https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare?autor=dolejsi-karel
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Karel Dolejší: Deindustriální blues aneb Sedm růží s přísadou bioetanolu

14.5.2012
Metaanalýza Seufertové, Ramankuttyho a Foleyho publikovaná nedávno v časopise Nature zkoumala parametr výnosů z plochy u klasického průmyslového a organického zemědělství. Podtitul článku konstatuje, že "průmyslové zemědělství ve většině případů dává vyšší výnosy". Tento zdánlivě jednoznačný závěr v sobě ovšem skrývá hned několik háčků. Jednu jejich skupinu lze shrnout do konstatování, že srovnávání alternativ je metodologicky čisté pouze tehdy, probíhá-li za jinak stejných podmínek (ceteris paribus) – v tomto případě by se tedy nemělo lišit nic jiného než právě způsob hospodaření na určité ploše zemědělské půdy – což, jak ještě uvidíme, vlastně splněno není. A druhá námitka, v tuto chvíli dokonce ještě závažnější, souvisí s analýzou vzniku rozpočtových deficitů "problémových" evropských zemí. více
PR článek
Studánka „U cesty“ zpříjemní cestu na hrad Radyně

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí obnovila díky programu NET4GAS Blíž přírodě studánku „U cesty“, nacházející se u velmi vyhledávané turistické trasy na hrad Radyně na Plzeňsku. V rámci tohoto programu už se tak podařilo podobným způsobem obnovit a zastřešit již 10 studánek napříč Českou republikou.

Karel Dolejší: Jak dál po ropném zlomu? Aneb právo na vlastní, na ropě nezávislý příběh

22.2.2012
Prominentní vědecký časopis Nature v lednu v článku Jamese Murraye (University of Washington) a Davida Kinga (University of Oxford) konstatoval, že světová produkce konvenční ropy je od roku 2005 relativně stabilní – ačkoliv průměrná cena roste přibližně o 15 % za rok – a kulminovala v roce 2008 na úrovni 75 milionů barelů denně; od té doby již dále neroste. Ekonomické potíže spojené se stagnující nabídkou budou nyní při omezování spotřeby fosilních paliv hrát větší roli než ochrana prostředí, konstatují Murray s Kingem. Už tedy nepůjde tolik o aktivity uvědomělých jednotlivců a ochranu klimatu jako o docela obyčejnou ekonomickou nutnost, tvrdí text, jenž nese poněkud matoucí název Climate policy: Oil's tipping point has passed(Klimatická politika: Za ropným bodem obratu). více

Karel Dolejší: O nekonečnosti industriální kreativity aneb Černá, jakou jste si vždycky přáli

16.11.2011
"Každý zákazník si může vybrat jakoukoliv barvu auta, jestliže to bude černá. " Henry Ford

Takřka neuvěřitelné se stalo skutečností: Klimaskeptici na základě vlastního výzkumu uznali existenci globálních změn klimatu. Je ovšem pravda, že se jednalo o seriózní vědce mezi klimaskeptiky, nikoliv o exponenty křižáckého tažení proti klimatologům a průmyslem placené lobbisty. Současně se objevila i prognóza, že do pěti let ztratíme možnost tyto změny zafixovat v rámci přijatelných parametrů, tj. stanou se nezastavitelnými a nevratnými. K tomu může dojít celkem snadno, protože navzdory řečem o snižování emisí skleníkových plynů závislost průmyslové civilizace na nejšpinavějším z fosilních zdrojů, uhlí, stále narůstá. A to bude zřejmě pokračovat tím spíše, že Mezinárodní agentura pro energii při zachování současných trendů prognózuje cenu ropy do roku 2015 na úrovni 150 dolarů za barel a v roce 2035 už na úrovni 212 dolarů za barel (letošní průměrná cena činí 102 dolarů za barel; v lednu 2003 se pohybovala kolem 30 dolarů). Současně s tím globální spotřeba energie nehledě na krizi neustále roste. Naše civilizace zkrátka zabředá stále hlouběji do problémů, které neumí řešit a neřeší.

více

Karel Dolejší: Sociální darwinismus 2.0 aneb Když se hlavní voj stává avantgardou

8.8.2011
"Moc nám do všeho bublal, tak jsme ho zatrubnili." Vladimír Jiránek

Máme-li věřit archeologům a paleontologům, neandertálec v soutěži s Homo sampiens sapiens neuspěl především kvůli inferiorní dispozici k jazykové komunikaci. Z hlediska evoluční teorie se tedy patrně jednalo o jeden z prvních selekčních tlaků kulturního původu. Napříště pak měla být taková situace docela typická: O přežití či zániku jednotlivých společenství a kultur nerozhodoval ani tak stupeň adaptace na prostředí jako spíše relativně samostatné kulturní faktory. Tato tendence navíc s postupujícím historickým časem dále zesilovala, až nakonec vyvrcholila v moderní průmyslové společnosti. Čeká-li nás však nyní kvůli vyčerpávání neobnovitelných zdrojů vývojový zlom, s největší pravděpodobností se zlomí také výše zmíněný trend generování stále většího podílu selekčních tlaků uvnitř kultury samé. Podívejme se na věc blíže.

více

Karel Dolejší: Rozoráme meze růstu? aneb Pomsta Liebigova zákona

19.4.2011
Rozhovor Ekolistu s představitelem FAO Pasqualem Stedutem, jenž vyšel pod názvem Biopaliva: Chceme na rok potravu pro člověka, nebo jednu nádrž teréňáku?, zdůrazňuje, že i tam, kde výroba biopaliv přímo neovlivňuje ceny potravin, konkuruje potravinářské produkci v nárocích na půdu a vodu. Na tomto dilematu lze velmi plasticky demonstrovat některé zákonitosti, které jsou sice dávno známy, ale v rámci povinného technooptimismu se na ně s oblibou zapomíná. více

Karel Dolejší: Je teorie ropného zlomu „nevědecká“?

4.1.2011
Ekonomové hlavního proudu mají dosud sklon byť jen samotné pomyšlení na něco takového jako ropný zlom – ani nemluvě o možných důsledcích – šmahem označovat za „nevědecké“. Debata s nimi zpravidla vypadá tak, že vytáhnou ta či ona vlastní čísla vyprodukovaná za úplně jiným účelem a chtějí usilovně diskutovat o geologii a energetice v jazyku cenových křivek nebo inflace – prostě, řečeno s Kuhnem, počínají si jako typičtí proponenti tzv. normální vědy, kteří cokoliv nového za každou cenu převádějí na to staré, v čem se už tak dobře vyznají. více

Karel Dolejší: Z ničeho něco aneb Proč na ekologii vůbec, ale vůbec nezáleží

2.11.2010
Žijeme v civilizaci, která se stále ještě ráda hlásívá k tradici osvícenského racionalismu. Je o sobě přesvědčena, že dávno a beze zbytku překonala závislost na středověké křesťanské ideologii – v tomto smyslu je prý civilizací moderní, osvícenou, atheistickou. A v české kotlině, kde již nucená habsburská rekatolizace přivodila křesťanství vyprázdnění a hluboký úpadek, tohle platí dvojnásob. více

Karel Dolejší: Budoucnost jako periferizace

10.9.2010
“Starší organismy se distálních částí zbavují víceméně z geometrických důvodů. Tím dochází ke kompakci a zaoblování bytosti.“
Václav Cílek: Periferie
více

Karel Dolejší: Co zbylo ze zelené politiky? Zelený spotřebitel

23.7.2010
"Snad jsem měl špatný oběd, nicméně jsem Bůh."
Charles Baudelaire: Báseň o hašiši

"Víš, něco se mi tu dneska večer nezdá, i když nedovedu přesně říct co."
Richard Adams: Daleká cesta za domovem

více

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist