https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-jihocesky-kraj-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Jihočeský kraj

22.10.2004 16:41 | PRAHA (EkoList)
O pětapadesát míst v zastupitelstvu Jihočeského kraje se utká 15 stran, hnutí a volebních koalic. Před čtyřmi lety, kdy kraje teprve vznikaly, se voleb účastnilo o dvě strany méně. V historicky prvních krajských volbách na jihu Čech uspěla ODS (16 zastupitelů), následovaná tehdejší čtyřkoalicí (13), KSČM (12), ČSSD (8) a Sdružením nezávislých kandidátů (6). Velkými tématy kraje z hlediska životního prostředí je především jaderná elektrárna Temelín a národní park Šumava.
 

Doprava

Jako pro všechny kraje a volby do zastupitelstev, i pro strany ucházející se o přízeň voličů na jihu Čech je doprava základním tématem krajské politiky. V tomto kraji je určující sousedství s Rakouskem i výstavba dálnice D3. K její stavbě se staví pozitivně ODS, která by ráda viděla vstup soukromého kapitálu do výstavby této dopravní tepny. Důležitá je i výstavba silnice R4 z Prahy na Písek, Strakonice a Strážný a modernizace IV. železničního koridoru.

K podpoře dráhy se přidávají Evropští demokraté a koalice Strany zelených (SZ) a Strany pro otevřenou společnost (SOS), která však předkládá rozsáhlejší představu o budoucí dopravní situace kraje. Mělo by dojít k propojení přerušených mezistátních tratí Slavonice – Fratres a Nové údolí - Haidmühle a vybudování lehké kolejové dopravy mezi Lipnem nad Vltavou a Černou v Pošumaví. Koalici zelených stran se nelíbí přílišný nárůst kamionové dopravy a rády by znovu obnovily převoz kamionů na železnici (RoLa) s terminálem v Českém Vrbném, i když přednost by daly transportu samotných kontejnerů. Velkou výzvou je snaha zrovnoprávnit cyklistiku s ostatními druhy dopravy, což by se mělo realizovat především otevřením velkých měst jakou jsou České Budějovice nebo Tábor pro každodenní použití kola.

KSČM podporuje výstavbu dálnice D3, vybudování železničního koridoru ve směru Praha - České Budějovice - Rakousko a zapojení letišť a vodních toků do dopravního systému a dobudování rychlostní komunikace R4.

KSČM chce prosadit komplexní analýzu dopravní sítě svěřené do odpovědnosti krajského úřadu a vymezit problémové oblasti z hlediska dopravní obslužnosti, zejména podél hranice s Německem a Rakouskem. Doprava zabezpečuje návštěvnost turisticky atraktivních oblastí Šumavy, Lipna, Orlické přehrady, Novohradska a Třeboňské pánve. Podle KSČM je nutné postupně rekonstruovat Šumavskou magistrálu od Strážného po Dolní Dvořiště, dostavět příhraniční silniční trasy v úseku Dolní Dvořiště, Nové Hrady, Halámky, Nová Bystřice, Slavonice a zlepšit průjezdnost a bezpečnost provozu zejména v oblasti Chýnova, Kladrub, Jindřichova Hradce, Mladé Vožice a Horní Plané. Komunistická strana počítá při realizaci s výstavbou stezek pro cyklisty.

Jaderná energie

Zcela zásadní odpor k jaderné elektrárně Temelín (JETE) vyjadřuje ve svém volebním programu koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost, která si nejen nepřeje výstavbu dalších reaktorů, ale chce odstavit již spuštěné reaktory a to v co nejkratším čase. Koalice zelených stran odmítá i diskuzi o zbudování trvalého úložiště jaderného odpadu do doby, než se definitivně ukončí využívání jaderné energie na území České republiky. S jadernou energetikou souvisí i sanace pozůstatků těžby uranové rudy v Mydlovarech podle současných poznatků vědy i technického řešení, o což bude koalice strany Zelených a SOS usilovat.

Naproti tomu KSČM ve svém programu říká, že podporuje bezpečný provoz JETE jako „významného ekologického zařízení“. Pro další kandidující strany, jejichž volební programy jsou k dispozici, se jaderná energetika nestala natolik důležitým tématem, aby se k ní vyjadřovaly.

Ochrana přírody

Ve svém desetistránkovém volebním programu pro Jihočeský kraj koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost vysvětluje svou myšlenku soužití člověka s přírodu na základě trvale udržitelných vztahů. Vedle státní ochrany přírody hodlá tato koalice podporovat i další formy ochrany postavené na soukromém, spolkovém či obecním základě. Nedílnou součástí systému ochrany přírody musí být i náhrady za způsobené újmy majitelům, možnost výměny dotčených pozemků nebo kompenzace obcím za úbytky z výnosů z daní.

Podle koalice SZ a SOS je vládní návrh evropské soustavy chráněných území Natura 2000 nedostatečný, v jižních Čechách by se mohla navrhovaná území ještě rozšířit. Plochy zařazené do ochranného režimu by však nebyly zcela vyjmuty ze zemědělského, lesnického či rybářského hospodaření. Koalice upozorňuje na to, že přírodní rozmanitost je vždy podmíněna řádným a šetrným hospodařením. Zachovalá příroda přiláká turistiku a ta přinese do regionu zpět peníze. Podle koalice SZ a SOS jsou v naposté většině zvlášť chráněných území návštěvníci vítáni, pokud jejich doprava a ubytování přírodu nepoškodí.

Národní park Šumava svým významem překračuje nejen hranice regionu, ale i celou Českou republiku, říká volební program koalice Strany zelených a SOS. Toto politické uskupení chce prosadit větší úlohu obcí při tvorbě a schvalování plánu péče o území parku. Za chybné označuje koalice myšlenku na zmenšení rozlohy chráněné oblasti. První zóna parku by měla zůstat zcela bez zásahu člověka, zatímco v ostatních zónách je možné účelové hospodaření zemědělské i lesnické, včetně asanace kůrovcové kalamity. Územní ochranu by si podle kolace SZ a SOS zasloužil i bývalý vojenský prostor Boletice, nejlépe formou rozšíření Chráněné krajinné oblasti Šumava. Podporu stran má i vyhlášení CHKO Novohradské hory. Nemělo by se tak ale stát proti vůli místních obyvatel. Kolice SZ a SOS v rámci péči o lesy chce dosáhnout co největšího rozšíření šetrného lesního hospodářství vyjádřeného certifikátem FCS. V hospodářských lesích by se měl do roku 2030 zvýšit podíl listnatých, místě příslušných druhů stromů na 40 %.

K tématu ochrany přírody se vyjadřuje i program KSČM, který chce usilovat o zákonné vymezení normativů šumavského parku i dalších lokalit, tak aby byly vyjasněny vlastnické, finanční a další vazby. Tato strana chce zachovat kvalitní přírodu na Šumavě, Novohradských horách i Třeboňské pánvi, ale chápe potřebu odborných zásahů v případě přírodních katastrof nebo napadení škůdci. S tím souvisí i stanovení limitů těžby na řadu přírodních surovin, jako je písek, dřevo, rašelina nebo kámen.

ODS se ve svém programu vyjadřuje pouze k ochraně krajiny před povodněmi. ODS chce zajistit obyvatelům kraje jistotu, včetně ochrany jejich zdraví a majetku. Kraj má být koordinátorem protipovodňových opatření, která by měla být spolufinancována z jeho rozpočtu.

Přehled politických stran, hnutí a koalic, které podaly kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina 2004

Číslo 8: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Číslo 12: Zelení a otevřená společnost
Číslo 14: Unie svobody - Demokratická unie
Číslo 15: Republikáni Miroslava Sládka
Číslo 19: NEZÁVISLÍ
Číslo 26: Občanská demokratická strana
Číslo 27: Volba pro město Číslo 33: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Číslo 34: Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
Číslo 36: Česká strana sociálně demokratická
Číslo 39: Evropští demokraté
Číslo 41: SNK sdružení nezávislých
Číslo 42: Strana za životní jistot
Číslo 54: Komunistická strana Čech a Moravy


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist