https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-jihocesky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Jihočeský kraj

10.10.2008 09:23 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Jihočeském kraji kandiduje v krajských volbách třináct stran a koalic. Tématem, které vyvolává největší zájem volebních programů, je dostavba dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín a také větší otevření Šumavy lidem.
 

Temelín
Proti dostavbě dalších dvou jaderných reaktorů elektrárny Temelín jsou jen zelení
Foto: Petr Štefl

Pro dostavbu dalších dvou jaderných reaktorů elektrárny Temelín se přímo vyslovuje program SNK-ED a program KSČM, která rovnou podporuje i výstavbu meziskladu vyhořelého paliva v areálu elektrárny. Program KDU-ČSL hovoří o dostavbě Temelína jako o nutnosti, kvůli nestále se zvyšující spotřebě průmyslu i domácností. Program ODS, který výstavbu nových jaderných reaktorů také podporuje, si od tohoto kroku slibuje zachování energetické nezávislosti České republiky. Na druhou stranu za dostavbu Temelína si klady podmínku „výrazných státních investic do našeho kraje“. Také ČSSD bude podle programu trvat na rozvoji vlastní jaderné i alternativní energetiky v České republice. “Jsme připraveni vstoupit do jednání ohledně případné dostavby Jaderné elektrárny Temelín na území jižních Čech s využitím všech kompenzačních opatření ve prospěch obyvatel Jihočeského kraje,“ říká program ČSSD. Zároveň ale socialisté nesouhlasí s výstavbou hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu na území jižních Čech. „S ohledem na rychlý rozvoj vědeckého poznání v této záležitosti navrhujeme o výstavbě neuvažovat,“ říká program ČSSD.

S další dostavbu elektrárny nesouhlasí pouze program Strany zelených, který jadernou energetiku nepovažuje z dlouhodobého hlediska za perspektivní odvětví energetiky. „Nebudeme proto souhlasit s kroky, které by vedly k budování dalších jaderných zařízení v kraji – hlubinných úložišť, nových jaderných reaktorů nebo těžby uranu a v tomto smyslu budeme iniciovat příslušná usnesení zastupitelstva kraje a ovlivňovat územně plánovací dokumenty,“ stojí v jejich volebním programu. Naopak zelení chtějí urychleně odstranit škody po zpracování uranové rudy v Mydlovarech, „které v současnosti představují nejzávažnější dopad jaderného palivového cyklu na životní prostředí v kraji.“

Pro levné a čisté získávání tepla a elektřiny předkládají zelení tři recepty: úspory, decentralizaci a lokalizaci. Podle nich je v jihočeském kraji dostatek zdrojů obnovitelných zdrojů energie, především biomasy. Její pěstování, zpracování a využívání navíc podle zelených posiluje ekonomiku kraje. Naopak budeme podporovat urychlené odstranění škod po zpracování uranové rudy v Mydlovarech, které v současnosti představují nejzávažnější dopad jaderného palivového cyklu na životní prostředí v kraji, a usilovat o vyčlenění potřebných prostředků ze státního rozpočtu a hledat další zdroje.

Pěstování plodin pro energetické využití „jako doplňkovou činnost na nevyužité půdě“ podporuje i KSČM, diverzifikaci zdrojů energie v kraji pomocí obnovitelných zdrojů a biopaliv chce program SNK-ED. Ta chce také využit sluneční energii vyráběnou panely na objektech pro bydlení i podnikání. „Podporujeme výrobu čisté energie, zejména jaderné a solární,“ říká SNK-ED. I podle KDU-ČSL je potřeba využívat alternativní zdroje energie, je ale nutné podporovat „především iniciativy lokálního významu s jasným cílem udržet ceny energií v únosných intencích“. Podle křesťanských demokratů má k tomuto cíli pomoci dokončení programu úspor energií v krajských školách, nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. Nejvíce tepla se podle zelených spotřebovává na vytápění budov. Proto chtějí investorům nabídnout poradenské a projektantské služby a příspěvek odstupňovaný podle měrné spotřeby tepla v objektu. Instalace kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy, skládkového plynu, a nebo bioplynu pomůže snížení spotřeby energií podle ČSSD. Využití obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie se má také stát vhodným doplňkem při realizaci odpadového hospodářství a zemědělské výroby, například v podobě bioplynových spaloven. Rozvoj se mají dočkat i malé vodní elektrárny, které jsou podle ČSSD vhodnou alternativou výroby elektrické energie.

Odmítání extrémních názorů

SNK-ED slibuje vytvářet podmínky pro rozvoj v oblastech chráněných území jako je Šumava, Lipensko, Třeboňsko nebo Novohradsko formou přímých i nepřímých podpor obcím i firmám. SNK-ED podle volebního programu zastává program „Zelené Šumavy pro všechny“ jako prostoru přírodního, rekreačního zázemí i šance pro podnikatele a občany k trvalým ekonomickým aktivitám. SNK-ED podporuje „rozumný rozvoj ve využití přírodního bohatství kraje pro jeho ekonomický, lidský rozvoj a odmítá extrémnost názorů“. Jihočeská krajina zasluhuje maximální možný stupeň ochrany říká program KDU-ČSL. „Je otázkou, zda současný a navrhovaný plošný rozsah ve skutečnosti není kontraproduktivní,“ říká její program. Podle KDU je potřeba otázku rozsahu jihočeské krajiny a jejího využití dále zkoumat. Podle křesťanských demokratů není možné se spoléhat na studie a analýzy prováděné subjekty zvenčí, jejichž závěry bývají mnohdy protichůdné. Vyvážené řešení vztahu obcí k Národnímu parku Šumava chce i ČSSD, mělo by fungovat na principu „národní park leží na území obce, a ne naopak.“

Program zelených „říká ano zpřístupňování cenných chráněných částí přírody, a ne jejich exploataci a poškozování“. Zelení jsou zásadně proti tomu, aby primárně ekonomické zájmy a lobbistické vlivy určovaly postoje nejvyšších představitelů kraje k ochraně přírody. „Krajská podpora je mnohdy rozdělována neprůhledně a z hlediska veřejných zájmů neúčinně, to chceme změnit,“ říkají jihočeští zelení. Vlastníci pozemků ve zvlášť chráněných územích (a hospodáři na těchto pozemcích) jsou podle zelených respektovaní partneři a spolupracovníci. Ve velkoplošných chráněných územích je podle zelených nezbytné úzce spolupracovat s obcemi, v chráněných krajinných oblastech chtějí iniciovat a v přírodních parcích zajistit tvorbu zásad ochrany krajinného rázu „zdola“.

Podle zelených si zvláštní pozornost zasluhují některé mimořádně cenné oblasti, například příroda ve vojenském újezdu Boletice. „Zpřístupnění některých částí újezdu nemusí vůbec škodit, případné budování velkého lyžařského střediska na Chlumu nebo na Špičáku a bezohledné hospodaření v tamních lesích ano,“ říká volební program. Podle zelených musí kraj napomáhat domluvě o ochraně národního parku Šumava a hledání rozvojových možností pro zdejší obce při respektování všech odůvodněných požadavků ochrany přírody. Zelení odmítají úvahy o zmenšení rozlohy národního parku a snahy umožnit zhoršování stavu přírody, které by „vyústilo v tzv. etiketní podvod - formální národní park, který ale účinně nechrání nejcennější ekosystémy a organismy“. Nově by měla vzniknout chráněná krajinná oblast Novohradské hory, na tom se shodují zelení s ČSSD.

Dopravně pochybné a škodlivé

V oblasti dopravy se základní představy ve všech programech kandidujících stran podobají jako vejce vejci, vedle věčné mantry o zlepšování veřejné dopravy, zejména železniční, se opakuje budování obchvatů měst, modernizaci silnic 2. a 3. třídy a budování sítě cyklostezek. Aby obchvaty větších měst skutečně obcházely města, chce program Dohody pro změnu, koalice stran 4VIZE, Česká strana národně sociální, Strana zdravého rozumu a Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska). „Jsme zásadně proti zamýšlenému obchvatu Strakonic, neboť ten prochází bytovou zástavbou města,“ říká program Dohody.

Dokončení jihočeské části dálnice D3 slibuje ODS do roku 2014, ke stejnému datu budou moci jezdit řidiči na rychlostní komunikaci R4. Mnohem silněji volat po rychlejším dokončení dálnice D3 z Prahy do Budějovic chce ČSSD, „aby byla dálnice v nejbližších letech konečně dostavěna“. Program SNK-ED rovnou požaduje výstavbu silničního a železničního koridoru Praha – České Budějovice – Rakousko. Jak ODS, tak SNK-ED se shodují na výstavbě mezinárodního Letiště České Budějovice do roku 2011. S tím nesouhlasí zelení. „Tvrdě odmítáme plýtvání prostředky a silami na dopravně pochybné a ekologicky škodlivé, jen symbolicky prestižní projekty jako je mezinárodní letiště nebo splavnění Vltavy pro velké lodě,“ říká jejich program.

  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - volební program. Kandidáty strana neuvádí.
Strany kandidující v Jihočeském kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist