https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odbornici-z-walesu-v-sumavskych-mokradech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Odborníci z Walesu v šumavských mokřadech

16.11.2023 11:10
Hlavním cílem projektu LIFE fot MIRES – život pro mokřady, je revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese.
 
Hlavním cílem projektu LIFE fot MIRES – život pro mokřady, je revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese. Obnova mokřadních biotopů je jednou z možných cest ke snižování dopadů klimatické změny. Mokřady hrají nezastupitelnou roli v hydrologii krajiny a koloběhu vody, čímž působí velmi příznivě na místní podnebí. Projekt LIFE for MIRES se proto snaží vracet vodu do míst, kde od pradávna byla a utvářela prostředí kolem sebe.

Koordinujícím příjemcem projektu LIFE fot MIRES je Správa národního parku Šumava. Na její pozvání přijeli na Šumavu v rámci studijní cesty, kterou program LIFE umožňuje všem revitalizačním týmům, kolegové z velšského projektu LIFE Quaking Bogs. Šlo o významnou příležitost, jak potkat lidi, kteří řeší podobné pracovní výzvy a mohou tak vzájemně sdílet cenné zkušenosti, případně nové postupy a řešení, které se v praktických podmínkách jejich projektů osvědčily.

Během třídenního pobytu navštívili kolegové z Walesu lokality německého partnera projektu z organizace BUND Naturschutz, který na jedné z nich uplatňuje pasení jako managementové opatření k vylepšení stávajícího stavu minerotrofních a přechodových lučních rašelinišť v okolí potoka Wagenwasser. S ohledem na skutečnost, že tradiční pastva (zejména ovcí) je v prostředí Walesu velice rozšířená, velšská skupina se zájmem pozorovala nejen konkrétní ukázku plánování a řízení pastvy jako takové, ale ocenila i informace o celkové změně přístupu k práci v zemědělství, neboť stále více drobných farmářů v Bavorsku upouští od intenzivního využívání půdy a uchyluje se spíše k tradičním metodám obhospodařování. Velkoplošné hospodaření, často i na úkor cenných mokřadních stanovišť, je ve Walesu (a vůbec na britských ostrovech) velkým problémem a náprava tohoto stavu je mimo jiné i jedním z úkolů velšského projektu.

Na české straně pak v rámci exkurzí navštívili zástupci velšského projektu LIFE Quaking Bogs obnovené průmyslově těžené rašeliniště Vlčí Jámy, obnovené luční prameniště Malý Bor a revitalizované koryto potoka Hučina. Vzhledem k tomu, že i ve Walesu se potýkají s dopady dlouhodobé těžby, sice ne rašeliny, ale ropy na okolní mokřadní prostředí, a revitalizace vodních toků pro ně nejsou úplnou neznámou, byla pro ně všechna navštívená místa skutečnou inspirací k další práci v projektu LIFE Quaking Bogs, který potrvá do prosince 2026.

LIFE – program pro lepší život

Projekt LIFE fot MIRES je realizován za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a evropského programu LIFE.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.

Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.


reklama

 
Další informace |
Článek vznikl v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE.
LIFE for Czechia

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist