https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pristup-k-nezavadne-vode-je-podle-rezoluce-osn-zakladnim-lidskym-pravem-ceska-republika-rezoluci-nepodporila
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přístup k nezávadné vodě je podle Rezoluce OSN základním lidským právem. Česká republika rezoluci nepodpořila

13.8.2010 14:54 | PRAHA (Ekolist.cz)
Podle OSN téměř 900 milionů lidí na celém světě nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Více než 2,6 miliardy lidí nemá k dispozici základní kanalizaci a zhruba 1,5 milionu dětí pouze ve věku do pěti let každoročně zemře na onemocnění způsobená špatnou kvalitou vody. Hluboké znepokojení nad tímto stavem vedlo OSN ke vzniku dokumentu, podle kterého je přístup k čisté a nezávadné vodě základním lidským právem. Česká republika dokument nepodepsala.
 

Venkovské děti u zdroje pitné vody.
Pitná voda je základní lidské právo. Na snímku nikaragujské děti u zdroje pitné vody.
Licence: Volné dílo (public domain)
Foto: Green Empowerment/E.ON

Rezoluce, která chápe přístup k čisté a nezávadné vodě základním lidským právem a nezbytným předpokladem pro kvalitní život a naplnění dalších lidských práv, vznikla z iniciativy Bolívie 28. července. Valné shromáždění OSN také vyhlásilo období let 2005–2015 mezinárodním desetiletím "Voda pro život".

Rezoluce je nezávazná a má především symbolický význam. OSN vyzývá mezinárodní společenství k zvýšenému úsilí, zejména prostřednictvím finanční a technické pomoci. Výsledkem má být stav, kdy všichni lidé na Zemi mají přístup k čisté vodě a funkční kanalizaci. Cíl snížit na polovinu počet lidí bez pitné vody a základní kanalizace zároveň patří mezi tzv. rozvojové cíle tisíciletí. Pro jejich naplnění je třeba odstranit extrémní případy chudoby.

Ze 192 zemí sdružených v OSN hlasovalo pro rezoluci 122 států (mj. Čína, Rusko, Německo, Francie, Brazílie a Španělsko), nikdo nebyl proti, ale 40 zemí včetně ČR se při hlasování zdrželo. Několik velkých států, jako USA, Kanada, Velká Británie, Austrálie či Botswana se hlasování nezúčastnily.

Česká republika podle vyjádření tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí (MZV) podporuje proces, který studuje a rozpracovává otázku lidských práv v souvislosti s přístupem k pitné vodě a hygienickým zařízením, jenž probíhá aktuálně v Radě OSN pro lidská práva v Ženevě. Text Rezoluce podle MZV probíhající ženevskou diskusi opomíjí a radikálně deklaruje samostatné právo na vodu bez dalšího upřesnění a zejména bez ohledu na vztah přístupu k vodě a již existujících a uznávaných práv na přiměřené bydlení a potravu.

„Z uvedených důvodů se ČR, společně s převážnou většinou EU partnerů, rozhodla hlasování zdržet. EU byla během vyjednávání jednotná v otázce procedurálních výhrad, různé pohledy na podstatu textu však vedly ve výsledku k rozdělenému hlasování, při hlasování se obdobných důvodů zdržela i řada mimoevropských zemí ze všech regionů,“ uvedl tiskový odbor MZV.

Česká republika podle MZV patří mezi státy, které se v celosvětovém měřítku zasazují o řešení nedostatečného přístupu k pitné vodě a hygienickým zařízením. V rámci své zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci dlouhodobě poskytuje finanční prostředky na jednorázovou podporu i strukturální řešení tohoto problému (naposledy např. na Haiti, v Jemenu či Srí Lance).

Nikdo nemá právo měnit řeky ve stoky

Greenpeace podporuje právo na čistou pitnou vodu a sanitaci. Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR, říká: „Aby mohlo být právo na čistou vodu naplněno, je nutné urychleně odstranit všechny zdroje znečištění vod, především znečištění nebezpečnými průmyslovými látkami, z nichž mnohé v životním prostředí dlouhodobě přetrvávají a ohrožují tak zdroje pitné vody na dlouhá desetiletí.“

„Podle mého názoru by z práva na pitnou vodu měla vyplývat odpovědnost všech těch, kteří disponují zásobami pitné vody a s vodou nakládají, aby s ní nakládali šetrným způsobem a neznehodnocovali ji,“ říká dále Freidinger a dodává, že průmyslová odvětví mají zejména v Asii, Africe a Latinské Americe obrovskou spotřebu vody a ještě více vody svým provozem znečistí. „Nikdo nemá právo měnit řeky s čistou vodou na stoky,“ říká Jan Freidinger.

Greenpeace vede kampaň, která má za cíl v rozvojových zemích do roku 2020 o polovinu snížit vypouštění nebezpečných průmyslových látek do vodních zdrojů a během jedné generace tyto látky z vodního prostředí kompletně odstranit.

Že je problém s pitnou vodou vážný, ukazuje angažovanost mnoha humanitárních organizací. Člověk v tísni se snaží o zajištění nových zdrojů pitné vody doplňované důkladnými a názornými školeními o hygieně a udržování čistoty vodních zdrojů v Afghánistánu, Etiopii, Iráku a na Srí Lance. Nadace ADRA pomáhá v Barmě, Gruzii, Indii, Indonésii, Srí Lance a na Haiti. I v tomto případě je klíčovým jmenovatelem dostatek pitné vody. CARE Česká republika ročně zásobuje čistou pitnou vodou 13 milionů lidí. Zároveň poskytuje obyvatelstvu základní informace o hygieně a staví latríny, studny, sběrné vodní nádrže a úpravny vody. O jistou formu podpory rozvojovým zemím, kde je hlavním problémem chudoba a nedostatek vody, se snaží desítky českých humanitárních organizací.

Zápis z přijímání rezoluce. Text samotné rezoluce.


reklama

 
Martin Singr
Vydání tohoto textu bylo podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je zodpovědná výhradně redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist