https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-projedna-strategii-k-posileni-obehoveho-hospodarstvi-v-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vláda projedná strategii k posílení oběhového hospodářství v ČR

13.12.2021 00:20 | PRAHA (ČTK)
Ekologičtější produkty, které jsou v souladu s oběhovým hospodářstvím, mají preferovat i veřejné zakázky.
Ekologičtější produkty, které jsou v souladu s oběhovým hospodářstvím, mají preferovat i veřejné zakázky.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | 9355 / Pixabay
Vláda v pondělí projedná Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040. Dokument, který má ČTK k dispozici, formuluje opatření k posílení oběhového hospodářství. Strategii vládě předloží ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Oběhové hospodářství má za cíl udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů v ekonomickém cyklu tak dlouho, jak je to možné, vrátit je do výrobního cyklu na konci jejich životnosti a minimalizovat vznik odpadů.

 

Strategie obsahuje 10 prioritních oblastí. První je téma výroby a návrhu produktů. Strategie navrhuje např. využití pobídek pro vývoj snáze recyklovatelných produktů. Uvádí, že stát by měl zvážit i fiskální opatření u výrobků, které není snadné sbírat a recyklovat. "V důsledku toho by byla výroba těchto předmětů dražší a mohlo by to být podnětem k výrobě alternativ," stojí v dokumentu. Na výrobky s obsahem druhotných surovin by naopak mohla být nižší daň. Strategie zmiňuje i růst daní z primárních surovin, což má podnítit využití druhotných surovin, zejména pro stavební materiály. Dále je potřeba omezit zbytné plastové věci a jednorázové výrobky, množství obalů, prodloužit životnost výrobků a podpořit jejich repasování.

Ekologičtější produkty, které jsou v souladu s oběhovým hospodářstvím, mají preferovat i veřejné zakázky. Dokument zmiňuje také další finanční nástroje pro rozvoj cirkulární ekonomiky - od využívání evropských a národních dotačních programů přes "mobilizaci" soukromých zdrojů, zavedení rozšířené odpovědnosti výrobců u většího okruhu výrobků, po možné prodloužení záručních lhůt.

Řada úkolů je v oblasti průmyslu, surovin, stavebnictví a energetiky. Podle strategie je nutné podpořit využití druhotných materiálů už v samotných výrobách a ty upravit tak, aby z nich bylo mnohem méně odpadů. Jako stěžejní strategie uvádí modernizaci a vývoj ekologičtějších technologií a materiálů, větší použití stavebního materiálu, např. z demolic, pro nové stavby, podporu energetického využití nerecyklovatelných odpadů a materiálové využití vedlejších energetických produktů. Autoři dokumentu mimo jiné zdůrazňují nutnost snížit materiálovou náročnost i spotřebu energií. Důležitý je podle nich také rozvoj digitalizace v sektoru stavebnictví, který v tomto ohledu pokulhává. Digitalizace pomůže naplnit principy udržitelné výstavby, potřeba je i vznik dalších databází stavebních materiálů.

Podle dokumentu má Česko také velké rezervy v bioekonomice - odvětvích využívajících obnovitelné biologické zdroje. Strategie konstatuje, že provázanost bioekonomiky a oběhového hospodářství je u nás nízká a oblast vyžaduje širokou škálu opatření - od poklesu plýtvání potravinami a potravinového odpadu, např. osvětou a podporou potravinových bank, přes rozvoj ekologického hospodaření a šetrného nakládání s půdou, až k podpoře udržitelného lesnictví, širšího využití dřeva jako obnovitelné suroviny i preference kvalitních kompostů k hnojení polí.

Další velká výzva je recyklace vody. Strategie požaduje větší znovuvyužití odpadních vod, podporu vývoje technologií pro recyklaci a úsporu vody i efektivnějšího nakládání s čistírenskými kaly. Z nich lze získat například fosfor. Strategie také apeluje na realizaci přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině.

V oblasti odpadů klade strategie obecně důraz na maximální prevenci jejich vzniku, rozvoj recyklačních technologií, snižování skládkování i podílu nebezpečných látek ve výrobcích, efektivní využití vyprodukovaného odpadu a další omezení dovozu odpadů ze zahraničí.

Podle strategie je třeba i osvětově působit na spotřebitele, podporovat udržitelnou spotřebu textilu, projekty sdílení věcí, veřejné opravny a centra pro opětovné využití výrobků. Strategie počítá i s monitoringem enviromentální stopy výrobků a chce zamezovat poskytování mylných informací spotřebitelům o ekologické stopě produktu.

Dokument také doporučuje tzv. "cirkulární skeny", které definují nedostatky a potřeby města či obce v naplňování principů oběhového hospodářství. Požaduje i podporu alternativních pohonů v městské hromadné dopravě, sdílení aut a dalších dopravních prostředků.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v současnosti připravuje první ze tří tzv. akčních plánů vycházejících ze strategie. Na strategii s ministerstvem životního prostředí, pod něj spadající agenturou Cenia a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) spolupracovala skupina složená ze zástupců sedmi dalších rezortů, Českého statistického úřadu, Státního fondu životního prostředí, krajů, obcí, podnikatelských svazů, akademické a výzkumné sféry i nevládních organizací.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VH

Vladimír Hošek

13.12.2021 10:31
Slohové cvičení, které otvírá dveře pro rozšíření přerozdělování státních peněz. Přerozdělování musí být dostatečně komplikované, aby se k dotacím dostali jen ti správní jedinci nebo správné organizace.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.12.2021 16:09 Reaguje na Vladimír Hošek
jestli tohle je tak napsané skutečně slovo od slova, tak je to tak obšírné, že to nemá cenu ani toho papíru. Když to neobsahuje aplikace záměru cirkulární ekonomiky a hodnotící kritéria včetně zdrojů...tak to moc velkou hodnotu nemá.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist