https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-vikendu-ceka-brno-referendum-o-umisteni-hlavniho-nadrazi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

O víkendu čeká Brno referendum o umístění hlavního nádraží Video

6.10.2016 08:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Jedno referendum k umístění brněnského nádraží se konalo před deseti lety. Pro malou účast Brňanů je však neplatné.
Jedno referendum k umístění brněnského nádraží se konalo před deseti lety. Pro malou účast Brňanů je však neplatné.
První referendum k umístění brněnského hlavního nádraží se konalo před deseti lety. Tehdy ale dorazilo příliš málo voličů a referendum bylo neplatné. O víkendu si dají Brňané repete. Jde přitom o velikou věc: umístění hlavního nádraží se totiž odrazí v tom, jak bude Brno vypadat a jak se v něm bude žít. V referendu mají lidé odpovědět na dvě vcelku složitě formulované otázky. Buď zvolí variantu, aby se nádraží přesunulo jen o kousek a modernizovalo, nebo aby se přestěhovalo dále k řece a postavilo nové.
 

Proč referendum?

Proč vlastně vznikla debata o přesunu či modernizaci brněnského hlavního nádraží? Náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Mojmír Nejezchleb v debatě s občany vysvětluje, že vývoj dopravy jde dál a je nezbytná modernizace nejen hlavního nádraží, ale celého brněnského železničního uzlu, který leží na spojnici Vídně, Bratislavy, Prahy a Polska. Technický stav železničního uzlu je zastaralý a nedostačující, už dlouhodobě probíhají opravy pouze záchovného charakteru. Nevyhovující je hlavně stav mostních a zabezpečovacích zařízení, kde budou nutné větší investice do oprav.

Podle Jiřího Horského z Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje je hlavní nádraží v Brně jedno z nejfrekventovanějších nádraží v České republice, v pracovní den jím projde kolem 55 – 60 000 cestujících. Modernizace nádraží by měla vést ke zvýšení kapacity osobní dopravy a díky odstranění nevyhovujícího technického stavu ke zkrácení doby cestování a zvýšení atraktivity využití železnice pro dopravce. Při vytvoření podmínek pro napojení nových vysokorychlostních tratí a celkové obnově železničního uzlu bude možnost využití dotačních zdrojů.Od prostoru před nádražím vede sedm z 12 hlavních tramvajových linek v Brně.
Od prostoru před nádražím vede sedm z 12 hlavních tramvajových linek v Brně.

Od prostoru před nádražím vede sedm z 12 hlavních tramvajových linek v Brně, jsou tu čtyři nástupiště MHD a za den tu je obslouženo více než 2 600 spojů – tramvají, trolejbusů a autobusů, připojil informace o napojení MHD k nádraží Jan Seidel, člen představenstva Dopravního podniku města Brna.

Kdy referendum platí a co znamená

Rozhodnutí přijaté v referendu je platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 % obyvatel Brna a pokud se jich více než 50 % shodne na jedné z variant.

Důležité také je, že referendum o stěhování hlavního nádraží je závazné pouze pro orgány města Brna, na státní a krajské orgány však nemá dopad. Podle Kateřiny Šubové, vedoucí tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), bude konečné rozhodnutí o poloze nádraží mít Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Výsledky referenda budou zohledněny v průběhu rozhodování Centrální komise. SŽDC se bude řídit pokyny Ministerstva dopravy.

Studie proveditelnosti neprovedena

K modernizaci nádraží měla být zveřejněna do 16. září 2016 Studie proveditelnosti, informující o všech variantách, jejich porovnání podle výhod a nevýhod a finanční náročnosti. To se ovšem nepodařilo a nyní je ohlašován termín pro její dokončení 17. leden 2017.

Studie proveditelnosti má mít široký záběr řešení, neřešit jen železniční a budoucí vysokorychlostní dopravu, ale i současnou a budoucí městskou infrastrukturu, MHD a propojení s historickým centrem.

Informace o jednotlivých řešeních nejsou kompletní, přesto si však mají obyvatelé vybrat sami ještě před dokončením studie. Zpracovávány jsou ve studii tři hlavní varianty.

Varianta A – Řeka – Město Brno nechalo zpracovat aktualizaci současných plánů pro rozvoj města s nádražím umístěným u řeky. Ze 7 předložených návrhů zvítězil projekt Sdružení Koleček – Jura.

Zástupci vítězného sdružení představili tuto variantu v prezentaci ve veřejné debatě s občany. Stěhování celého nádraží 800 metrů jižně ovlivní i MHD, bude nutné vybudovat nové tramvajové linky. Počítá se s rozšířením nádraží i o komerční část a podzemní parkoviště, přičemž náklady na údržbu nádraží mají být částečně kompenzovány ze zisků. Plánuje se intenzivní zastavěnost současného prázdného místa v okolí nádraží a místo původního nádraží by bylo využito k rozšíření plochy městských parků.

Varianta B - Petrov – Byla vyhlášena otevřená architektonická soutěž pro rozvoj Brna s nádražím pod Petrovem, ve které se sešlo 58 návrhů z celého světa. Zvítězil návrh společnosti UNIT architekti.

Zástupce společnosti UNIT architekti Filip Tittl na prezentaci v debatě s občany ukázal, že nová přestupová pasáž má vzniknout 300 metrů západně. Prázdné místo za nádražím by se zaplnilo mozaikovitým rozšířením již existujících čtvrtí a kolem řeky by vznikla oblast parků s protipovodňovými opatřeními. V jedné z verzí tohoto řešení se počítá s vybudováním tunelu pro vedení kolejí.

Varianta C – Tato varianta nastane, pokud nebude referendum uznáno jako platné. Podle informačních stránek o projektu přestavby železničního uzlu europointbrno.cz poloha stávajícího hlavního nádraží zůstane stejná. Prioritou bude zachování provozuschopného stavu trati za použití běžných metod údržby a provedení oprav v rozsahu vycházejícím z technického stavu a životnosti jednotlivých prvků infrastruktury. Vysokorychlostní trať bude podle navrhovaných variant vedena mimo nádraží nebo úplně mimo Brno. Podle vyjádření Filipa Poňucháleka, tiskového mluvčí Kanceláře primátora města Brna, neplatný výsledek referenda však neznamená, že by se modernizovala pouze stávající budova hlavního nádraží.

Otázky předkládané v referendu:

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice „Brno hlavní nádraží“ v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Otázky v referendu jsou z pohledu obyčejného člověka komplikovaně postavené. Co znamená, když dá u první otázky Ano? Pak podpoří variantu modernizace nádraží na přibližně stejném místě, tedy variantu Petrov. Zaškrtne-li Ne, pak volí přestěhování nádraží a variantu Řeka.

Druhá otázka zjišťuje, zda má město Brno použít řešení z veřejně vypsaných soutěží. Dá-li volič ano, pak chce, aby se vyšlo z výsledků soutěže. Referendum bude probíhat současně s volbami do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu parlamentu, ve většině případů ve stejných budovách, v pátek 7. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. října od 8:00 do 14:00.

Šárka Spáčilová
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist