https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare?autor=dolejsi-karel
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Názory a komentáře

Vybrat komentáře:
Tereza Stöckelová

Tomáš Feřtek

Karel Dolejší


Pokud chcete v této rubrice zveřejnit svůj názor, pošlete nám ho na ekolist@ekolist.cz nebo využijte formulář Přidat názor. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete opak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho názoru v Ekolistu.cz. Všechny zde prezentované příspěvky vyjadřují názory jejich autorů, nikoli redakce Ekolistu.cz.

Karel Dolejší: Deindustriální blues aneb Sedm růží s přísadou bioetanolu

14.5.2012
Metaanalýza Seufertové, Ramankuttyho a Foleyho publikovaná nedávno v časopise Nature zkoumala parametr výnosů z plochy u klasického průmyslového a organického zemědělství. Podtitul článku konstatuje, že "průmyslové zemědělství ve většině případů dává vyšší výnosy". Tento zdánlivě jednoznačný závěr v sobě ovšem skrývá hned několik háčků. Jednu jejich skupinu lze shrnout do konstatování, že srovnávání alternativ je metodologicky čisté pouze tehdy, probíhá-li za jinak stejných podmínek (ceteris paribus) – v tomto případě by se tedy nemělo lišit nic jiného než právě způsob hospodaření na určité ploše zemědělské půdy – což, jak ještě uvidíme, vlastně splněno není. A druhá námitka, v tuto chvíli dokonce ještě závažnější, souvisí s analýzou vzniku rozpočtových deficitů "problémových" evropských zemí. více

Karel Dolejší: Jak dál po ropném zlomu? Aneb právo na vlastní, na ropě nezávislý příběh

22.2.2012
Prominentní vědecký časopis Nature v lednu v článku Jamese Murraye (University of Washington) a Davida Kinga (University of Oxford) konstatoval, že světová produkce konvenční ropy je od roku 2005 relativně stabilní – ačkoliv průměrná cena roste přibližně o 15 % za rok – a kulminovala v roce 2008 na úrovni 75 milionů barelů denně; od té doby již dále neroste. Ekonomické potíže spojené se stagnující nabídkou budou nyní při omezování spotřeby fosilních paliv hrát větší roli než ochrana prostředí, konstatují Murray s Kingem. Už tedy nepůjde tolik o aktivity uvědomělých jednotlivců a ochranu klimatu jako o docela obyčejnou ekonomickou nutnost, tvrdí text, jenž nese poněkud matoucí název Climate policy: Oil's tipping point has passed(Klimatická politika: Za ropným bodem obratu). více

Karel Dolejší: O nekonečnosti industriální kreativity aneb Černá, jakou jste si vždycky přáli

16.11.2011
"Každý zákazník si může vybrat jakoukoliv barvu auta, jestliže to bude černá. " Henry Ford

Takřka neuvěřitelné se stalo skutečností: Klimaskeptici na základě vlastního výzkumu uznali existenci globálních změn klimatu. Je ovšem pravda, že se jednalo o seriózní vědce mezi klimaskeptiky, nikoliv o exponenty křižáckého tažení proti klimatologům a průmyslem placené lobbisty. Současně se objevila i prognóza, že do pěti let ztratíme možnost tyto změny zafixovat v rámci přijatelných parametrů, tj. stanou se nezastavitelnými a nevratnými. K tomu může dojít celkem snadno, protože navzdory řečem o snižování emisí skleníkových plynů závislost průmyslové civilizace na nejšpinavějším z fosilních zdrojů, uhlí, stále narůstá. A to bude zřejmě pokračovat tím spíše, že Mezinárodní agentura pro energii při zachování současných trendů prognózuje cenu ropy do roku 2015 na úrovni 150 dolarů za barel a v roce 2035 už na úrovni 212 dolarů za barel (letošní průměrná cena činí 102 dolarů za barel; v lednu 2003 se pohybovala kolem 30 dolarů). Současně s tím globální spotřeba energie nehledě na krizi neustále roste. Naše civilizace zkrátka zabředá stále hlouběji do problémů, které neumí řešit a neřeší.

více

Karel Dolejší: Sociální darwinismus 2.0 aneb Když se hlavní voj stává avantgardou

8.8.2011
"Moc nám do všeho bublal, tak jsme ho zatrubnili." Vladimír Jiránek

Máme-li věřit archeologům a paleontologům, neandertálec v soutěži s Homo sampiens sapiens neuspěl především kvůli inferiorní dispozici k jazykové komunikaci. Z hlediska evoluční teorie se tedy patrně jednalo o jeden z prvních selekčních tlaků kulturního původu. Napříště pak měla být taková situace docela typická: O přežití či zániku jednotlivých společenství a kultur nerozhodoval ani tak stupeň adaptace na prostředí jako spíše relativně samostatné kulturní faktory. Tato tendence navíc s postupujícím historickým časem dále zesilovala, až nakonec vyvrcholila v moderní průmyslové společnosti. Čeká-li nás však nyní kvůli vyčerpávání neobnovitelných zdrojů vývojový zlom, s největší pravděpodobností se zlomí také výše zmíněný trend generování stále většího podílu selekčních tlaků uvnitř kultury samé. Podívejme se na věc blíže.

více

Karel Dolejší: Rozoráme meze růstu? aneb Pomsta Liebigova zákona

19.4.2011
Rozhovor Ekolistu s představitelem FAO Pasqualem Stedutem, jenž vyšel pod názvem Biopaliva: Chceme na rok potravu pro člověka, nebo jednu nádrž teréňáku?, zdůrazňuje, že i tam, kde výroba biopaliv přímo neovlivňuje ceny potravin, konkuruje potravinářské produkci v nárocích na půdu a vodu. Na tomto dilematu lze velmi plasticky demonstrovat některé zákonitosti, které jsou sice dávno známy, ale v rámci povinného technooptimismu se na ně s oblibou zapomíná. více

Karel Dolejší: Je teorie ropného zlomu „nevědecká“?

4.1.2011
Ekonomové hlavního proudu mají dosud sklon byť jen samotné pomyšlení na něco takového jako ropný zlom – ani nemluvě o možných důsledcích – šmahem označovat za „nevědecké“. Debata s nimi zpravidla vypadá tak, že vytáhnou ta či ona vlastní čísla vyprodukovaná za úplně jiným účelem a chtějí usilovně diskutovat o geologii a energetice v jazyku cenových křivek nebo inflace – prostě, řečeno s Kuhnem, počínají si jako typičtí proponenti tzv. normální vědy, kteří cokoliv nového za každou cenu převádějí na to staré, v čem se už tak dobře vyznají. více

Karel Dolejší: Z ničeho něco aneb Proč na ekologii vůbec, ale vůbec nezáleží

2.11.2010
Žijeme v civilizaci, která se stále ještě ráda hlásívá k tradici osvícenského racionalismu. Je o sobě přesvědčena, že dávno a beze zbytku překonala závislost na středověké křesťanské ideologii – v tomto smyslu je prý civilizací moderní, osvícenou, atheistickou. A v české kotlině, kde již nucená habsburská rekatolizace přivodila křesťanství vyprázdnění a hluboký úpadek, tohle platí dvojnásob. více

Karel Dolejší: Budoucnost jako periferizace

10.9.2010
“Starší organismy se distálních částí zbavují víceméně z geometrických důvodů. Tím dochází ke kompakci a zaoblování bytosti.“
Václav Cílek: Periferie
více

Karel Dolejší: Co zbylo ze zelené politiky? Zelený spotřebitel

23.7.2010
"Snad jsem měl špatný oběd, nicméně jsem Bůh."
Charles Baudelaire: Báseň o hašiši

"Víš, něco se mi tu dneska večer nezdá, i když nedovedu přesně říct co."
Richard Adams: Daleká cesta za domovem

více

reklama


Blíž přírodě

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist