https://ekolist.cz/cz2/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Miroslav Hruška: Beton, nebo vodu?

13.8.2018
Všichni sledujeme sdělovací prostředky, a tak víme, co se děje s vodou nejen u nás, ale i jinde. Příčina je jasná. Orná půda, louky, mokřady jsou nahrazovány betonem, asfaltem a jinými nepropustnými materiály, které vodu do země nevpustí. Co proto dělá vláda, ministři, úřady a další instituce? Buď nic nebo vymýšlejí různé dotační programy jako je dotační program Dešťovka a ničení zdrojů povrchové i podzemní vody, s podporou výše uvedených institucí pokračuje. Pokud by se ministři podívali na venkov, zjistili by, že jen málo domů nemá pod okapy sudy či jiné nádoby na zachycování dešťové vody a stovky milionů budou vyhozeny nebo se najdou koumáci, kteří si pomohou k bazénu a zaplatí jim ho vláda. více

Ondřej Feit: Vyzýváme města a obce, zalévejte stromy a změňte způsob sekání trávníků

10.8.2018
Stav stromů v sídlech je alarmující. Zásadní problém spatřujeme v podcenění situace. Stromy v prostředí měst a obcí mají obecně ztížené podmínky pro růst a současné dlouhé periody sucha i dramatický nárůst teplot jsou pro mnohé fatální. A to má vliv přímý vliv i na obyvatele. více

Karolína Janků: Jak najít klid v duši? Šťastní farmáři ho objevili v kompostování

8.8.2018
Režisérka Barbora Kinkalová natočila dokumentární film o šťastných farmářích Happy Farmes. Šťastní farmáři žijí – kde jinde – než na Happy Farm. Film má podtitul Jsou místa, kde se daří růst zelenině. Jsou místa, kde se daří růst. Jde jak o záchranu půdy, tak i o spásu duše. Oboje jde ruku v ruce. více

Daniel Vondrouš: Stát utahuje šrouby. Bude se tu mlčet a těžit uhlí

3.8.2018
Organizace Social Watch Česká republika vydala pravidelnou hodnotící zprávu o (ne)udržitelném rozvoji v naší zemi. České ekonomice se daří velmi dobře, česká politika je na tom spíše opačně. Nejvíce to potvrzuje bezprecedentní osekání občanských práv či prolomení limitů těžby uhlí. Začněme ale nemnoha dobrými zprávami a přejděme plynule ke zprávám špatným. více

Lucie Pančíková: Hamburk a Kodaň - dva odlišné recepty, jak naložit s dešťovou vodou a městskou zelení

2.8.2018
Severoněmecký Hamburk a dánská Kodaň patří mezi města s nejsystematičtějším a nejkoncepčnějším přístupem k adaptaci na změnu klimatu. S tím jde ruku v ruce také hospodaření s dešťovou vodou a otázka zeleně a jejího systému v rámci sídla. Obě města překotně rostou, což nutně znamená navyšování rozlohy zpevněných ploch, a tím pádem tlak na dosud nezastavěné, většinou vegetací pokryté území. To koliduje se zvyšující se potřebou obyvatel mít na dosah parky, zahrady či jiné formy zeleně. Jak se k tomuto problému obě města postavila? Na to jsme se jeli podívat v rámci projektu Počítáme s vodou více

Aleš Erber: Je reálné maloplošné a přírodě blízké hospodaření v naši zemědělské krajině?

1.8.2018
Přírodě blízké hospodaření neznamená zákonitě ekonomicky neudržitelný způsob zemědělského hospodaření, jak by se mohl někdo domnívat. Ba naopak, aby bylo zemědělství stále efektní a udržitelné v období změny klimatu, musí se mu přizpůsobit i stávající hospodářské postupy. S tím je spojen i přístup ke krajině, tedy hospodařit v maximální míře v souladu s přírodou a krajinou – hospodařit přírodě blízce. Pokud bude naše krajina odolná, bude odolné i české zemědělství. více

Josef Kuthan: Dva ekologické problémy nedaleko Prahy

31.7.2018
Necelých 40km jižně od Prahy se nachází romantický vltavský kaňon bývalých Svatojánských proudů naplňovaný vodou štěchovické přehrady. Jeho nádheru mohou návštěvníci ocenit z levobřežní turistické stezky Štěchovice-Třebenice, z pražského parníku na závěrečném úseku jeho plavby ke slapské přehradě nebo dokonce z nějakého vlastního plavidla. Většinou si ale nevšimnou dvou závažných ekologických problémů ohrožujících přírodu tohoto unikátního úseku Vltavy. více

Radomír Dohnal: Bioplasty nejsou bio. Možná jsou horší, než ty konvenční

30.7.2018
Někdy se špatných věcí dopustíme tehdy, když se naplno ponoříme do "páchání" dobra. V případě bioplastů a kompostovatelných plastů to platí téměř dokonale. více

Petr Molík: Úhyn zvláště chráněných živočichů a poškození zvláště chráněných rostlin na Novém rybníce u Soběslavi

28.7.2018
V prvním pololetí letošního roku bylo prováděno odbahňování Nového rybníka u Soběslavi. Tento rybník je místem výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin a je vyhlášen jako přírodní památka. Protože při odbahňovacích pracích nutně muselo dojít ke škodlivému zásahu do biotopu a přirozeného vývoje tamních zvláště chráněných organismů i k přímému ohrožení života jejich jednotlivých exemplářů, byla pro tyto práce příslušným úřadem ochrany přírody vydána výjimka ze zákona na ochranu přírody. V rozhodnutí o výjimce byly přesně stanoveny podmínky pro zacházení se živočichy a rostlinami ohroženými vypuštěním rybníka a odstraňováním vrstvy bahna z jeho dna. více
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 183 | »
reklama


Blíž přírodě

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist