https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-karlovarsky-kraj-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Karlovarský kraj

1.11.2004 16:28 | PRAHA (EkoList)
Podzimních voleb se účastní třináct politických stran, hnutí a koalic, které budou usilovat o křesla v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu kraje. V roce 2000 ve volbách zvítězila ODS před KSČM, tehdejší Čtyřkoalicí a ČSSD. Z hlediska životního prostředí region trápí zejména pozůstatky po těžbě nerostných surovin - uhlí a kaolínu.
 

Koalice pro Karlovarský kraj, kterou tvoří KDU-ČSL a Strana zelených, upozorňuje na velký rozsah devastovaných území, zejména na stará důlní díla a rozsáhlá poddolovaná území. Další velkým problémem jsou zátěže v důsledku skládkování a průmyslové činnosti. Podle koalice KDU-ČSL a Strany zelených by mělo dojít k rychlé revitalizaci zdevastovaných území a jejich začlenění do krajiny, zejména pro sportovní a rekreační využití. Pomoci tomuto cíli by mělo odbourání legislativních bariér pro efektivní sanace a rekultivace a pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ke snaze o odstranění starých ekologických zátěží a obnově poškozené krajiny po těžbě nerostných surovin se hlásí i Evropští demokraté, ODS i KSČM, která navrhuje využít tato území zejména pro vodní sporty. Na druhou stranu KSČM ve svém volebním programu hovoří o Karlovarském kraji jako o regionu s celostátním a mezinárodním významem, který mimo jiné vidí v tradičním průmyslu jako je energetika, důlní činnost a výroba porcelánu a skla.

Odpady a znečištění ovzduší

Všechny kandidující strany se shoduji na dvou velkých tématech ochrany životního prostředí, ovzduší a odpadové hospodářství. Koalice KDU-ČSL a Strany zelených chce zabránit místně a sezónně vysoko překračovaným emisním limitům zejména rozvíjením obnovitelných zdrojů energie, snahou aby nové průmyslové provozy byly vybaveny pouze ekologicky čistými technologiemi. To by měla doprovázet podpora a spolupráce s podnikatelskými subjekty, které budou nositeli ekologických technologií a podporou chování vstřícného k životnímu prostředí, pomocí osvěty a výchovy ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

K využití obnovitelných zdrojů (tepelných čerpadel, solární energie a biomasy) se hlásí i Evropští demokraté. KSČM navrhuje na základě monitorování kvality ovzduší vytipovat největší znečišťovatele a vyhodnocovat, zda plní své ekologické programy. ODS, která v současnosti vede krajské zastupitelstvo, navrhuje pokračovat v naplňování krajské koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a energetické koncepci.

V problematice odpadů se shodují strany na co největším snížení objemu odpadů a na nejvyšší možné recyklaci. Zatímco KSČM navrhuje vypracovat regionální koncepci hospodaření s odpady, ODS chce postupně naplňovat krajský plán odpadové hospodářství včetně zavádění ekologického zpracování odpadů. Koalice KDU-ČSL a Strany zelených se hlásí k myšlence čistého zpracování odpadů tak, aby nekontaminovaly životní prostředí.

Zemědělství

Koalice Lidovců a Zelených chce dosáhnout širokého podpory venkovských oblastí, který zahrnuje hospodářský, environmentální i kulturní rozvoj. Tato koalice chce podporovat život na venkově pomocí opatření v oblasti školství, dopravy, péče o krajinu a životní prostředí, tvorbu pracovních míst, podporou ekologického zemědělství a agroturistiky. Zemědělská půda by se měla využívat i v nepotravinářské produkci, zejména pěstováním technických plodin pro využití v alternativní energetice. Hlavní cílovou skupinou nových pracovních příležitostí by se měly stát malé rodinné firmy a podniky do deseti zaměstnanců, a zejména mladí lidé. Pěstování plodin jako je řepkový olej, využívaný jako příměs do bionafty, nebo rychle rostoucí rostliny využitelné jako palivo, by rádi viděli Evropští demokraté. Ti také podporují extenzivní formy zemědělství v horských a podhorských oblastech v rámci péče o krajinu i zavádění ekologického způsobu hospodaření. KSČM se staví zejména proti vylidňování venkova, proto by ráda usilovala o obnovu a rozvoj zemědělství. Ve svém volebním programu navrhuje založit krajské sdružení výrobců, zpracovatelů a prodejců zemědělských produktů v rámci programu podpory drobného a středního podnikání. Občanští demokraté se hlásí k podpoře ekologického hospodaření, které přinese konkurenceschopné produkty. To znamená i podporu agroturistiky a venkovské rekreace.

Doprava

Kvalitní dopravní síť do určité míry určuje hospodářský úspěch kraje. Proto se všechny kandující strany shodují na tom, že základní osou regionu je státní silnice I/6 Cheb - Karlovy Vary - Praha, jejíž rychlejší výstavbu podporují všechny politické subjekty. Koalice KDU-ČSL a Strany zelených podporuje co nejrychlejší výstavbu, i když by to znamenalo finanční účast na projektové přípravě a výkup pozemků. ODS ve svém programu tvrdí, že by se silnice měla dokončit do roku 2010. Pro Občanské demokraty jsou dalšími cíly v dopravní politice přestavba silnice I/21 Cheb - Plzeň v roce 2006, modernizace komunikace I/13 Ostrov - Boč, která by měla být dokončená v roce 2008. Pro Evropské demokraty je prioritní silnice Pomezí - Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Praha. Tato komunikace by však měla být vybudována s ohledem na snížení jejích negativních vlivů na zdraví obyvatel a ohrožení přírody a krajiny. KSČM do programu rozvoje kraje řadí taktéž vybudování silnice Cheb - Praha, vybudováním dálničního přivaděče Cheb - Mariánské lázně - dálnice D5, napojit region na evropskou dálniční síť. Komunisté také hovoří o rekonstrukci hlavní železniční trati Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Ústí nad Labem a Cheb - Plzeň - Praha. Podle volebního programu by mělo dojít i k obnově železniční trati Loket - Horní Slavkov.

Kandující strany, jejichž volební programy jsou k dispozici, se shodují na zavedení integrované hromadné dopravy na území kraje. KSČM navrhuje posouzení možnosti zavést integrovanou dopravu, koalice KDU-ČSL a Strany zelených chce podpořit další budovaní integrované dopravy a sledování její efektivnosti se snahou maximálně využít její kapacitu. Evropští demokraté dodávají, že integrovaný systém dopravy musí vyhovovat domácím stejně jako návštěvníkům. ODS, krom toho, že se hlásí k podpoře ekologické dopravy, také jediná hovoří o jasném časovém údaji - zavést integrovaný systém dopravy do konce roku 2007.

Pro volby do zastupitelstva Karlovarského kraje byly zaregistrovány kandidátní listiny těchto politických stran:

Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana
Evropští demokraté
Koalice pro Karlovarský kraj (KDU-ČSL a Strana zelených)
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Národní sjednocení
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
Pravý Blok
SNK sdružení nezávislých Strana za životní jistoty
Strana zdravého rozumu


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist