https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mrtve-drevo-je-dulezite-i-pro-hospodarske-lesy-cesti-vedci-proto-pripravili-pro-lesniky-metodiku
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mrtvé dřevo je důležité i pro hospodářské lesy. Čeští vědci připravili pro lesníky metodiku

13.1.2017 01:55 | PRAHA (Ekolist.cz)
K čemu jsou odumřelé stromy v lese dobré? Mrtvé dřevo poskytuje substrát pro klíčení semenáčků mnoha dřevin, které tak produkují mikrostanoviště pro zmlazování vlastního druhu a pomáhají si tím udržet dominantní pozici ve společenstvu. Ilustrační foto.
K čemu jsou odumřelé stromy v lese dobré? Mrtvé dřevo poskytuje substrát pro klíčení semenáčků mnoha dřevin, které tak produkují mikrostanoviště pro zmlazování vlastního druhu a pomáhají si tím udržet dominantní pozici ve společenstvu. Ilustrační foto.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Nízké množství ponechávaného dřeva a starých stromů v hospodářských lesích představuje problém pro všechny lesnicky rozvinuté země Evropy. Odhaduje se, že 30 až 50 % všech lesních organismů je vázáno na mrtvé dřevo. Staré odumřelé stromy hrají důležitou roli v rozmanitosti lesa, důležité jsou i pro vodní ekosystém. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti proto vydal metodiku, která má pomoci lesníkům při správě hospodářských lesů.
 

Nízké množství mrtvého dřeva v hospodářských lesích má za následek vymizení na mrtvé dřevo vázaných skupin organismů z lesa a následně pokles biologické diverzity. Nízké množství ponechávaného dřeva a starých stromů v hospodářských lesích představuje problém pro všechny lesnicky rozvinuté země Evropy.

„Diverzita dřevin je základem pro celkovou biodiverzitu lesa a ta je nezbytná pro podporu funkcí, které lesní ekosystém poskytuje. Proto hospodaření, které bere ohled na ochranu biodiverzity, je základem pro dlouhodobé zachování multifunkčních lesů. Nezbytnou součástí ekosystému, který je funkční a udržuje si biodiverzitu na vysoké úrovni, je produkce, přítomnost a výskyt mrtvého dřeva,“ upozorňují Radek Bače a Miroslav Svoboda, kteří pracují na České zemědělské univerzitě a metodiku pro Výzkumný ústav zpracovali.

Nezastupitelnou úlohu pro biodiverzitu má mrtvé dřevo také ve vodních ekosystémech potoků, řek, jezer a moří. Ilustrační foto.
Nezastupitelnou úlohu pro biodiverzitu má mrtvé dřevo také ve vodních ekosystémech potoků, řek, jezer a moří. Ilustrační foto.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

K čemu jsou odumřelé stromy v lese dobré? Mrtvé dřevo poskytuje substrát pro klíčení semenáčků mnoha dřevin, které tak produkují mikrostanoviště pro zmlazování vlastního druhu a pomáhají si tím udržet dominantní pozici ve společenstvu. Mrtvé dřevo poskytuje biotop pro mnoho druhů živočichů, bakterií, hub, lišejníků, nižších i vyšších rostlin.

Nezastupitelnou úlohu pro biodiverzitu má mrtvé dřevo také ve vodních ekosystémech potoků, řek, jezer a moří. Odhaduje se, že 30 až 50 % všech lesních organismů je vázáno na mrtvé dřevo.

Mezi všemi kvalitativními vlastnostmi mrtvého dřeva je druh dřeviny nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím výskyt druhů organismů vázaných na mrtvé dřevo. Jednotlivé dřeviny se mezi sebou liší v celkovém počtu na ně vázaných druhů. Například oba naše hlavní druhy dubu, dub letní a dub zimní, jsou velmi významnými dřevinami pro biodiverzitu na mrtvé dřevo vázaných bezobratlých.

Dalším zásadním druhem z hlediska biodiverzity, konkrétně lišejníků, je zejména ve vyšších polohách javor klen. V prvních letech rozkladu přitahuje nejvíce na dřevo vázaných brouků ponechané dřevo habru, a to i v případě je-li ponechán ve stínu. Na příkladu jehličnatých dřevin se ve střední Evropě potvrzuje, že pro na dřevo vázané druhy má smysl ponechávat především původní dřeviny. Náš smrk ztepilý hostí výrazně více na dřevo vázaných brouků než u nás nepůvodní douglaska nebo i modřín.

Hospodářský les. I jemu prospěje, pokud v něm zůstanou odumřelé stromy.
Hospodářský les. I jemu prospěje, pokud v něm zůstanou odumřelé stromy.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

„Management mrtvého dřeva není doposud zakotven v systému lesního hospodaření. Existují sice lesní majetky, zejména ty s certifikací FSC, kde určitá forma managementu probíhá, ale vědecké poznatky ohledně vlivu kvalitativních parametrů mrtvého dřeva na biodiverzitu se teprve v posledních letech začínají prohlubovat,“ říkají Radek Bače a Miroslav Svoboda. Předkládaná metodika je podle nich prvním uceleným přehledem a popisem vlivu faktorů týkajících se možností ponechávání mrtvého dřeva v hospodářských lesích.

Cílem metodiky Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích je poskytnout vlastníkům a uživatelům lesa soubor praktických doporučení vycházejících z výzkumného řešení problematiky ponechávání části dřevní hmoty k zetlení v hospodářských lesích.

Metodika může posloužit jako jedno z východisek při projednávání plánu péče CHKO a při sestavování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality. Smyslem dokumentu je představit, srovnat a navrhnout nejvhodnější metodické principy možných způsobů navyšování množství mrtvého dřeva v hospodářských lesích.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JB

Jen B.

15.1.2017 23:57
Nejen že se nenechávají mrtvé stromy, on se většinou likviduje i jakýkoliv další materiál, jako ořezané větve. Buď se spaluje rovnou v lese, nebo se odveze spálit jinam jako "eko obnovitelný zdroj energie". Jen nechápu, jakým způsobem se tam "obnoví" všechny potřebné živiny, když se všechen materiál odstraní. Za chvíli se bude muset i les kropit hnojivy.
Odpovědět
MP

Miloš Petráček

17.1.2017 20:10 Reaguje na Jen B.
Přesně tak, dnes se les „vyluxuje" do mrtě, všechno se spálí v elektrárnách. Když se zeptám dřevařů, pro koho kácí, řeknou pro elektrárnu... Stromy, které mají dutinu apod., se musí pokácet, protože by na někoho mohla třeba spadnout větev. Jenže tím chybí hnízdní dutiny nebo staré ztrouchnivělé dřevo pro spoustu organismů. Například duby, nenechají se zestárnout tak, aby se v nich mohl vyvíjet roháč, i v chráněných územích musí k zemi...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist