https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/liberty-ostrava-vypustila-do-ovzdusi-nejmene-prachu-v-historii-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Liberty Ostrava vypustila do ovzduší nejméně prachu v historii

12.3.2021 01:32 | OSTRAVA (ČTK)
Koksovna v hutním podniku Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal Ostrava). / Závod Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem mají roční produkci cca 1,2 mil. tun koksu.
Koksovna v hutním podniku Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal Ostrava). / Závod Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypným provozem mají roční produkci cca 1,2 mil. tun koksu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Hutní společnost Liberty Ostrava loni vypustila do ovzduší 284 tun prachu, což bylo o 39 tun méně než v roce 2019. Pokles představoval více než 12 procent, šlo o nejmenší množství emisí tuhých znečišťujících látek v historii podniku, sdělila mluvčí firmy Barbora Černá Dvořáková.
 

Slezská huť uvádí, že plní všechny stanovené limity a využívá nejlepší dostupné technologie. Stále ale patří mezi největší průmyslové znečišťovatele životního prostředí v Moravskoslezském kraji, což je dáno typem výroby i rozsahem provozu.

"Poprvé jsme se u emisí prachových částic dostali pod hranici 300 tun za rok. Současné emise jsou o dvě třetiny nižší, než nám stanovuje evropská legislativa," uvedl ředitel huti pro životní prostředí Petr Baranek.

Kromě dosavadních investic do odprášení souvisel loňský pokles částečně i s útlumem výroby v důsledku propadu poptávky po vypuknutí pandemie koronaviru. "Museli jsme na čtyři měsíce odstavit jednu vysokou pec, a vyrobili jsme tak o sedm procent méně oceli než v předešlém roce," uvedl Baranek.

Od privatizace v roce 2003 investovala huť do ekologických opatření 6,1 miliardy korun z vlastních prostředků. "Další dvě miliardy šly z dotací EU na projekty nad rámec zákonných povinností. Provoz a údržba technologií na omezování emisí vyjde huť ročně přibližně na 200 milionů korun," uvedla Černá.

Množství vypouštěného prachu představuje v současnosti méně než 15 procent emisí oproti stavu v době privatizace huti v roce 2003. Oproti situaci v 80. letech minulého století kleslo množství prachu, který podnik vypouští, na méně než setinu.

"V Liberty Ostrava dnes funguje celkem 40 tkaninových filtrů, které zachytávají s účinností vyšší než 99 procent i nejjemnější prachové částice a jsou nejúčinnější technologií na záchyt emisí tuhých znečišťujících látek v hutních podnicích," uvedla mluvčí.

Podle Baranka už hutnictví díky dosavadní ekologizaci nemá zásadní podíl na znečištění ovzduší. Na znečištění vzduchu v Moravskoslezském kraji se podílí doprava, emise z domácích topenišť i škodliviny ze sousedního Polska.

"Transformace huti, která je v plánu v následujících letech, ale vliv huti na životní prostředí ještě více omezí. Například pomocí hybridní technologie pro výrobu oceli, kterou chce Liberty Ostrava do konce roku 2023 nahradit současné tandemové pece, se sníží emise tuhých znečišťujících látek z výroby oceli o 60 procent," dodal Baranek.

Liberty Ostrava, jejíž roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun oceli, své výrobky dodává do více než 40 zemí. I s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Slezská huť patří do skupiny Liberty Steel Group, která je součástí globálního uskupení GFG Alliance patřícího rodině britského podnikatele Sanjeeva Gupty.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist