https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Miroslav Havránek: Požár v Českém Švýcarsku z pohledu satelitních dat

12.8.2022
Foto: CENIA na datech SATCEN a AIRBUS DSČeským Švýcarskem prošel ničivý požár. V ČR asi nebyl člověk, který by to nezaznamenal. V průběhu požáru jsem publikoval na svém FB/Twitteru denní shrnutí toho, co bylo ze satelitů vidět a jaká je možná interpretace. Ekolist mne požádal, zda bych to neshrnul do jednoho článku. Co nám tedy mohou o požáru napovědět data ze satelitních systémů a jaké datové zdroje vlastně máme? více

Jakub Zelený: České lesy dlouhodobě chřadnou. Na vině je průmyslové hospodaření

11.8.2022
Foto: Zdeňka Kováříková / Ekolist.czPíši tento článek týden po požáru v Českosaském Švýcarsku, v jehož souvislosti vyvstala otázka správného hospodaření s lesy. Lesy Českého Švýcarska – ale platí to pro české lesy obecně – se netěší dobrému zdraví. Jak to víme a jak to souvisí s požáry? více

Iniciativa pro zálohování : Podporujeme směrnici o jednorázových plastech, plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky si však zaslouží samostatný zákon

10.8.2022
Foto: Greenpeace

Naším cílem je i v České republice zavést plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky, nesnažili jsme se jej ale prosadit do zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

více

Jáchym Brzezina: Co udělá lesní požár s kvalitou ovzduší?

9.8.2022
Foto: DepositphotosLesní požár v Českém Švýcarsku je příkladem přírodního zdroje znečišťování ovzduší. Přesto je pouhým mýtem, že v úplně absenci člověka by byl na Zemi vzduch zcela čistý. Obecně sice rozlišujeme zdroje antropogenní (dané činností člověka) a přírodní, nicméně situace není vždy černobílá. více

Václav Vystrčil: Odborný komentář k postupu hasičů, využívání počítačových modelů lesních požárů a vytváření proluk

5.8.2022
Foto: Hasičský záchranný sbor ČRNa následujících řádcích uvedeme na pravou míru několik předpokladů, které Petr Měchura ve svém komentáři chybně uvádí, pravděpodobně kvůli tomu, že má, jak sám uvádí, informace pouze ze sdělovacích prostředků. více

Miroslav Vinkler: Lesk a bída územního plánování v České republice

4.8.2022
Foto: Zdeňka Kováříková / Ekolist.czK napsání tohoto příspěvku mě přiměla určitá beznaděj plynoucí z reality, kterou snad vnímají někteří lidé podobně – velké plochy nejlepší úrodné půdy zastavěné sklady a logistickými centry od Prahy po Brno, nezvládnutá masová turistika ničící naše národní parky a chráněné krajinné oblasti a účelové osekání práv veřejnosti na úseku ochrany přírody a krajiny současným establishmentem. Vše spojeno instrumentem územního plánování, který zcela selhal a selhává i nadále v konfrontaci s neúprosnou monetizací naší společnosti. více

Miroslav Bobek: Plánujeme chovat „stromové humry“

3.8.2022
Foto: Miroslav Bobek / Zoo PrahaKapitán parníku SS Makambo byl sužován černým kašlem. V jeho důsledku upadl 15. června 1918 do mdlob a jeho loď uvízla na mělčině Ostrova lorda Howea východně od australské pevniny. Zatímco v následujících dnech probíhaly opravy SS Makambo, unikly z její paluby krysy, které se staly zkázou pro místní endemickou faunu i flóru. Mimo jiné během několika let zcela zlikvidovaly velké nelétavé strašilky Dryococelus australis, které obyvatelé ostrova označovali jako „stromové humry“ – proto pro ně také razíme české jméno strašilka humří. více

Česká společnost pro krajinnou ekologii: Stanovisko k požáru v Národním parku České Švýcarsko a následnému managementu území

2.8.2022
Foto: Huhulenik / Wikimeda CommonsPrimární cíl národních parků spočívá v ochraně přirozených procesů a biodiverzity, druhotně pak v poznávání těchto procesů lidmi, tedy k vědeckým, vzdělávacím a rekreačním účelům. Naše národní parky jsou velmi hojně navštěvovány, České Švýcarsko nevyjímaje. To leží na pískovcovém podloží v nižších a středních nadmořských výškách a je zbrázděno mnoha doly a roklemi. Velká část území je navíc pokryta nepůvodní stejnověkou smrkovou monokulturou. Spolu s postupující klimatickou změnou s vyššími teplotami a větším suchem jsou přírodní podmínky Českého Švýcarska ideální pro vznik a šíření požárů, jejichž pravděpodobnost se ještě zvyšuje s intenzivnější přítomností člověka v oblasti. Oheň je podobně jako vítr nebo kůrovec přirozenou disturbancí, tedy narušením ve vývoji lesa. Kombinací klimatických změn, nevhodné skladby lesa, nahromadění mrtvé biomasy a vyšší přítomností lidí je však pravděpodobnost požáru ještě vyšší, než tomu bývalo dříve. více

Jeroným Lešner: Jak by oheň mohl poškodit Pravčickou bránu a jiné skály?

2.8.2022
Foto: Zdeňka Kováříková / Ekolist.czDostal jsem zajímavou otázku: jak by oheň mohl poškodit Pravčickou bránu a jiné skály? více

Petr Měchura: Zbytečná katastrofa v NP České Švýcarsko

1.8.2022
Foto: Hasičský záchranný sbor ČRVšichni s úžasem sledujeme, jak přes obrovské nasazení stovek hasičů a velkého počtu techniky nejsme schopni uhasit požár v NP České Švýcarsko a hledáme důvody tohoto stavu. Za pár dní po bitvě bude jistě již každý čtenář generálem a sociální sítě budou plné rad, co se mělo udělat a neudělalo, a proto, ač nemám k dispozici všechny potřebné informace a vycházím jen z informací ze sdělovacích prostředků, píši narychlo tuto svou úvahu s cílem, když ne již u téhle katastrofy, tak pomoci alespoň při podobných dalších přírodních katastrofách. více
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 349 | »
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist