https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Radomír Dohnal: Palmový olej? Zapomeňte na Nutellu, řešte Brusel

19.7.2018
Nutella je špatná, protože obsahuje palmový olej. Kosmetika, od zubní pasty Colgate po pleťovou kosmetiku Palmolive, jakbysmet. A o jídle z koncernu Unilever je se lepší nebavit vůbec, protože tam vykukuje palmový olej snad z každého sáčku. Je správné se takovým produktům vyhýbat? To každý musí zvážit sám. Pravdou je, že navzdory silné negativní kampani vedené proti výrobkům obsahujícím palmový olej, ho do překvapivě Evropy neproudí méně. Vlastně ho loni bylo o 7 % více, než v roce 2016. A majitelé plantáží olejových palem si také mohou gratulovat: měřitelná poptávka po jejich zboží se loni zvýšila o 87 %. Jak je to možné? více
PR článek
Sázíme, kácíme, ošetřujeme - program NET4GAS Blíž přírodě podporuje Český svaz ochránců přírody také v praktické ochraně přírody

Program NET4GAS Blíž přírodě je známý zejména díky podpoře zpřístupňování zajímavých přírodních lokalit veřejnosti – budování naučných stezek, pozorovatelen a další infrastruktury. Spolu s Českým svazem ochránců přírody tak zve veřejnost do přírody, a to zábavnou i poučnou formou. Program však podporuje i konkrétní opatření zaměřené na praktickou ochranu přírody a krajiny. Loni realizované projekty jsou pěkným průřezem toho, čeho ochránci přírody (často ve svém volném čase) díky programu dosáhli.

Jan Moravec: Proč se proboha koupacímu biotopu říká biotop?

17.7.2018
Koupací biotop. Poprvé jsem se s tímto pojmem setkal před pěti lety v jedné jihomoravské vísce. Skvěl se tam na rozcestníku uprostřed vsi hned pod obecním úřadem a autobusovou zastávkou. Byl jsem zvědavý, oč jde, a tak jsem se vydal tím směrem. Za plotem jsem tam spatřil kruhový bazén, pravda, na rozdíl od běžných koupališť nevybetonovaný, ale jinak vypadající velice nepřírodně. Proč tomu říkají „biotop“? Na tabuli jsem se dočetl cosi o tom, že koupaliště funguje bez chemických prostředků, tudíž nezatěžuje přírodu (to je chvályhodné… ale proč biotop?) a že zde probíhá přirozené čištění vody za pomoci vodních rostlin (to je zajímavé… ale proč biotop? říkáme snad kořenové čističce čistící biotop? a že by to sedělo mnohem lépe!). Odcházel jsem s pocitem, že někdo dostal dotaci na obnovu mokřadních biotopů, místo toho si postavil koupaliště a maskuje to takovýmhle podivným označením. více

Vladimír Wagner: Nastává dramatická změna postoje českého Greenpeace k energetice?

13.7.2018
Nedávné vystoupení vedoucího energetické kampaně Greenpeace Jana Rovenského i další vyjádření mohou znamenat dost dramatickou změnu v postoji českých zelených organizací k jaderné energetice. více

Karel Stibral: Přinese Metropolitní plán konec zeleně v Praze?

12.7.2018
Tak tu máme červenec, sice měsíc prázdnin, okurkové sezóny, ale také měsíc, kdy je možné se vyjádřit k novému pražskému Metropolitnímu plánu (dále MP), který byl nedávno zveřejněn. Musím se přiznat, že motivem mého textu není primárně touha po intelektuální polemice, ale jisté zděšení či smutek, které jsem zakusil při bližším prozkoumání, co se má kvůli tomuto plánu stát s naším pražským sídlištěm na severním okraji Prahy. Nemá ale podle mého smysl zde vypočítávat, kolik území a kde přesně má být v podstatě nabídnuto developerům, co všechno se má zastavět a jak místo výhod i nevýhod sídliště tu zbudou spíše nevýhody, které se tu v posledních letech se stále rostoucí zástavbou celkem zřetelně objevují. K detailům i obecnějším problémům se již vyjadřují jiní (zejména Arnika). více

Jan Zeman: K návrhu takzvaného metropolitního plánu Prahy

10.7.2018
Územní plán má hledáním a formulováním kompromisů slaďovat často rozporuplné požadavky na funkční využívání a prostorové uspořádání území. Ne vždy tak ale činí. Zcela jistě tak nečiní připravovaný tzv. Metropolitní plán Prahy (dál MPP). Podle svého otce, tehdejšího prvního náměstka primátora Prahy Tomáše Hudečka z TOP 09, měl zásadně ulehčit developerům, aby mohli na svých pozemcích takřka kdekoliv stavět, co uznají za vhodné, aby při prosazování svých záměrů, často v rozporu s veřejnými zájmy, nemuseli příslušné politiky a úředníky obcházet, prosit a uplácet. Výrok klasika je možné upravit na: „Všechnu moc developerům!“. Početný zkušený tým územních plánovačů z ÚRM, změněného na IPR, byl kompletně nahrazen 12 členným týmem převážně mladých a nezkušených projektantů pod vedením architekta Kouckého, kteří vesměs návrh MPP zpracovávali ze svých kanceláří (chodit do terénu a zjišťovat reálný stav a potřeby je prý přežitek). Práce na MPP ignorovaly odbornou veřejnost, jednotlivé městské části Prahy i občany. více

Aleš Erber: Lesnicko-ekologická demagogie aneb Dráždění lesníků balíčkem Hnutí Duha

2.7.2018
Lesnictví jako obor je v krizi. Lesy jsou kvůli kombinaci mnoha negativních vlivů dlouhodobě ve špatné kondici. Lesní dělníci kvůli nízkým platům a špatným pracovním podmínkám dlouhodobě odcházejí z lesnictví a mladí nepřicházejí. Situaci zhoršuje kůrovcová kalamita, která zjevně bude působit v delším horizontu. Kůrovcové a větrné těžby u mnoha vlastníků lesů dominují, kvůli tomu je trh se dřívím snížené kvality přesycen. Proto ceny dříví padají a leckde jsou na hranici rentability. více

Radim Šrám: Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k ekologické a uživatelské infrastruktuře krajiny

28.6.2018
Krajina je základem lidského světa. Probíhá v ní množství společenských aktivit a je rovněž prostorem živé přírody. Lidské činnosti jsou zásadním způsobem ovlivněny jejím charakterem a zpětně určují její podobu a další vývoj. Kvalita ekosystémů dané krajiny a kvalita života jejích obyvatel jsou spojenými nádobami. Ochrana krajiny jako celku je v tomto smyslu výrazem kulturní úrovně společnosti. více

Jana Hořická: Nulové domy roku 2020: Projektovat je umíme, technologie jsou. Ale to samo nestačí

11.6.2018
Než se pustíte do čtení tohoto komentáře, ujistěte se prosím, že víte, co pojem „téměř energeticky nulové budovy“ znamená v interpretaci české legislativy. Napsali o tom už řadu textů povolanější autoři než já. (Pokud Vás to opravdu zajímá, tak například zde.) více

Karel Srdečný: Nulové domy roku 2020: Dá se čekat, že projektanti budou s čísly na papíře kouzlit

11.6.2018
Každý členský stát si požadavky směrnice zapracoval do národní legislativy po svém. V případě ČR to dopadlo tak, že „téměř nulová spotřeba“ je od skutečné nuly hodně daleko. Konkrétně pro rodinné domy po roce 2020 to znamená, že musí mít spotřebu o 25 % nižší, než domy stavěné dnes. více

Tomáš Vanický: Nulové domy roku 2020: Legislativně připraveni jsme. Otázka je, jestli i mentálně

11.6.2018
Česká republika je na Směrnici připravena poměrně dobře v podobě závazných předpisů. Například zákonem o hospodaření energií, vyhláškou týkající se energetické náročnosti budov, technickými normami atd. Otázkou je, jak jsme na požadavky připraveni po stránce mentální, z pohledu vzdělání a z pohledu konečného technického provedení. více
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 181 | »
reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist