https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sucha-koncepce-upozornuje-na-vztah-hospodareni-na-zemedelske-pude-a-zmeny-mikroklimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

"Suchá" koncepce upozorňuje na vztah hospodaření na zemědělské půdě a změny mikroklimatu

18.8.2017 01:42 | PRAHA (Ekolist.cz)
"Suchá" koncepce  je prvním národním materiálem, který upozorňuje na vztah hospodaření na zemědělské půdě a jeho vliv na změnu mikroklimatu, říká MŽP.
"Suchá" koncepce je prvním národním materiálem, který upozorňuje na vztah hospodaření na zemědělské půdě a jeho vliv na změnu mikroklimatu, říká MŽP.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Multimediální knihovna Evropské komise / Multimediální knihovna Evropské komise
Vláda koncem července schválila Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky. Koncepce má sloužit jako základ pro opatření, která pomohou suchu předcházet a omezí dopady klimatické změny na životní prostředí i obyvatele. Podle Diakonie ČCE, která se věnuje prevenci mimořádných událostí v ČR, se koncepce nevěnuje dostatečně některým tématům. Jsou to zejména otázky bezpečnosti, zapojení veřejnosti, transformace energetiky, průmyslu a samosprávy či intenzivního zemědělství. Ministerstvo životního prostředí s tím však nesouhlasí.
 

Podle Diakonie ČCE je škoda, že při přípravě Koncepce ochrany před následky sucha nebylo využito zkušeností občanské společnosti, firem a akademické sféry. Jak za ministerstvo životního prostředí odpovídá Dominika Pospíšilová, je plněním úkolů vyplývajících z koncepce pověřena Meziresortní komise VODA-SUCHO. Komise je tvořena výkonným výborem a poradním orgánem. Výkonný výbor je složen ze zástupců dotčených resortů, mj. i zástupců z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Poradní výbor je tvořen zástupci vysokých škol, výzkumných ústavů i dotčených společností a podniků.

Podle Diakonie ČCE se Koncepce ochrany před následky sucha málo věnuje prevenci mimořádných událostí v ČR. „Prevenci se věnují jiné koncepční materiály,“ odpovídá Dominika Pospíšilová. „Metodický návod, jak postupovat v případě nedostatku vody pro kraje či obce s rozšířenou působností, bude definován v tzv. Plánu pro zvládání sucha. Řízení během krizové situace se bude řídit podle Typového plánu pro řešení krizové situace Dlouhodobé sucho.“ Koncepce ochrany před následky sucha se podle ní zaměřujeme na zajištění prvků kritické infrastruktury.

Oba zmíněné plány se právě připravují na půdě ministerstva životního prostředí. Pokud by byl ze strany Diakonie ČCE zájem se do příprav zapojit, bude spolupráce vítána,“ říká Pospíšilová. Předmětem obou plánů je nastavení celého systému operativního řízení včetně preventivních opatření. Plány definují kompetence, způsob vyhlašování stavů sucha, předávání informací či nastavení správné hierarchizace pro omezování odběrů vody.

Cílem plánů je podle ní právě zajištění bezpečnosti obyvatel. Na konci žebříčku hierarchizace odběrů se uvažuje o zajištění dostatečného množství vody pro chod tepelných a jaderných elektráren. Zajištění dodávek elektřiny je z našeho pohledu klíčové. Bez elektrické energie nebudou fungovat dodávky pitné vody (a tedy ani nepůjdou splachovat záchody), v zimě nepoběží určité typy ohřívadel. Zároveň je potřeba si uvědomit, že oproti povodním lze dobu trvání suché epizody počítat na týdny, měsíce, ale i roky.Diakonie koncepci vytýká malý důraz na informování obcí, občanů i zemědělců. „Bezdůvodně, protože vytvoření informační platformy je jedním z pěti pilířů koncepce,“ říká Pospíšilová. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., v.v.i. aktuálně pracuje na vytvoření online systému „Zvládání sucha“, který bude přehledně podávat kompletní informace o kvantitativním stavu vod, požadavcích na odběry se zahrnutím cca 200 nejvýznamnějších vodních nádrží a převodech vody. Systém bude zahrnovat i výhledovou předpověď počasí a informaci o aktuální intenzitě sucha (pomocí plánovaných indikátorů). Kdokoliv (starosta, podniky povodí, občané, zemědělci) tak bude mít k dispozici kompletní informaci o stavu sucha. Jedná se o software dostupný prostřednictvím webového rozhraní či mobilní aplikace. Principem je propojení půdního modelu, který spravuje CzechGlobe s novými modely hydrologické a vodohospodářské bilance. Systém bude propojen s aktuálně měřenými hodnotami ČHMÚ.

„Dojde tím i ke sjednocení všech aktuálně provozovaných různých stránek k suchu pod jeden web, což by mělo stávající roztříštěnou situaci alespoň trochu zpřehlednit,“ říká Dominika Pospíšilová.

Koncepci je dále vytýkáno, že opomíjí problém velkých půdních boků. „Jeden z pěti pilířů koncepce je ´Zemědělství jako nástroj ochrany množství a jakosti vody a ochrany půdy´. Ten se na několika místech věnuje klesající retenční a infiltrační schopnosti půd, nepříznivému dopadu vodní eroze a znečištění vody látkami na výživu a ochranu rostlin,“ uvádí Pospíšilová.

A dodává, že koncepce je prvním národním materiálem, který upozorňuje na vztah hospodaření na zemědělské půdě a jeho vliv na změnu mikroklimatu. „Všechna navrhovaná opatření ke snížení vodní eroze v koncepci jsou zároveň opatření vedoucí ke zmenšení půdních bloků,“ říká Dominika Pospíšilová. Nadměrná vodní eroze totiž začíná ve chvíli, kdy se nám plošný odtok z polí mění v odtok soustředěný, který již má větší unášecí schopnost. Dlouhé lány půdních bloků jsou jednou z příčin zvýšené vodní eroze.

Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
mmo
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk

Všechny komentáře (2)

Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MM

Milan Milan

19.8.2017 17:03
Žasnu nad takovou novou koncepcí.Předpokládám že stála tisíce z našich kapes?? To přece ví každý sedlák, dokonce každý chalupář že péče o ten kousek jeho "krajiny" ovlivňuje to jeho malé a blízké mikroklima, na to nemusí být žádná studie. Jenže hloupé nakládání s krajinou a zemědělskou půdou zvlášť především v blízkosti měst, satelitní městečka, dotované průmyslové a obchodní zóny vytlačující zeleň a odvádějíce zbůhdarma vodu z krajiny, mizivé hnojení půdy především organickými hnojivy,pěstování nevhodných, ale dotovaných plodin atd.atd. ty příčiny vidí každý kdo vidí a trochu mu to myslí. A na to teď musí být koncepce???
Odpovědět

Jan Škrdla

20.8.2017 21:05 Reaguje na Milan Milan
Problém je v tom, že na většině zemědělské půdy hospodaří novodobí kolchozníci, kteří to co píšete neví nebo spíše nechtějí vědět.
Také je mnoho vlastníků půdy, kteří čekají, že svůj pozemek prodají tomu, kdo nabídne nejvíce. Napovím - lidé snažící se o návrat zeleně do krajiny nebo rozumně hospodařící zemědělci tolik peněz nemají.
Naštěstí existují výjimky, ale ty jsou bohužel v menšině.
Odpovědět
reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist