení a suchu, které jistě přijde a to i případě ekolog. uhlíkové neutrality z důvodu stále větší zastavěnosti krajiny, přičemž dešť. srážek je stále stejně, jenom jsou nerovnoměrné, tak je nutno je lépe zachycovat, tak se nemusíme ničeho bát, krajina fungovat bude. K bodům 1-4, které by měly být axiomy pro každého rozumného přírodovědve, hospodáře, pouze je vylepšovat, upravovat, bych dodal: 5. vylepšovat půdu v lesích ponecháním zbytků, větví, na hromadách v lese, nespalovat je ve spalovnách, nedrtit. Na tyto účely používat náletové stromy v zalesněnách remízkách v krajině. 6. Pečovat o vodu v lese zadržovat ji i na úkor stromů, vytvářet močáloviště, zadržovat prameny, potůčky. Pečovat i o vhodný podrost v zahuštěném lese pro tyto účely- aby půda v lese vodu zadržovala, aby obsahovala více organic. částí.
Škoda, že tyto metody 1-4,6 nevyužili správci NP.
Myslivci nejsou nepřátelé lesa, nechtějí být jen rekreační střelci, chtějí aby jejich zvěř prospívala, dobrý hospodář má radost ze zdraví svého koně. Ale musí svoji práci také přizpůsobit změněným podmínkám. Skvělé je střílet zvěř v lese, upravovat její stavy dle potřeb lesa (jako v zemědělství pěstovat rostliny dle potřeb půdy). Nestavět posedy na loukách, ale v lese. Zvěř prostě z lesa spíše vyhánět a využívat ji k vypasení luk, aby byla diverzifikace. Zdravý les, zadržující vodu je důležitější než diverzifikace, voda je potřebná pro všechny.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

3.12.2023 14:10 Reaguje na Honza Honza
Díky. Já už nemám tu sílu psát obsáhlejší komentáře, když to zvládá i další čtenář.
Odpovědět
Ra

Radek

12.12.2023 12:40
https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/kurovcova-kalamita-soucasnych-rozmeru-je-mocny-lobbista-za-prirodni-hospodareni-v-lesich-rika-lesnik-vladislav-ferkl?logout=1

Pan Ferkl ví jak se chovat k lesu a zvěři pro kterou je les domovem . Paní Kovaříková konečně našla lesníka na svém místě ,jen je škoda že to ona sama nechce uznat a pořád píše ty svoje moudra .
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist