https://ekolist.cz/cz3/publicistika/nazory-a-komentare
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Cyril Mika: Moje úvaha k současnému stavu myslivosti a co mu předcházelo

18.3.2023
Foto: DS Williams / Flickr V úvodu mého pojednání podotýkám, že nejsem členem žádného sdružení vlastníků, ani zemědělské asociace a ani žádné myslivecké jednoty. Myslivost provozuji od roku 1967 a mysliveckého hospodáře dělám od roku 1971 doposud. více

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: Vyjádření ke stanovení minimální výměry honiteb

17.3.2023
Foto: PixabayČeská republika se dlouhodobě potýká s nárůstem početnosti spárkaté zvěře, který se projevuje negativními dopady na lesní ekosystémy, zemědělské plodiny a další pozemky v krajině. Na tento trvale neudržitelný stav reaguje Ministerstvo zemědělství připravovanou novelou zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Novela v projednávané podobě předkládá především řešení redukce populací volně žijících kopytníků a následně i snížení škod způsobovaných zvěří pomocí nástrojů plánování minimální výše lovu v honitbách na základě míry poškození lesa. více

Kateřina Jančaříková: Pastelky, ale aby malovaly

17.3.2023
Foto: Julie Jablonski / FlickrNedávno jsem se ptala dcery, co by si přála k svátku. Její odpověď mne zaskočila: „Pastelky, ale aby malovaly!“ více

Petr Svoboda: Nový stavební zákon: budou se spolky vyjadřovat, nebo soudit?

16.3.2023
Foto: DepositphotosPoslanecká sněmovna bude příští týden hlasovat nejen o budoucí podobě nového stavebního zákona, ale též o další existenci práva veřejnosti ve formě spolků účastnit se na rozhodování úřadů o stavebních záměrech dotýkajících se přírody a krajiny. V tomto hlasování bude naše politická reprezentace řešit mimo jiné tuto otázku: více

Daniel Pitek: Komentář k odbornému stanovisku Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU

15.3.2023
Foto: Daniel PitekVe čtvrtek jsem se za Asociaci soukromého zemědělství ČR zúčastnil kulatého stolu na MZe k novele zákona o myslivosti. Na tomto jednání došlo k jedné důležité události. Bylo oznámeno vydání odborného stanoviska akademickými pracovníky Katedry myslivosti a lesnické zoologie ČZU za zachování současných výměr honiteb v ČR. více

Hana Müllerová: O co přesně jde v nynějším sporu o účast veřejnosti?

14.3.2023
Foto: qinghill / UnsplashNevládní ekologické organizace bijí na poplach, k věci se vyjadřuje veřejný ochránce práv. Máme tři varianty znění jednoho ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, z nichž jen jedna bude 22. března poslanci schválena ve třetím čtení. Zdánlivě jde o maličkost – úpravu pár slov v § 70. Ale o maličkost se nejedná, ve hře je hrozba dalšího zúžení už nyní značně omezené možnosti ekologických spolků zapojovat se do povolovacích řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody. Zjednodušeně řešeno, jedna z navržených variant § 70 by ponechala současný (nijak uspokojivý) stav účasti veřejnosti bez větších změn, druhá by jej zhoršila a třetí zlepšila. V tomto komentáři chci nejprve stručně shrnout význam účasti veřejnosti v environmentálním rozhodování, popsat vývoj právní úpravy, který vedl až k nynějšímu bodu, a poté nastínit, co by znamenaly zmíněné tři varianty. více

Tereza Snopková: Opět k ústavní ochraně vody – návrh Ministerstva životního prostředí čelí velké kritice

13.3.2023
Foto: John A. Anderson / ShutterstockČeská republika se může chlubit aktivitami na poli (posílení) ústavní ochrany vody, resp. práva na vodu. Od roku 2019 bylo předloženo již 5 návrhů v této oblasti odůvodněných již viditelnými, ale také dále očekávánými dopady změny klimatu. Poslední návrh, tentokrát z dílny Ministerstva životního prostředí, byl zpřístupněn k připomínkám v listopadu minulého roku. Vzhledem k uplatněným zásadním kritickým připomínkám je třeba klást si otázku, zda je žádoucí dále této oblasti věnovat pozornost (a hradit náklady s přípravou legislativního návrhu spojené), resp. zda je cílem předloženého návrhu pouze splnění úkolu politického zadání - programového prohlášení vlády nebo zda lze skutečně v případě schválení návrhu očekávat reálné zlepšení ochrany vody v praxi. více

Martin Sedlák: Nový ministr životního prostředí a skvělá zpráva pro českou moderní energetiku

12.3.2023
Foto: DepositphotosPrvní projev nového ministra životního prostředí Petra Hladíka po uvedení do čela resortu předznamenává výraznou vzpruhu pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Česku, zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti a urychlení dekarbonizace české ekonomiky. Hladík označil ministerstvo životního prostředí za klíčový resort pro dekarbonizaci Česka a rozvoj moderní energetiky. Při uvedení Petra Hladíka do funkce podpořil rozvoj solární energetiky také předseda vlády: stát podle premiéra Petra Fialy (ODS) podpoří v průběhu příštích dvou let výstavbu 200 tisíc fotovoltaických elektráren. více

Katedra myslivosti a lesnické zoologie ČZU: Odborné stanovisko k zachování výměr honiteb v ČR

11.3.2023
Foto: Maaark / PixabayOdborné stanovisko akademických pracovníků Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze nedoporučuje snížení minimální výměry honiteb v ČR. Současná výměra 500 ha, která je stanovena zákonem 449/2001 Sb. o myslivosti, je minimální vhodnou výměrou z pohledu zachování biologických potřeb spárkaté zvěře, jakožto přírodního bohatství státu. Snížení výměr honiteb není nástrojem pro snížení početních stavů této zvěře a škod na zemědělských a lesních pozemcích. Klíčem k řešení problémů je zavedení účinných kontrolních mechanismů odlovu zvěře a změna systému plánování, který by měl být založen na biologických základech potřeb zvěře, hodnocení stavu ekosystému a míře jeho poškození. více

Neziskovky: Výzvy pro nového ministra životního prostředí? Rozhýbat ochranu klimatu a biodiverzity

10.3.2023
Foto:  Kletr / ShutterstockEkologické organizace představily hlavní úkoly, které bude muset zvládnout Petr Hladík, jmenovaný dnes prezidentem Pavlem do funkce ministra životního prostředí. více
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 371 | »
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist