https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-obore-bylo-o-200-procent-danku-a-100-procent-muflonu-vice-nez-melo.univerzita-za-to-dostala-pokutu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V oboře bylo o 200 procent daňků a 100 procent muflonů více, než mělo. Univerzita za to dostala pokutu

27.8.2021 09:05 (Ekolist.cz)
Pasoucí se daněk. Ilustrační snímek.
Překročení stavu daňků o takřka 200 procent, muflonů o 100 procent – to jsou hlavní prohřešky, kvůli nimž nabylo 27. července 2021 právní moci rozhodnutí, kterým byla Veterinární univerzitě Brno podle zákona o ochraně přírody a krajiny uložena pokuta ve výši 1 500 000 korun. Konkrétně za poškození přírody, vykonávání zakázané činnosti a nedodržení podmínek výjimky v souvislosti s chovem zvěře v oboře Poodří Kunín v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Informuje o tom Česká inspekce životního prostředí na svém webu.
 
Oblastní inspektorát Ostrava, který věc řešil na základě obdrženého podnětu, v přestupkovém řízení na základě sčítání prokázal, že univerzita v oboře dlouhodobě chovala daňky a muflony v počtech výrazně překračujících normované stavy stanovené rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.

Půdní kryt poškozený shromažďováním velkého počtu chované zvěře na jednom z krmelišť (II. zóna CHKO Poodří).
Půdní kryt poškozený shromažďováním velkého počtu chované zvěře na jednom z krmelišť (II. zóna CHKO Poodří).
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČIŽP

Chovem enormního počtu zvěře došlo v oboře k poškození lesních ekosystémů zařazených do I. a II. zóny CHKO Poodří, snížení druhové pestrosti bylin v lučních porostech ve II. zóně CHKO Poodří, zvýšení úživnosti půdy vedoucí k šíření nitrofilních druhů rostlin a poškození vegetačního krytu a půdního povrchu. Následky nezákonného chovu neúměrně vysokého počtu zvěře jsou o to závažnější, že podstatná část lesních porostů v oboře je tvořena biotopy cennými z hlediska ochrany přírody v kontextu celé Evropské unie, neboť se jedná o biotopy, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Poodří, zařazené do soustavy NATURA 2000.

ČIŽP také prokázala, že univerzita opakovaně porušila podmínku výjimky, která jí byla udělena k chovu muflonů jako nepůvodního druhu živočicha. Toto porušení spočívalo v opakovaném volném pohybu muflonů po oboře, ačkoli tito měli být dle výjimky umístěni ve zvláštním uzavřeném prostoru.

Břehy vodního toku poškozené pohybem enormního počtu chované zvěře (II. zóna CHKO Poodří)
Břehy vodního toku poškozené pohybem enormního počtu chované zvěře (II. zóna CHKO Poodří)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČIŽP

Na počátku března 2021 vydala ČIŽP rozhodnutí, kterým univerzitě uložila pokutu ve výši dvou milionů korun, přičemž při stanovení výše pokuty bylo jako k přitěžující okolnosti přihlédnuto také k tomu, že univerzita již byla v minulosti třikrát sankcionována za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Zohledněny však byly i významné polehčující okolnosti, díky nimž ČIŽP při stanovení výše pokuty nevyužila zásadu asperace (zostření trestu), která umožňuje uložit pokutu až do výše tří milionů korun. Tyto polehčující okolnosti spočívaly v nedostatečné činnosti orgánů státní správy, které mají primárně zajišťovat soulad oborního chovu s právními předpisy. Naprosto selhal orgán státní správy myslivosti, který stejně jako ČIŽP mohl a měl z obdržených výkazů o honitbě, které univerzita každoročně tomuto orgánu státní správy zasílala, velmi snadno zjistit, že v oboře není plněn plán lovu a univerzita ve výkazech uvádí nepravdivé údaje o počtech chovaných zvířat. Orgán státní správy myslivosti byl však až do podnětu, který mu ČIŽP na základě svého šetření podala, nečinný a nepodnikl žádné kroky pro to, aby situaci v oboře uvedl do souladu se zákonem o myslivosti. Rovněž příslušný orgán ochrany přírody nedostatečně vynucoval ochranný režim v CHKO Poodří -přesto, že mu bylo již od roku 2009 známo, že intenzivní chov zvěře v oboře poškozuje lesní porosty, v této věci v rámci svých kompetencí účinně nezasáhl.

Proti rozhodnutí ČIŽP podala univerzita odvolání. Ministerstvo životního prostředí v odvolacím řízení snížilo uloženou pokutu o jednu čtvrtinu, tedy na zmíněných 1,5 milionu korun, jelikož způsobená poškození nejsou podle jeho rozhodnutí nevratná.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (26)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MK

Majka Kletečková

27.8.2021 12:24
Zajímá mne, co z toho plyne pro orgán státní správy myslivosti, který podle článku naprosto selhal tím, že roky nepodnikal žádné kroky pro to, aby situaci v oboře uvedl do souladu se zákonem o myslivosti. Jaká budou nebo už byla přijata opatření, aby k podobnému selhání nedocházelo?

Také mne zajímá, co bylo vyvozeno z toho, že příslušný orgán ochrany přírody nedostatečně vynucoval ochranný režim v CHKO Poodří, když od roku 2009 mu bylo známo, že intenzivní chov zvěře v oboře poškozuje lesní porosty, a přesto v této věci v rámci svých kompetencí účinně nezasáhl.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

27.8.2021 20:54 Reaguje na Majka Kletečková
V tomto případě neselhal jenom orgán státní správy myslivosti ale i AOPK a ČIŽP, která se nyní tváří, jak je dobrá a iniciativní ale ve skutečnosti se tím začala zabývat až po opakovaných stížnostech jednoho občana. ČIŽP i nadále díky likvidační politice Geuse a Brabce je neschopná sama něco řešit.Petrův Zdar
Odpovědět
DA

DAG

28.8.2021 13:53 Reaguje na Jan Knap
Natura 2000 jsou jen namalované čáry na mapu a nemůže s tím být argumentovano. Jediná relevantní argumentace ma být Evropsky významná lokalita. Na druhou stranu Evropsky významné lokality si Inspekce zivotniho prostředí obchází každý rok. A za rok se zvěř nepřemnoží ;)
Zde bych si tipnul, že si majitel či správce obory vesele množil zvěř, aby zisky pořád rostly a úředník na obci s rozšířenou pusobnosti to nezkontroloval. Moc se tomu nedivím, protože myslivost je u nich až druhorada záležitost. Nejvíc práce mají s lesnictvím.
Odpovědět
O

Ondřej Dočkal

29.8.2021 01:10 Reaguje na DAG
Dobrý den - jen technická poznámka - tzv. soustava Natura 2000 zahrnuje dva typy chráněných území - Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).
Odpovědět
DA

DAG

29.8.2021 12:42 Reaguje na Ondřej Dočkal
Je to tak a právě v EVL je nacpano všechno co není normální pole nebo normální les.
Nemá žádnou speciální ochranu. Myslím, že většina majitelů ani neví, že jich majetek tam je zařazen.
Odpovědět
O

Ondřej Dočkal

29.8.2021 13:22 Reaguje na DAG
No, řekl bych že kriteria jsou přísnější než jenom "nesmí to být běžné pole" - ale to je na delší debatu, kterou nemá cenu rozvíjet. Jen krátce ještě o té ochraně - EVL ochranu má - podle zákona je nějaká lhůta během které se má zajistit tzv. smluvní ochrana (smlouva s majiteli) nebo se má vyhlásit maloplošné zvláště chráněné území - proces vyhlašování je opět z nemalé části na komunikaci s majiteli. No a než se tak stane, platí tzv. předběžná ochrana. JInak velká část EVL je v překryvu se stávajícími chráněnými územími, např CHKO apod. Majitelé by o tom měli vědět min. od tzv. předjednávání, ale je to už dost let a nevím, jak intenzivně to probíhalo. Problém samozřejmě je, že když se majitelé vyměnili (dědictví, prodej..) - tak myslím že EVL do do KN nepíše, to je škoda..
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2021 12:30 Reaguje na Ondřej Dočkal
Říkáte přísnější kriteria než nesmí tam být pole. V první řadě je však nutne to na tom poli, jestli tam již je, nevyhlašovat. Ono to přece nemůže fungovat obráceně. Tedy stylem něco vyhlásím a pak teprve říkám co tam smí a nesmí být.
Odpovědět
O

Ondřej Dočkal

30.8.2021 14:38 Reaguje na Jarek Schindler
reagoval jsem na "v EVL je nacpano všechno co není normální pole nebo normální les."
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

28.8.2021 07:01 Reaguje na Majka Kletečková
Čínu taky nikdo nepokutuje, za to že jich je kopec...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.8.2021 18:16 Reaguje na Majka Kletečková
A mě paní Kletečková zase zajímá, jak bylo ošetřeno fungování obory (založené 1985) v zakládajícím dokumentu CHKO Poodří (1991) Proč se zakláda CHKO na území s již fungující oborou, když musí být dopředu jasné, že tyto dva subjekty musejí být už z principu neustále ve střetu. Jak je současná pokuta spojena se znovuvyhlášením CHKO z roku 2017? To by zase zajímalo mě. No a pro i...ty typu paní Klatečkové. Vážená paní, že intenzivní chov zvěře musí byt v rozporu s koncepcí CHKO muselo být známo již při prvním vyhlášení CHKO v roce 1991. Na to nikdo nemusel čekat do roku 2009.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.8.2021 19:51 Reaguje na Majka Kletečková
Nějak jsem nepochopil Váš příspěvek. Veterinární univerzita spadá pod orgán státní správy myslivosti? A nebo zase jen kopete za Geusse, Brabce a Bláhu?
Odpovědět
JE

Jaroslav Enenkel

28.8.2021 07:39
To je mi ale povedená taškařice. Státní orgán pokutuje druhou státní instituci. Ministerstvo financí dalo moc peněz na školství a zbytečný úřad chce srovnat skóre. Jediný smysl této finanční transakce mezi mamkou a taťkou je, že děcka nedostanou novou hračku a zbude na květinářky a kadeřníky. Nebo snad bude pokuta zaplacena dančím a mufloním?
Odpovědět
IV

Ivan V. Bartoš

28.8.2021 08:40
Ještě by bylo zajímavé vědět, zdali do celkového počtu daňků byli započítáni i ti, kteří před zahájením kontroly za podivných okolností opustili oboru a následně (opět za nečinného přihlížení AOPK) devastovali porosty dřevin v CHKO i okolí.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.8.2021 18:23 Reaguje na Ivan V. Bartoš
Ti danci musí být sakra chytří když dopředu vědí, že se na ně chystá kontrola. No a obora se většinou "za podivných okolností" opouští dírou v plotě. To snad dobře ví všichni duhoví pošuci.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

28.8.2021 16:11
Tak obora se zakládá právě proto, aby uvnitř obory byla výrazně větší hustota zvěře než je běžná koncentrace zvěře v přírodě. Obvykle ta zvýšená hustota zvěře je i podmínkou, aby ta obora byla vůbec ekonomicky provozovatelná, ne ztrátová. A každému normálně uvažujícícmu člověku je taky jasné, že za takových podmínek jsou původní biotopy uvnitř obory v podstatě odsouzeny k zničení a místo nich se vyvinou pouze čistě pastevní biotopy podobné biotopům ve výbězích hospodářských zvířat.
Neboli mít oboru na chov zvěře a současně mít za podmínku, aby uvnitř obory zůstal původní biotop, jedno, jestli chráněný nebo ne, není nic jiného než totální nesmysl.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.8.2021 17:59 Reaguje na Radim Polášek
On je zakopaný pes ještě v jedné věci. Obora funguje od roku 1985. CHKO Poodří bylo vyhlášeno až v roce 1991. Navíc Nařízením vlády kterým byl zároveň zrušen původní vyhlašovací předpis došlo v roce 1917 k novému vyhlášení. No a je to jako vždy když chtějí "ochranáři" něco zakládat a chránit. Když práčka lapají. Zajímalo by mě jak byla obora "ošetřena v původním předpisu a jak se to změnilo s novým vyhlášením? No a je to jen další připomínka toho, že sliby ochranářů při vyhlašování čehokoliv nejde brát vážně. " Jen dva prstíčky si ohřejeme.........a už vás nepustíme.
Odpovědět
IV

Ivan V. Bartoš

28.8.2021 19:03 Reaguje na Jarek Schindler
Obora funguje od roku 1985. Rozhodnutí o jejím zřízení prý bylo podle tehdejších předpisů legální. Místních lidí se (stejně jako dnes při zřizování podobných zařízení) nikdo na nic neptal. Obora zahradila průchod skrze celou pravou část nivy od hladiny Odry až po okraj Kunína. Myslím si, že oplocení obory bylo postaveno bez náležitostí, stanovených tehdejšími právními předpisy, nejspíše úplně bez jakékoliv náležitě schválené dokumentace.
Když už se téma Kunínské obory otevřelo, měl by se řešit i tenhle problém.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.8.2021 20:51 Reaguje na Ivan V. Bartoš
Řekl bych, že v tom roce 1985 to bylo na státním a za státní. Obora aby mohla být využívaná musela projit kolaudaci a to i tehdy. Obora podle vás zahradila průchod? Prosím odkud, kam? Ze Suchdola do Kunína?
No a rok 1985 je asi zbytečné řešit. Řešme dobu po roce 1989. Dnes by se s místními snad různé záměry diskutovat měly. Hlavně ty ochranářské na "cizím". Jo a omlouvám se za překlep v předchozím. Znovuvyhlášení samozřejmě proběhlo v roce 2017.
Odpovědět
IV

Ivan V. Bartoš

28.8.2021 21:22 Reaguje na Jarek Schindler
Kolaudace nebyla, problém plotu v ochranném pásmu vodního toku by neprošel ani tehdy. Oplocená obora neznemožnila průchod nivou napříč, ale podélně, což je mnohem větší problém, hlavně pro migrující živočichy, ale i lidi, kteří by chtěli projít nivou podél Odry. Ono už se tam předtím chodilo nějakých pár tisíc let. To roztrpčení vůči státním ochranářům chápu. I tady je nemalé. Vyhlášení CHKO i EVL Poodří sice s vlastníky a samosprávami projednáno bylo, ale tím to skončilo. Dnes je cílem státní ochrany přírody v CHKO spokojenost návštěvníka turisty a místní lidé do rozhodování (či naopak nečinnosti) orgánů ochrany přírody nemají moc šancí zasáhnout. Přitom by to bylo velmi prospěšné pro obě strany.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

30.8.2021 12:24 Reaguje na Ivan V. Bartoš
Kolaudace nebyla? To víte určitě? Ochranné pásmo vodního toku? Znám různá ochraná pásma týkající se vod ale nepamatuji se, že by ve vodním zákoně byl definován pojem ochranné pásmo podél vodního
toku. Průchod nivou podélně? Máte snad i levý břeh a tam co vím, průchodu nic nebrání. Pro živočichy není Odra snad takovou překážkou a lidi si prostě musí přejít na druhý břeh. Je to vlastnš pomalu od mostu k mostu. Spokojenost návštěvníka turisty mě celkem nezajímá. Spíš mě zajímá jak se v průbehu let mění za pochodu pravidla pro místní. Ještě jednou speciálně pro vás. Obora tam byla již před vyhlášením CHKO a EVL. Pokud tyto byly vyhlášeny i na ploše obory jako objektu pro intemzívní chov zvěře, tak by mě zajímalo za jakých podmínek a jak se ty podmínky mění?
Odpovědět
sv

31.8.2021 10:27 Reaguje na Jarek Schindler
"v roce 1985 na státním za státním" jinými slovy znamená za státní pro soukromé vyžití pár bolševických papalášů. A proč by se obyčejní pracující měli courat po lese, že.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

31.8.2021 12:02 Reaguje na
A nebylo to snad tak. I dnes , mám takový dojem (hledat to nebudu), patří pozemky i obora na nich stojící Veterinární univerzitě Brno. No a zřizovatelem je co vím stát. Určitě to není soukromá škola. No a obyčejní pracující???? Tak ti různí "ekologové a ochranáři" z různých neziskovek se asi těžko dají i když by asi rádi, nazvat pracujícími. Parazit nepracuje. No a hlavně proč by se lidé měli courat všude kde je napadne? Ono i to "courání" má své limity, že.
Odpovědět
sv

1.9.2021 19:47 Reaguje na Jarek Schindler
Jsem rád, že souhlasíte. Pokud se tedy jednalo, jak jste odsouhlasil, o bolševickou papalášskou akci, která s prospěchem státu neměla a nemá nic společného, pak nic nebrání tomu existenci takové obory zrevidovat. Oni snad v roce 1985 existovali nějací "ochranáři z různých neziskovek", případně dnes se po lese chtějí courat pouze "ochranáři z různých neziskovek"?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.9.2021 20:45 Reaguje na
Vám,amonyme který se pod své názory ani nedokáže podepsat, mohu napsat pouze jediné. Lépe čtěte. Jinak právě v tom minulém režímu s radostí revidovali a to vlastně pomalu cokoliv. Je to děs jak se jim dnešní "ochranáři z neziskovek" začínají podobat. Dnešní chranář nemá samozřejmě s těmi dřívějšími mnoho společného. Ti to tenkrát dělali srdcem. Trefné pojmenování "ochranář z neziskovek". Jinak normální člověk ví, že "courat se po lese" nemůže všude. Ochranář z neziskovek začíná chytat papalášské moresy a myslí si, že může vlést kamkoliv.
Odpovědět
JV

Jarda Vesničan

1.9.2021 21:29 Reaguje na Jarek Schindler
Je opravdu zvláštní, že do diskuzí jsou vpouštěni anonymní pisatelé, což je už poněkolikáté. Nejspíš jako výjimka, která se musí tolerovat a má zvláštní statut.
Odpovědět
BM

Bedřich Moudrý

30.8.2021 10:48
Že by magnificence, spectabilis a honorabilis na akademické půdě rádi konzumovali zvěřinu, inu akademická půda je stát ve státě.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist