https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rok-2023-byl-vyjimecny-a-klimaticke-rekordy-padaly-jako-domino.globalni-teplota-se-priblizila-hranici-1-5-c-hlasi-copernicus
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Rok 2023 byl výjimečný a klimatické rekordy padaly jako domino. Globální teplota se přiblížila hranici 1,5 °C, hlásí Copernicus

9.1.2024 13:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Globální teploty dosáhly v roce 2023 mimořádně vysokých hodnot, a to tak, že se rok 2023 stal nejteplejším rokem v historii měření – s velkým náskokem předstihl předchozí nejteplejší rok 2016. Informuje o tom služba Copernicus Climate Change Service (C3S), která po celý rok sledovala několik klíčových klimatických ukazatelů. Díky ní víme, že loňský rok byl opět rekordní. Vědci upozorňují na nutnost rychlé dekarbonizace společnosti. Evropská unie se v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky dohodla na snížení emisí o 55 % do roku 2030, což je za pouhých 6 let.
 

„Rok 2023 byl výjimečný a klimatické rekordy padaly jako domino. Rok 2023 je nejen nejteplejším rokem v historii měření, ale také prvním rokem, kdy byly všechny dny teplejší o více než  °C než v předindustriálním období,“ vysvětluje Samantha Burgessová, zástupkyně ředitele služby Copernicus pro změnu klimatu. „Teploty během roku 2023 pravděpodobně překonaly teploty jakéhokoli období za posledních nejméně 100 000 let.“

„Extrémy, které jsme pozorovali v posledních měsících, jsou dramatickým svědectvím toho, jak daleko jsme nyní od klimatu, v němž se naše civilizace vyvíjela,“ Carlo Buontempo, ředitel služby Copernicus Climate Change Service. To má podle něho hluboké důsledky pro Pařížskou dohodu a veškeré lidské snahy. „Chceme-li úspěšně řídit naše portfolio klimatických rizik, musíme urychleně dekarbonizovat naše hospodářství a zároveň využívat klimatické údaje a znalosti k přípravě na budoucnost.“

Anomálie přízemní teploty vzduchu pro měsíc prosinec 2023 vzhledem k průměru referenčního období 1991-2020. Zdroj dat: ERA5.
Anomálie přízemní teploty vzduchu pro měsíc prosinec 2023 vzhledem k průměru referenčního období 1991-2020. Zdroj dat: ERA5.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | C3S/ECMWF

„Už v průběhu roku 2023 jsme věděli, že dnes nedostaneme dobré zprávy,“ říká Mauro Facchini, vedoucí oddělení pozorování Země na Generálním ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Evropské komise.

„Dnes zveřejněné roční údaje jsou dalším důkazem rostoucích dopadů klimatických změn. Evropská unie se v souladu s nejlepšími dostupnými vědeckými poznatky dohodla na snížení emisí o 55 % do roku 2030, což je za pouhých 6 let. Výzva je jasná. Program Copernicus, financovaný Evropskou komisí, je jedním z nejlepších dostupných nástrojů, jak řídit naše opatření v oblasti klimatu, udržet nás na cestě k cílům Pařížské dohody a urychlit zelený přechod.“

Zpráva 2023 Global Climate Highlights založená především na souboru dat z reanalýzy ERA5 představuje obecný přehled nejvýznamnějších klimatických extrémů roku 2023 a hlavních faktorů, které za nimi stojí, jako jsou koncentrace skleníkových plynů, El Niño a další přirozené výkyvy.

Měsíční průměrné globální atmosférické koncentrace CO2 (vlevo) a CH4 (vpravo) ze satelitů pro období 2003-2023 (šedá křivka) a 12měsíční průměr (červená křivka). Zdroj dat: C3S/Obs4MIPs (v4.5) konsolidované (2003-2022) a CAMS předběžné údaje v téměř reálném čase (2023) záznamy GOSAT (CH4 ) a GOSAT-2 (CO2 ). Prostorový rozsah: 60S - 60N nad pevninou. Kredit: C3S/CAMS/ECMWF/University of Bremen/SRON.
Měsíční průměrné globální atmosférické koncentrace CO2 (vlevo) a CH4 (vpravo) ze satelitů pro období 2003-2023 (šedá křivka) a 12měsíční průměr (červená křivka). Zdroj dat: C3S/Obs4MIPs (v4.5) konsolidované (2003-2022) a CAMS předběžné údaje v téměř reálném čase (2023) záznamy GOSAT (CH4 ) a GOSAT-2 (CO2 ). Prostorový rozsah: 60S - 60N nad pevninou. Kredit: C3S/CAMS/ECMWF/University of Bremen/SRON.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | C3S/CAMS/ECMWF/University of Bremen/SRON

Přízemní teploty vzduchu v roce 2023 celosvětově překonaly několik rekordů

První známky toho, jak neobvyklý bude rok 2023, se začaly objevovat na začátku června, kdy teplotní anomálie ve srovnání s předindustriálním obdobím 1850-1900 dosáhly několik dní po sobě 1,5 °C. Ačkoli to nebylo poprvé, co denní anomálie dosáhly této úrovně, nikdy předtím se to v tomto ročním období nestalo. Po zbytek roku 2023 se globální denní teplotní anomálie nad 1,5 °C stávaly pravidelným jevem, a to až do té míry, že téměř 50 % dnů v roce 2023 bylo o více než 1,5 °C nad úrovní z let 1850-1900.

Neznamená to sice, že jsme překročili limity stanovené Pařížskou dohodou (protože se vztahují na období nejméně 20 let, kdy je tato průměrná teplotní anomálie překročena), ale je to hrozivý precedens.

Zvýšení denní globální teploty vzduchu při povrchu Země oproti průměru let 1850-1900, tedy referenčnímu období před průmyslovou revolucí, pro rok 2023. Graf zvýrazňuje nárůst teploty ve třech rozmezích: 1-1,5 °C (oranžová), 1,5-2 °C (červená) a nad 2 °C (karmínová). Zdroj: ERA5.
Zvýšení denní globální teploty vzduchu při povrchu Země oproti průměru let 1850-1900, tedy referenčnímu období před průmyslovou revolucí, pro rok 2023. Graf zvýrazňuje nárůst teploty ve třech rozmezích: 1-1,5 °C (oranžová), 1,5-2 °C (červená) a nad 2 °C (karmínová). Zdroj: ERA5.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | C3S/ECMWF

Teplota povrchu moře (SST): mimo období El Niño

Rozhodující příčinou neobvyklých teplot vzduchu, které se vyskytly v průběhu roku 2023, byly nebývale vysoké povrchové teploty oceánu. Globální průměrné hodnoty SST(2) za období mezi dubnem a prosincem byly nejvyšší pro toto roční období v souboru dat ERA5.

Hlavním dlouhodobým faktorem vysokých teplot oceánů je pokračující nárůst koncentrací skleníkových plynů, ale v roce 2023 k nim přispěla i jižní oscilace El Niño (ENSO). ENSO je vzorec přirozené proměnlivosti klimatu, při kterém se teploty oceánů ve středním a východním tropickém Pacifiku mění mezi chladnějšími (La Niña) a teplejšími (El Niño) podmínkami, než je průměr. Tyto události ENSO ovlivňují teploty a průběh počasí na celém světě. Poté, co počátkem roku 2023 skončila La Niña a začaly se rozvíjet podmínky El Niño, vyhlásila WMO v červenci nástup El Niña a podmínky po zbytek roku dále sílily.

Samotný přechod na El Niño však nevysvětluje veškerý nárůst povrchových teplot oceánů v celosvětovém měřítku v roce 2023, protože k rekordním globálním teplotám SST významně přispěly vysoké hodnoty SST mimo rovníkový Pacifik.

Mořské vlny veder byly v roce 2023 běžným jevem, který zasáhl oblasti jako Středozemní moře, Mexický záliv a Karibik, Indický oceán a severní Pacifik a velkou část severního Atlantiku. V delším časovém horizontu mohlo teplé anomálie ovlivnit nebo posílit také několik faktorů, včetně obsahu tepla pocházejícího z hlubších hladin oceánu.

Skleníkové plyny

Koncentrace skleníkových plynů v roce 2023 dosáhly podle C3S a Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) nejvyšších hodnot, jaké kdy byly v atmosféře zaznamenány. Koncentrace oxidu uhličitého v roce 2023 byly o 2,4 ppm vyšší než v roce 2022 a koncentrace metanu se zvýšily o 11 pb. Pro rok 2023 činí roční odhad koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře 419 ppm a pro metan 1902 ppb. Tempo nárůstu oxidu uhličitého bylo podobné tempu pozorovanému v posledních letech. Míra nárůstu metanu zůstala vysoká, ale byla nižší než v posledních třech letech

Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU, a je vlajkovou lodí programu pozorování Země, který funguje prostřednictvím šesti tematických služeb: Atmosféra, Změna klimatu, Nouzové situace, Země, Moře a Bezpečnost. Poskytuje volně přístupná provozní data a služby, které uživatelům poskytují spolehlivé a aktuální informace týkající se naší planety a jejího životního prostředí. Program koordinuje a řídí Evropská komise a je realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF), agenturami EU a Mercator Ocean a dalšími.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (95)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

kk

karel krasensky

9.1.2024 13:54
Ano globální oteplení je v plném proudu i v lednu 2024.Dnes ráno jsem měl na jednom teploměru ve výšce 2,5 metru-18C a na druhém teploměru ve výšce 1,5 metru -20C.Udolí v Beskydech.
Odpovědět
Anyr

Anyr

9.1.2024 14:09 Reaguje na karel krasensky
Další vzdělaný, a intelektuálně nadaný.
Tady je empirický důkaz toho, že vzdělání, informace, poznatky, jsou k ničemu, když se lidé rozhodnou pro svou stupiditu a ego.

Milý Kájo, já ti tu pošlu pár odkazů. Ne příliš vědeckých, odborných, v naději, že ti něco z toho přejde do mozku. Jsem totiž nezdolný optimista. "Třeba vám to dojde po milion pátý, lidi hloupí. Ánébó po milion šestý!"

https://radiozurnal.rozhlas.cz/klimaticka-zmena-v-cesku-dotyka-se-nas-par-extremnich-projevu-bude-ale-problem-s-9054356

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/klimaticke-zmeny-oteplovani-rekord-nejteplejsi-mesic-cervenec_2308090826_jar

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/sucho-zima-leto-horko-mrazy-zemedelstvi-zmena-klimatu-trnka_2303251803_kac

https://www.idnes.cz/technet/veda/polarni-vortex-globalni-oteplovani-rekordni-mrazy-usa-zmena-klimatu-ceska-republika.A190201_163623_veda_pka

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-chumeli-a-mrzne-takze-globalni-oteplovani-je-vymysl-proc-to-neni-pravda-240962

Zvláštní pozornost věnuj, pěkně a pokorně prosím, poslednímu odkazu.
Odpovědět
kk

karel krasensky

9.1.2024 14:16 Reaguje na Anyr

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.1.2024 14:24 Reaguje na karel krasensky
... a taky na teploměrech, na družicových měřeních,...
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.1.2024 14:52 Reaguje na Ladislav Metelka
to je na diskusi co je už klima, co je fluktuace klimatu a co je počasí. bonmot tvrdí, že počasí je to, podle čeho se v neděli ráno oblečeme a kam se vydáme, a klima je to, co máme v šatníku (plavky a kožichy) a v kůlně (slunečník, nafukovací bazén a sáňky). bonmot je samozřejmě nepřesný, tak nějak cítíme, že máme nějakou šedou zónu mezi počasím a klimatem. a teď kde je hranice co už je klima a ne jen jeho fluktuace. dvoutýdenní vlna veder je určitě ještě jen počasí, jedno horké léto asi není klima. 200 horkých let už klima bude určitě. kde je hranice? desítky let?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.1.2024 14:53 Reaguje na Lukas B.
Většinou se bere 30 let.
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.1.2024 14:59 Reaguje na Ladislav Metelka
tak jsem si to nějak sumýroval. takže asi jedno chladné beskydské ráno ani jedno horké léto klima nedělá.

není těch třicet let jen proto, že pořádnou a důvěryhodnou síť přímých měření máme dobu zhruba trojnásobnou (vše starší je buď jen kusé nebo jen proxy). ne, nechci se hádat o definicích, spíš si nějak chci utříbit názor.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.1.2024 15:01 Reaguje na Lukas B.
Těch 30 let je proto, že ve 30-leté řadě se Vám na statistických charakteristikách znatelně neuplatní jedna (byť dlouhá a silná) anomálie, způsobená počasím.
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.1.2024 15:03 Reaguje na Ladislav Metelka
já tomu samozřejmě rozumím. čím delší doba, tím víc se vyhladí náhodná anomálie. kdybychom si řekli že klima je 90 let, tak by nebylo co poctivě počítat. (některé principy statistiky jsou stejné napříč obory)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.1.2024 16:10 Reaguje na Lukas B.
Pak je otázkou, jak "definovat" globální změnu klimatu.

Průměrnou globální teplotu za rok lze asi jakš takš přesně určit. A pak grafem za 30 let proložit přímku. Odchylka od přímky na konci za kratší období by nám mohla říct, zda se globální oteplování zrychluje či zpomaluje.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

10.1.2024 18:55 Reaguje na Ladislav Metelka
S těmi družicovými měřeními je nutno být velmi opatrný. Viz: https ://www.osel.cz/5273-satellitegate-noaa-virtualni-oteplovani-presahlo-bod-varu.html, kde sonda NOAA-16 měřila (dlouhodobě) teploty vysoko > 100 °C (viz obr). A dlouho to nikomu nevadilo. Mimochodem... jak se kalibrují teplotní detektory na satelitu? (Pozn v odkazu vynechte mezeru).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.1.2024 20:44 Reaguje na Galipoli Petr
Kremlíkův bulvár s minimem smysluplných informací. :)
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

11.1.2024 20:32 Reaguje na Petr Eliáš
Ptal jsem se Dr. Metelky, ne vás. Tak se hoďte do klidu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.1.2024 06:53 Reaguje na Galipoli Petr
Tak pardon no. :( Jen jsem konstatoval, že bulvární článek Kremlíka je bulvární. A proč je bulvární? To hezky popisuje p. Wagner v diskuzi pod článkem. ;)
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

13.1.2024 22:17 Reaguje na Petr Eliáš
Taky pardon. Jen mi (ta data ze satelitu) přišla hodně divná. A fakt, že tuto družici vyřadili, mě vedl k otázce kontroly dat a kalibraci infrateploměrů na satelitech. To je celé.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.1.2024 14:17 Reaguje na Anyr
ON jen trollí. Nejlepší je toho trolla ignorovat. :)
Odpovědět
Anyr

Anyr

9.1.2024 14:19 Reaguje na Petr Eliáš
Já vím no. :( Když ale já jsem slaboch. :( :D
Pokusím se, pro příště, na to pamatovat.
Odpovědět
An

Antioxid

9.1.2024 17:49 Reaguje na Anyr
V některých regionech se otepluje, v jiných ochlazuje. Tak to bylo, je a bude, protože mají odlišné přírodní podmínky (geomorfologii, vliv mořských proudů, přítomnost sopek atd. atd. Ona ta globální teplota je totiž nesmyslný termín a míchá hrušky s jabkama.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.1.2024 18:26 Reaguje na Antioxid
Dobrý pokus. :D
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.1.2024 14:27 Reaguje na Antioxid
Ano
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.1.2024 14:40 Reaguje na Antioxid
V čem?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.1.2024 14:10 Reaguje na karel krasensky
Ano. Dva teploměry v údolí v Beskydech měří globální průměrné teploty.
Odpovědět
kk

karel krasensky

9.1.2024 14:18 Reaguje na Ladislav Metelka
Ale Ladínku napsal jsem to tady pro zajímavost,že žadná předpověd tak nízké teploty nepředvídala Ladínku.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.1.2024 14:23 Reaguje na karel krasensky
Ale ano, v údolích až kolem -20... Stačí číst...
Odpovědět
kk

karel krasensky

9.1.2024 14:45 Reaguje na Ladislav Metelka
Přide takové oteplení,že budou chodit tučnaci v bundách
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.1.2024 14:45 Reaguje na karel krasensky
Fakt? Kdepak jsi to četl?
Odpovědět
kk

karel krasensky

9.1.2024 15:11 Reaguje na Ladislav Metelka
Ladínku na aeronetu
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.1.2024 15:14 Reaguje na karel krasensky
Tam lezeš jen Ty...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.1.2024 14:22 Reaguje na karel krasensky

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
ss

smějící se bestie

9.1.2024 14:54
Někdo si libuje v honbě za rekordama.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.1.2024 14:56
Tady jsou dvě možnosti, které mohou klimapochybovači udělat:

1. Najít chybu a přijít s tím, jak to má být správně,
nebo
2. akceptovat to, co bylo naměřeno a publikováno.

Komu se to nelíbí...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.1.2024 14:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Nejpravděpodobnější je ale třetí možnost: chybu nenajdou a ani hledat nebudou, ale pořád budou vykřikovat, že to není pravda...
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.1.2024 15:02 Reaguje na Jiří Svoboda
ale já samozřejmě akceptuji, že měření a výpočty byly udělány poctivě a nebylo to vycucáno z prstu nebo naschvál poparametrizováno do kýženého výsledku. akorát pochybuje nad interpretací a kontextem.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.1.2024 15:16 Reaguje na Lukas B.
Tak se k tomu vyjádřete a asi se i shodneme.
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.1.2024 16:48 Reaguje na Jiří Svoboda
já nepopírám že se klima mění, jád nezpochybňuji, že civilizace má svůj podíl. akorát nejsem přesvědčenej, že se jedná o tragedii a konec světa, dokonce si nejsem jist, jestli negativa změny převažují nad pozitivy, a jestli "opatření" proti klimatické změně dávají smysl a nejsou jen svého druhu náboženstvím se vším všudy.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.1.2024 20:48 Reaguje na Lukas B.
Když se musíme poměrně rychle měnícím se podmínkám přizpůsobovat, bývá to spíše negativum.

Když sečteme náklady na adaptaci a mitigaci pro zachování daných životních podmínek + výhled do budoucnosti, měli bychom se chovat způsobem minimalizujícím náklady. Optimum zjevně bude odpovídat efektivnímu vydávání jistých (a asi ne malých) prostředků na mitigaci.

Pak je tu ještě ta nejistota, že se to nějak může nevratně vymknout z kloubů, i toto riziko bychom měli minimalizovat.

Současná mitigační opatření i já považuji jako velmi nesprávně uchopená. Nepovažuji to ale za náboženství, nýbrž za brutální kšeft na úkor bezbranných lidí.
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.1.2024 08:30 Reaguje na Jiří Svoboda
ono je to trošku jinak: hlavním reálným nebezpečím, kterým zastánci dramatických opatření šermují (ať už z flagelantství nebo z důvodů, že se na tom dá pěkně vydělat) je migrace ze zemí, které se stanou "neobyvatelnými". jenomže vývozem a)pax britannica/americana (a zastavení genocidlích kmenových válek), b)medicíny a hygieny a c) humanitární pomoci se "civilizovanému severu" podařilo ve zbytku světa rozjet populační explozi, která naprosto neodpovídá schopnostem přemnožených regionů. migrace (nebo aspoň snaha o migraci) holt bude klima-neklima. v optimistickém případě potud, dokud se nezmění kulturní vzorce populací množících se jak králíci a dokud nebude v překotně množících se regionech nějaká funkční sociální síť především starobních důchodů.

já bych to nerad nějak bagatelizoval, ale otepletí o jednotky stupňů fakt neznamená nějakou "venušizaci" planety. nebo snad znamená? (to je spíš asi na pana Metelku).
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.1.2024 09:19 Reaguje na Lukas B.
1*
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.1.2024 10:36 Reaguje na Lukas B.
Neznamená, ale někde se podmínky pro život zhorší a pokud se dotyční nedokážou adaptovat, zvednou kotvy...
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.1.2024 12:24 Reaguje na Ladislav Metelka
ale ono nám to může být fakticky jedno, jestli migrace bude způsobena tím, že to bude někde (vlivem klimatické změny) neobyvatelné, nebo tím, že se obyvatelstvo brutálně přemnožilo a jeho počet přesáhl možnosti regionu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.1.2024 10:54 Reaguje na Lukas B.
Množení a migrace je samozřejmě další supervýznamné téma, které ale v diskusi otevíráte jaksi dodatečně.

Myslím, že "venušizací" straší jen ekoteroristé nejhubšího zrna, to není běžně přijímaný názor.

Zkusme si ale položit otázku, zda je správné, aby jedni svým chováním zhoršovali životní podmínky jiným a nekompenzovali to. Dle mého tuto spravedlnost je třeba zavést a to je princip, na němž vlastně funguje koncept globální uhlíkové daně + 100% dividendy.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.1.2024 15:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Oni ale opět přijdou s nějakým chudákem odborníkem, utlačovaným tím zaplaceným mainstreamem, který jim poví že to tak není.

Na ekolistu to bylo už x krát. :)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.1.2024 16:45 Reaguje na Petr Eliáš
Když už si to nakous… Doba se změnila, Koniáš a Boblig jsou minulostí, ale fašizoidní myšlení zůstalo, Eliáši. Jsem tak “populární”/nenáviděný, že naši mocipáni mi neumožní kroužkovat ani na SK (“doporučení” nekomunikace), a to jen proto, že jsem chtěl pevné obroučky, které si pušťa neodepne. Na to se nabalil zákaz publikování “rebela”.Vleče s to už 15 let, ale asi je to velmi baví, tak mně nezbývá, než dál valit samoděly. Jestli si ti ubožáci myslí, že budu věčně věků držet hubu, tak jsou “blbější než jsme doufali”. Hliníku je dost, a motivace též:-))

A vortex nejsou ani kamínka, ani Eskymáci, tak to ti snad hlava pobrala:-))
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.1.2024 15:02
Haf! Haf! Haf! Hlídací psi vystartovali. Takové ochlazení není v posledních letech normální, v tom, že přepověď o něm nebyla (viz dole), má krásenský pravdu. Způsobil ho polární votrex, který přináší vzdušné masy až z 30-ti km, kde už je dobrá klendra.

Otázka je, PROČ to takto nefunguje častěji, v minulosti tomu tak určitě bylo, současní pamětnící vědí o řekách zamrzlých od listopadu do března. Planeta má" kompenzační mechanismy", kterými může srážet průměry nasčítaných teplot.

A zopakuji, co se mi nezdá, tak to je ta strakatost a velké lokální rozdíly, zejména v semipolárních oblastech. To teplo tam přinese proudění teplého vzduchu z přehřátých (odlesněných, zahliněných, zastavěných...¨) kontinentů, tak jako toto ochlazení přišlo (téměř) z kosmu.

https://www.kamzasnehem.cz/clanky/kdy-zacne-a-jaka-bude-zima
Odpovědět
LB

Lukas B.

9.1.2024 15:10 Reaguje na Karel Zvářal
čtěme staré knížky. třeba namátkou oslím můstkem třeba Metelku (denníky toho zapadlého vlastence a podučitele z poloviny 19. století, ne obrozeneckou Raisovu harlekýnku). že byla idyla, v listopadu nasněžilo, v březnu roztálo, vlahý máj, na sena sucho, na žně sucho, po žních deštíček a krásné babí léto na brambory? myslíte? no přečtěte si.
Odpovědět
PB

Petr Brok

9.1.2024 16:00
Vždycky, když přijdu s nějakým nápadem ( samozřejmě na svém a za své), jak se na klimatickou změnu připravit, tak se najde nějaký ochránce všeho před vším s pravomocemi ( např. CHKO) , který mi to nedovolí. Tak proč bych měl tomu všemu věřit???
Odpovědět
RV

Richard Vacek

9.1.2024 16:45
Tuto dobrou zprávu potvrzují i data FAO. Například v tom, že i díky lepšímu klimatu roste produkce potravin rychleji, než počet lidí:
https://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS/visualize
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.1.2024 15:45 Reaguje na Richard Vacek
A ještě by nám také pan manipulátor mohl povyprávět o tom jak se zvyšuje spotřeba hnojiv a spotřeba vody v zemědělství. O nárůstu obdělávané půdy a tak nějak celkově o tom jak FAO varuje před změnou klimatu. ;)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

10.1.2024 17:44 Reaguje na Petr Eliáš
Snad se na obdělávanou půdu můžete podívat - zjistíte, že od roku 1999 stačí obdělávat menší plochu. A to se od té doby začala půda zneužívat na pěstování biopaliv:
https://www.fao.org/faostat/en/#data/RL/visualize
Hnojiv se dává tolik, aby živiny nebyly limitujícím faktorem produkce. Lepší (teplejší) klima a delší vegetační doba umožňují dávky hnojiv zvýšit.
Odpovědět
Anyr

Anyr

9.1.2024 18:06
Já to tu čtu, a vlastně nikdo nenapsal nic k věci, ani nic praktického, jak něco zlepšit. Hádat se, kdo a jestli lže, kdo lže méně, kdo více, a samozřejmě bychom nebyli v ČR, aby se ve všem nehledalo, kdo si tím namastí kapsu.

Tak abych třeba inspiroval někoho, kdo to bude číst: zrekonstruovali jsme letos starší dům, abychom nemuseli stavět nový, a zabírat tak další půdu. Je plně zateplený (16 cm, kvůli přesahu střechy na jedné části víc nešlo), plastová okna s trojsklem, samozřejmě i vstupní dveře. Vytápění jsme zvolili na biomasu, rozvody elektřiny se připravily na solární panely, které v budoucnu pořídíme. Vytápíme v maximu na 22°C, kotel sepne tak třikrát denně, záleží na teplotě venku.
Sice jsme nakonec neprosadili světlou střechu, ale snad to částečně vykompenzujeme tím, že celý dům necháme porůst přísavníkem trojcípým, vysadil jsem i plamének plotní a ke "kůlně" břečťan (ten jsem chtěl i na dům, ale netroufl jsem si, proto přísavník).
Kolem celého pozemku jsem vysázel původní keře: svídy, ptačí zob, dřín, dřištál, černý bez, meruzalku, klokoč, brslen, hloh, jalovec obecný, kalinu obecnou i tušalaj, řešetlák, růži šípkovou a vinnou, lísky obecné. Ze stromů tu je modřín, dub, jeřáby ptačí, bříza, plus sad ze švestek, jabloní a třešní. Založil jsem malé jezírko, které je v plánu značně rozšířit. Suché zídky na slunce i ve stínu, hromady dřeva (od klacků až po poměrně hezkou kulatinu, to vše částečně prosypané listím a senem). Zahradu na zimu nechávám zcela neuklizenou a "částečný" úklid dělám až na jaře, postupně. V létě mozaikovité sečení trávníku i květnatých louček, k tomu se snažím mít některé plochy a cestičky velmi krátké, protože jsem si všiml, že toho značně využívají různí živočichové. Taky suším seno, to si bere ségra pro zakrslého králíka, a suším ho tak, aby se květiny řádně vysemenily :))
Spoustu trvalek na pozemku, zejména se snažím kupovat a sázet české druhy, a ne kultivary.
Věsím budky a polobudky z dřevocementu pro různé druhy ptactva, v zimě vhodně přikrmuju, později i moučnými červy.
Tak toliko pro inspiraci :) Jo: třídit odpad, jíst hlavně kytičky a houby, sem tam přispět na něco bohulibého a šetřit vodou! :D :)

PS: 90% příbuzných mě kvůli tomu všemu má za magora, jak mi bylo sděleno při oslavě sedmdesátky mé rozmilé babči, a když jsem se tvářil kysele na tetinu dovolenou v Thajsku, prohřbili mě už úplně XD
Odpovědět
JO

Jarka O.

10.1.2024 14:32 Reaguje na Anyr
Aha, takže pokud to správně chápu, tak, co dělám JÁ tedy " anyr", je dycky správně, a vy ostatní děláte všechno blbě a totalitu na vás, ale pro mě ne. Je to tak, chlubile?
Odpovědět
va

vaber

9.1.2024 18:12
už se tady v diskusi zase bojuje,ale proč?
všichni ,skoro všichni ,souhlasí ,že teplota planety roste ,Lada už by ty zimní obrázky, při současných zimách, nemohl malovat,
jen se diskutující dělí na dvě skupiny, jedni říkají ,že růst teploty je dobrý a druzí, že to bude katastrofa,
podproblém je, zda to zavinil člověk nebo ne a zda má planetu zkusit zachránit, ne planetu ale život, tedy životní podmínky vhodné pro život,
zásadní je kam až teploty porostou a jaké budou extrémní teploty v místech kde je život ,ty budou rozhodovat, zdali bude přírodě i lidem dobře nebo špatně,
odborníci nám toho moc neřekli,průměrnou teplotu si mohou strčit za klobouk, je dobrá pro grafy a k tomu ,aby se s ní strašili lidi,
když se ohlédnu zpátky na minulý rok vzpomenu na hodně srážek ke konci roku,Arábie, Evropa i Austrálie,
jarní vody už byly na konci prosince a trvají stále,
od odborníků jsem žádnou takovou předpověd a vysvětlení neviděl, proč je tomu tak, když před časem byl problém sucho,
až takové jevy budou umět předpovídat ,budu jim věřit i předpověď o krizi nebo katastrofě,
já ale ten nejhorší scénář vývoje klimatu nevylučuji a připouštím
Odpovědět
pp

pavel peregrin

9.1.2024 19:23 Reaguje na vaber
Tam, kde byly příznivé podmínky, mohou být nepříznivé a naopak. Je to jednoduché, netřeba v tom hledat složitosti. Planetě je to úplně šumafuk, to je jen a pouze problém lidí. A myslet si, že tyto jevy ovlivním, znamená trpět chorobnou domýšlivostí až nesvéprávností. Ovšem jako byznys je to znamenité, to zcela určitě. Otázkou je, do jaké doby to ovce budou baštit.
Odpovědět
va

vaber

10.1.2024 09:49 Reaguje na pavel peregrin
není to problém jen lidí, je to problém všeho živého,
života na planetě, život potřebuje naprosto specifické podmínky ,
planet bez života je ve vesmíru drtivá většina,takže kdyby na Zemi život zmizel ,bude Země, z pohledu vesmíru ,normální planeta ,se životem je zcela vyjimečná
Odpovědět
pp

pavel peregrin

10.1.2024 12:54 Reaguje na vaber
Pouze nastoupí přirozená selekce a evoluce.
Odpovědět
va

vaber

11.1.2024 09:45 Reaguje na pavel peregrin
myslíte ,že něco podobného jako na Marsu nemůže na Zemi nastat?
tam zmizela voda , atmosféra a možná i život a odborníci se mohou jen dohadovat proč,
na Zemi může zmizet život bezpochyby také a potom nebude ani selekce ani evoluce
podmínky pro život jsou velice specifické, unikátní a křehké a mohou i zmizet
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:41 Reaguje na vaber
Tohle vše je už dávno známé, jsou na to tisíce výzkumů a shrnuje to IPCC ve své šesté zprávě. Už první modely z 60. let předpovídaly tohle "divoké" počasí, včetně záplav a tvrdých zim.
Samozřejmě to zavinil člověk a jen člověk to může zarazit, nikdo ale neví, jestli se mu to podaří.
Odpovědět
va

vaber

11.1.2024 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
co je dávno známé? jen všeobecné řeči o povodních, suchu ,požárech a tak podobně, to umí předpovídat každá bába ze sklenběné koule,
ale Hanzl, věda a odborníci musí být exaktní ,jinak jen plkají,
vem si Bibli a IPCC a čti si, tam je vše i jestli se to podaří
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.1.2024 21:01 Reaguje na vaber
To nemá cenu, kobliha není mozková tkáň.
Odpovědět
MM

Milan Milan

9.1.2024 20:34
Pokud jsem to četl správně, tak v padesáti dnech v roce 2023 byla někde na planetě překročena průměrná teplota. Ve vysílání ČRo dnes byla tato informace doplněna, že na území evropy teploty překročeny nebyly. Nezní ta zpráva nějak příliš vstřícná politice prosazované EU a k vyšším ziskům zájmových skupin .....? Navíc zřejmě marná snaha EU něco změnit - přes drakonické dotace, regulace a vynaložené mld. eur se množství sledovaných látek v ovzduší nezměnilo, dokonce CO2 mírné zvýšení. Závěr: člověk nemá zásadní vliv na celkovém množství a tvorbě tzv.??? skleníkových plynů a klimatické změny kterými planeta bezpochyby, tak jako v minulosti projde nezastaví žádné politické usnesení.
Odpovědět
Anyr

Anyr

9.1.2024 20:37 Reaguje na Milan Milan
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

9.1.2024 20:41 Reaguje na Milan Milan
Taktéž dobrý pokus... :D
Odpovědět
Anyr

Anyr

9.1.2024 20:48 Reaguje na Milan Milan
Vskutku - politici v demokratických státech jen tak nemůžou diktovat a zakazovat. A kdyby to náhodou politici chtěli udělat, ojejejej, to by hned lůza vřískala, jak se jim sahá na svobodu a blahobyt!
Tudíž oni mohou to a ono, mnoho věcí, ale dokud se budou lidi (tj. i firmy) chovat jako prasata, vůbec nic se nezmění a bude jen hůř.
Ergo se musí začít odspoda, a to - čistě podle mě - nelze bez diktatury. Lidi, dobrovolně, ve své většině nechtějí nic moc pochopit, nic přijmout, nedej Bože se omezit či změnit. Nemají na to, ve své většině, ani dostatečný intelekt (https://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_kvocient). Proto, ve své nablblé většině, ničí a zničí a znetvoří a otráví vše, úplně vše, co se jim dostane do ruky.
Viz dnešní článek na ČN: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-cesi-nesouhlasi-s-nizsim-rustem-duchodu-nechteji-ale-na-ne-platit-vic/2463530 - je to mimo téma, ale ten vzorec tam je dokonalý, včetně procentuálního zastoupení.

Lidi zničili Asutrálii, lidi vytvořili Saharu, lidi se vyhubili na Velikonočních ostrovech, a teď mají, konečně, nástroje k tomu, aby se sebou zametli definitivně :) Jen mě moc mrzí, že se toho současní důchodci, tvůrci drtivé většiny současného zla na světa, nedožijí. Není to spravedlivé.
Odpovědět

Radek Čuda

10.1.2024 12:45 Reaguje na Anyr
"Ergo se musí začít odspoda, a to - čistě podle mě - nelze bez diktatury."

Tohle může napsat jen totální dobytek.
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.1.2024 12:48 Reaguje na Radek Čuda
nojo, ale von se odkopal už dávno. to je enviroterorista jak z encyklopedie.

mimochodem, odspoda - na to byl výborný vtip za perestrojky, když už socík mlel z posledního: už jste někdy viděli domovnici zametat schody odspoda?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.1.2024 12:58 Reaguje na Anyr
Lidi vytvořili Saharu? A jak, prosím?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:30 Reaguje na Ladislav Metelka
Arabové ji vypásli s kozami a velbloudy, což je sice nesmysl, ale nějaký minimální vliv tam být mohl. Ovšem Austrálie je úplná ptákovina, natož Velikonoční ostrov.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.1.2024 08:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak Velikonoční ostrov je tuti, ten byl původně zalesněný a u těch kontinentů se jednalo i o opakované vypalování, které zajisté měnilo krajinu k nepoznání. Jaký to mohlo mít vliv na klímu - toť otázka...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:57 Reaguje na Karel Zvářal
Zalesněný, nezalesněný je otázka v gelogickém vnímání času jen okamžik i bez lidí, požáry jsou v suchých oblastech zcela běžné a pár Aboriginců v tom neudělá VŮBEC NIC.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.1.2024 09:09 Reaguje na Pavel Hanzl
No jistě, na každou otázku (záhadu) znáte ihned odpověď.-) Vyhubení velkých savců také není "vůbec nic", že. To mohlo být právě v souvislosti s požáry, než třeba třeba intenzivním lovem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.1.2024 09:52 Reaguje na Karel Zvářal
To vyhubení velkých savců mi taky připadá jako fantazie jedince, který v životě nezabil ani kuře.
Když si představím partičku vyhublých chlapíků s klacky a kamennými!! hroty stojící proti jakémukoliv velkém savci, tak jim to fakt nezávidím. Samozřejmě někdy někoho ulovili, ale vlci a jiní predátoři měli skóre možné x tisíckát lepší.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.1.2024 16:05 Reaguje na Ladislav Metelka
Hlavně jí vytvořila klimatická změna, přestěhování monzunů, a kozy prý taky přispěly
Odpovědět
PB

Petr Brok

10.1.2024 15:40 Reaguje na Anyr
A jaké možnosti měli současní důchodci, když byli v aktivním věku, vy chytrej?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:16 Reaguje na Anyr
Ono to nebude tak žhavý. Celý svět není zaprděný a nablblý čecháčkistán, kde veřejné mínění ovládlo prolhané Rusko, kde je vše naopak. Právě demokratické státy jdou nejvíc do čistých technologií a lidé zcela normálě chtějí svět předat svým potomkům v co nejlepším stavu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Příklad: Ve Švýcarsku, kde si libují v referendech o každé ptákovině, se ptali lidí, jestli by platili výrazně vyšší poplatky za svoz odpadků, pokud by se likvidovaly ekologicky. A výsledek byl ANO.
Dovedete si tohle představit v našem ropákistánu? To by šílená řvala jak pardál, jak se okrádají důchodci atd. atd. netřeba rozvádět.
Odpovědět
PB

Petr Brok

12.1.2024 09:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Demokratické státy můžou svůj postoj změnit díky voličům a těm ostatním se nedá věřit. A lidé chtějí předat to nej svým potomkům především v osobní rovině, čemuž současná politická cesta příliž nepřeje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.1.2024 09:54 Reaguje na Petr Brok
Demokracie stále probíhá sériemi krizí a přesto je to nejlepší systém vlády. Mezi válkami se velmi řešilo, jestli není lepší osvícený diktátor a jako příklad byl uváděný mladý, progresivní a velmi úspěšný Adolf Hitler.
Odpovědět
PB

Petr Brok

13.1.2024 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Však to říkám, že ostatním ( nedemokratickým) se nedá věřit. Ale i sebelepší demokracie může skončit, když si zvolí diktaturu. Pokud si to nepojistí rozšiřováním osobních svobod, tak to zase přijde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.1.2024 21:00 Reaguje na Petr Brok
Těmi svobodami to nebude, takové LGBT, gender atd. jedou dost silně. Ta příčina je hlubší.
Odpovědět
PB

Petr Brok

16.1.2024 11:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Mám na myli jiné svobody.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:27 Reaguje na Milan Milan
Kam preboga chodíte na tyhle nesmysly? Lidstvo emituje ročně asi 50 mld. tun CO2 do atmosféry a jeho koncentrace je asi 420 ppm, což je nejvíce za milióny let. Taky teplota loni byla nejvyšší za dobu měření, včetně proxydat. To fakt nevidíte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:48 Reaguje na Milan Milan
Hluboký omyl. Člověk přímo vytváří tu klimatickou změnu, to je tisíckát dokázáno. A po celém světě jede velmi silný boj proti emisím, Evropa byla první a je tak dál, ale jinde postupují daleko rychleji (USA, Austrálie, JV Asie, Jižní Amerika atd.)
Nejsilnější zájmová skupina na světě jsou ropáci - těžaři a kšeftaři s fosilními palivy, především ropou. A právě oni nám tlačí nesmysly do hlav.
Odpovědět
pk

pepa knotek

10.1.2024 15:53
Klimaalarmisti naštěstí počasí (a klima už vůbec) ovlivňovat nemohou a že by chtěli, o tom nepochybujte ani okamžik. Nicméně 50 let staré konspirační teorie, že v budoucnu negativně ovlivní životní úroveň evropanů se bohužel naplňují, vidíme to v přímém přenosu - umělé a zbytečné navýšení cen energií, následná likvidace průmyslu, zemědělství atd. Je otázkou jak dlouho si to obyvatelstvo evropy nechá líbit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:11 Reaguje na pepa knotek
Je to čistě ropácká lež, EU jde stále ekonomicky nahoru, přes válku na Ukrajině, covidovou krizi atd. atd. její HDP činí asi 18 biliónů doláčů, to je druhé místo na světě po USA.
Problém vidím ovšem v nedoostatečné integraci.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.1.2024 08:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to pravda, pouze vy ji nevidíte. Nakonec ji ale ucítíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:52 Reaguje na pavel peregrin
Tohle je statistika - matematika. Evropa je nejstarší kontinent, na kterém vznikla naše civilizace, takže je trochu důchodcovská (má taky nejstarší obyvatelstvo) a jsou na světě dynamičtějí a progresivnějí ekonomiky. Ale to neznamená, že se někam propadáme, to nám nakecávají jen dezoláti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.1.2024 08:54 Reaguje na pavel peregrin
Vy se díváte jen na zaprděné Česko. Které dnes ovšem stíhá velmi dobře, dohání Evropu, ale výhled je velmi špatný. Pokud to vezme do ruky zase loupeživý estébák, půjdeme dolů hódně rychle.
Odpovědět
pk

pepa knotek

11.1.2024 10:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Do ruky to vezme ten, koho obyvatelstvu ukáže televize v tzv. volebních průzkumech - je to osvědčená metoda
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.1.2024 09:36 Reaguje na pepa knotek
Omyl, je to naopak. TV jen ukazuje průzkumy toho, co lidé chtějí.
Fakt si myslíte, že zrovna ČT chce mít ve vládě loupežníka?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.1.2024 10:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Mě stačí podívat se v současné době na Německo, Holandsko etc. A nejen podívat, mám docela dobré zprávy, co se tam skutečně děje a ne jen, co naše mééédia ucedí. Takže pane Hanzle- je čas sundat si růžové brýle. Jedeme s celou Evropou s kopce a to hezky rychle, lokomotiva nabírá rychlost a topič se strojvedoucím jsou v rauši. Bohužel pro cestující.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.1.2024 10:09 Reaguje na pavel peregrin
Ten rauch bývá ale nakažlivý.-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.1.2024 09:42 Reaguje na pavel peregrin
Jak se dá poznat, že jedeme z kopce? Podle keců dezolátů? Ekonomika EU jde nahoru, dobře maká na OZE a jiných hi-tech oborech, je druhá nejsilnější ekonomika světa, má velmi stabilní demokracii a snad nejlepší sociální systém na světě. Má problémy s vlastní prosperitou, (tlačí se tam připrchlíci) s likvidací odpadů atd. atd.
Dnes je v ohrožení z Ruska, ale Amíci mají zcela fatální problém s podstatou demokracie (Trump) a Čína tohle slovo vůbec nezná.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.1.2024 10:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě takových 50 let ,,pojedeme s celou Evropou s kopce,, a budeme na úrovni ruské díry. :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.1.2024 09:45 Reaguje na Petr Eliáš
Nostradamus vyvěštil, že Evropa bude koncem 20. stol. zničena hordami z Východu a většina národů se nebude ani bránit. Je to aktuálně mrazivé a evropský nechumelismus má potenciál tohle skutečně naplnit.
Odpovědět
JO

Jarka O.

11.1.2024 16:07 Reaguje na pepa knotek
Západ Evropy neklesá,spíš se mění na něco jako Východoindickou obchodní společnost.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist