https://ekolist.cz/cz3/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Kristýna Veitová: K ženám je klimatická změna nespravedlivá hned dvakrát

29.10.2019
Foto: Stephan Bachenheimer/World Bank SB-NP02 / FlickrPlaneta Země byla vždy nespravedlivá. Rozdílné klimatické podmínky na Zemi způsobily odlišné příležitosti pro společenský i ekonomický rozvoj. I v jejich důsledku dnes dělíme svět na bohatý Sever a chudý Jih. Co když ale lidé způsobili, že planeta začala být nespravedlivá hned dvakrát? více

Jiří Kopáček: Zbytečná dramatizace klimatické situace Šumavy

28.10.2019
Blokáda Šumavy 2011Ve své odpovědi na můj odlehčený rozbor argumentů, které opakovaně používá na zbytečnou dramatizaci klimatické a hydrologické situace Šumavy, se pan doc. Jan Pokorný opět opírá o nepodložené a účelově vybrané údaje.

více

Jan Uher: Školy, založte si les!

27.10.2019
Foto: Chaloupky.czNěkolik posledních nezvykle horkých a suchých let, zvýšený počet tropických dní v létě, ale hlavně umírající lesy, které jsou nepřehlédnutelné i ze silnic, způsobuje, že stále více lidí bere vážně fakt, že přichází klimatická změna. více

Jiří Kovalovský: Jádro pro přírodu aneb Odpověď nejen Bedřichu Moldanovi

26.10.2019
Pana profesora Moldana si vážím, nicméně jeho na Ekolistu uveřejněný článek Environmentální souvislosti jaderné energie hrubě zkresluje realitu jaderné energetiky, její enviromentální význam a roli současnou i potenciální budoucí. V následujícím textu budu reagovat na některá zavádějící tvrzení. více

Jiří Zemánek: Potřebujeme opravdovou „rebelii pro život“

25.10.2019
Foto: Hnutí Extinction Rebellion ČRProjev na akci Extinction Rebellion v Praze 12. října 2019 více

Michal Broža: Opravdu jsou technologie jedinou cestou k vyřešení klimatické krize?

24.10.2019
Foto:  ZV / Ekolist.czSe zájmem jsem si přečetl článek Vojtěcha Novotného Chudoba ve světě a naše klimatická budoucnost. Všech deset bodů, které autor uvádí, je relevantních a přináší nové podněty do rozjitřené klimatické diskuse. Celkové vyznění – „jedinou cestou k vyřešení klimatické krize je masivní investice do vědy a rozvoje technologií“ – mě vede k této reakci, která je polemikou v tom smyslu, že žádná jediná a jednoduchá cesta k řešení této krize neexistuje. Body, které uvádím, nejsou přímou reakcí na jednotlivé body pana Novotného, ale spíš konstrukcí od konkrétních doplnění k určitému zobecnění. Propojení klimatu s dalšími společenskými otázkami je mi blízké a podnítilo mě k potřebě nabídnutou diskuzi rozvíjet a otevírat další rozměry. více

Vladimír Pícha: Kdy se už konečně schválí osvobození od daně pro remízky a meze?

24.10.2019
Foto: Ladislav Kucharský / BelecoZemědělský svaz ČR je znepokojen průtahy při projednávání tzv. Daňového balíčku pro rok 2020. Daňový balíček přináší kromě jiného úpravu daňové povinnosti u krajinných prvků (remízků, mezí apod.). Změna spočívá v přesnějším vymezení krajinných prvků, které budou podléhat osvobození od daně z nemovitých věcí. Tato změna je pro hospodaření v krajině velmi důležitá a Zemědělský svaz o ni usiluje téměř dva roky. Bylo by velikou chybou, aby kvůli politickým sporům nebyl tento návrh schválen, nebo byla jeho účinnost zpožděna. více

Pavel Kindlmann: Jsme nezávislí vědci, nikoli lokajové paní hejtmanky

23.10.2019
Foto: Zdeňka Vítková / Ekolist.czOchrana divoké přírody na Šumavě je neutuchajícím tématem sporů. Na straně jedné jsou vědci, snažící se zde zabránit současnému hrozivému vymírání druhů a ničení evropsky unikátních ekosystémů. Na straně druhé jsou politici, kteří se ve službách developerů a spekulantů s pozemky snaží „zachránit“ před ochranou přírody šumavské pozemky tak, aby z nich jejich chlebodárci mohli těžit obrovské peníze. Jsou důkazy, že jen pouhým převedením některých šumavských pozemků na pozemky zastavitelné by spekulanti s pozemky získali na hodnotě jejich pozemků přes půl miliardy. A to je jen špička ledovce, celkem zřejmě půjde o mnoho miliard. více

Ladislav Metelka: Těžký omyl docenta Pokorného

23.10.2019
Foto: Esther Tuttle / UnsplashNechci moc vstupovat do diskuse mezi docentem Janem Pokorným a profesorem Jiřím Kopáčkem o pohádkách docenta Pokorného, nicméně na jednu další pohádku docenta Pokorného musím upozornit. více

Vojtěch Novotný: Chudoba ve světě a naše klimatická budoucnost

22.10.2019
Foto: Tobias Leeger / FlickrKlimatické změny se zase jednou těší většímu zájmu médií (děkujeme, Gréto!). Je pozoruhodné, jak špatně je ale většina diskuzí o klimatu zacílena. Ke správnému nasměrování se nejdříve podívejte na grafy ze dvou webových stránek: jedné o globální chudobě, druhé o emisích skleníkových plynů. Jejich studiem si můžete udělat vlastní názor, nebo si celé studium ušetřit a přečíst si ten můj (jistě správný, jde přece o názor vědce), shrnutý zde v deseti tezích: více
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 222 | »
reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist