https://ekolist.cz/cz2/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Frank Bold Advokáti: Pět zásadních změn, které přinese nový stavební zákon

22.7.2021
Foto: Martin Mach Ondřej / Ekolist.czPomalé a složité stavební řízení i systémovou podjatost v obcích má pomoci vyřešit nový stavební zákon, který po vrácení ze Senátu a opětovném projednání ve sněmovně poslanci schválili. Nabíhat v účinnost bude zákon od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze návrhu zákona a jeho vývoj podrobně sledují. více

Dana Kuchtová: Lex Dukovany bude znamenat zdražení elektřiny pro spotřebitele na desítky let

21.7.2021
Foto: GLOBAL 2000 / FlickrSenátorky a senátoři dnes rozhodují o zákonu o podpoře nových jaderných reaktorů. Pozměňovací návrh, který by měl limitovat neomezenou garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů, podává několik senátorek a senátorů. Je to pokus zabránit jednostranné masivní a netržní podpoře jaderné energie. Lze očekávat, že v českém politickém prostředí, ve kterém je jaderná energetika dlouhodobě přijímána pozitivně, nebude tento pozměňovací návrh úspěšný. více

Česká komora architektů: Teze ke sněmovním volbám 2021

21.7.2021
Foto: Jaromír Kavan / UnsplashČeská komora architektů, jako stavovská profesní organizace, nabízí pro sněmovní volby politickým stranám a hnutím několik témat důležitých pro rozvoj sídel, jejich architekturu, kvalitu vystavěného prostředí a udržitelný rozvoj. Tato témata nejsou důležitá jen z pohledu architektů, kteří zpracovávají územní plány či navrhují stavby, ale pro všechny, kteří užívají vystavěné i přírodní prostředí, tedy všechny občany této země. Česká komora architektů přináší tato témata, významná pro zodpovědnou správu státu, s výzvou volebním uskupením zahrnout je do svých volebních programů a následně do programových dokumentů nové vlády ČR. více

Vědci: Proč budování 800 vodních ploch na jižní Moravě není bojem se suchem

20.7.2021
Foto: Jindřiška BojkováVedení Jihomoravského kraje nedávno zveřejnilo záměr vybudovat po celém kraji 800 malých vodních ploch a představilo databázi potenciálních lokalit. Vhodné lokality byly vybrány na základě digitálního modelu terénu, jako plochy, které by z hlediska reliéfu byly potenciálně vhodné pro opatření na zadržení vody, a podle vlastnických poměrů (aby byly ve vlastnictví státu či obce) a vyjádření zástupců obcí. Plánovaným opatřením je výstavba malých vodních nádrží definovaných dle ČSN 75 2410 jako nádrže s celkovým objemem nepřesahujícím 2 miliony m3 a maximální hloubkou do 9 m, kterými by měly být především ochranné (retenční) nádrže (poldry, protierozní, dešťové, vsakovací, nárazové), nádrže krajinotvorné a nádrže v obytné zástavbě (hydromeliorační, okrasné, návesní rybníčky, umělé mokřady) a nádrže na ochranu bioty. Vzhledem k tomu, že je zmíněný záměr prezentován jako součást přizpůsobení dopadům klimatických změn, především tedy jako boj se suchem, rozhodli jsme se na něj reagovat a s následujícími argumenty vycházejícími z výsledků našich studií jsme seznámili zástupce Jihomoravského kraje na společném jednání v květnu tohoto roku. Krajina jižní Moravy je dlouhodobě předmětem našich výzkumných aktivit, mimo jiné i v rámci studia vlivu dopadů sucha na vodní ekosystémy. více

Dana Balcarová: Vláda připravuje mezinárodní smlouvu, která míří k výstavbě kanálu Dunaj–Odra–Labe. Je to vyhazování miliard za megalomanský projekt

16.7.2021
Foto: Ředitelství vodních cestMezi českou a německou vládou se schyluje k podpisu smlouvy o zlepšování splavnosti Labe pro nákladní lodní dopravu, která s největší pravděpodobností opět zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Ministerstvo dopravy se nevzdává představ o mezinárodní vodní cestě ani po čtvrt století neúspěšných pokusů, promarněné téměř miliardě korun (jak konstatuje NKÚ ve zprávě z roku 2019) a ani navzdory klimatické změně, která do budoucna podmínky pro plavbu na Labi ještě více omezí. Piráti před megalomanskými stavbami varují a jsou dlouhodobě proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe. Připravovaná dohoda naopak otevírá dveře dalšímu mrhání penězi daňových poplatníků a nevratnému poškozování české přírody a vnímám ji jako prostředek k nezodpovědnému prosazení megalomanských plavebních stupňů, jejichž stavbu neospravedlňuje žádný hospodářský zájem. více

David Číp: Otevřeně k (ne)zachraňování čápat na hnízdech

15.7.2021
Foto: webcam ZŠ OsekPoslední roky jsou čím dál populárnější kamery umisťované do okolí hnízd volně žijících ptáků – zejména čápů, dravců, ale třeba i sýkor apod. Veřejnost, která živé videopřenosy sleduje, však většinou nebývá připravena na to, co díky kamerám uvidí. Zejména proto, že odtržení člověka od přírody, tedy i reality života v přírodě, je bohužel čím dál větší. Lidé dnes většinou nejsou připraveni na to, že na online přenosech neuvidí zidealizovaný a polidštěný „rodinný život roztomilých ptáčků v hnízdečku lásky, které bylo vystavěno v lůnu láskyplné a všeobjímající a všemilující Matky Přírody“. více

Jiří Janota: Kdo porušuje zákony, mezi myslivce nepatří

14.7.2021
Foto: Baerni / Wikimedia CommonsČeskomoravská myslivecká jednota jednoznačně odmítá porušování platné legislativy myslivci. Včera medializovaný případ myslivce, který nezákonně držel kadáver rysa ostrovida, je politováníhodným excesem jednotlivce. více

Jan Krčmář: Poslanci místo rozumného řešení schválili likvidační změny pro solární energetiku

14.7.2021
Foto: Karsten Würth / UnsplashVe třetím čtení dnes poslanci schválili klíčovou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. V otázce povolené výnosnosti, kolem které se vedly největší rozepře, Sněmovna odhlasovala zachování původního vládního návrhu, který pro fotovoltaiku navrhuje maximální povolenou výnosnost na úrovni 6,3 %, a současně schválila dodatečný solární odvod pro instalace z let 2009 a 2010 ve výši 10 %. Dnes přijaté změny Sněmovnou mohou být pro tisíce firem likvidační. Ohroženy jsou projekty výroben čisté energie za stovky miliard korun, do kterých investovaly domácnosti, čeští podnikatelé nebo města a obce. Novelu nyní projedná Senát. více

Josef Morkus a Jan Macek: Kam kráčíš, elektromobilito?

14.7.2021
Foto: Tanya Pro / Unsplash Současné a tím spíše i budoucí evropské emisní předpisy nutí výrobce automobilů vyrábět a prodávat vozidla s elektrickým pohonem. Tento požadavek vychází ze závěrů Pařížské konference o klimatu a nově přijaté Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) [1], podle které by Evropa měla v roce 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Na tyto dokumenty navazuje v dubnu 2020 schválený Národní plán čisté mobility [5], který klade důraz na elektrický pohon vozidel. Podle tohoto plánu by mělo v roce 2030 jezdit na českých silnicích 220 800 až 500 000 elektromobilů (obr.1) [5]. Pro srovnání, k 31. 12. 2019 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno pouhých 7637 elektrických vozidel (z toho zhruba ½ tvořila jednostopá vozidla)[58]. V současné době jediným dostupným akumulátorem elektrické energie pro pohon těchto vozidel jsou baterie. více

Karel Makoň: Veřejné prohlášení k případu kamerového přenosu z hnízda čápa bílého v Oseku

13.7.2021
Foto: webcam ZŠ OsekNa základě vývoje událostí a několika naprosto nekompetentních a scestných diskusích zejména na sociálních sítích, adresovaných jak kolegovi Pavlu Moulisovi, tak paní ředitelce ZŠ Osek, jsem se rozhodl zapojit do debaty i já a uzavřít tuto nechutnou a štvavou kampaň. více
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 308 | »
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist