https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-kraj-vysocina-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Kraj Vysočina

11.10.2004 17:02 | PRAHA (EkoList)
V kraji Vysočina se bude o podporu voličů ucházet 12 politických stran a hnutí, na jejichž listinách je zapsáno na pět stovek kandidátů. Zastupitelstvo kraje Vysočina má 45 členů. Vedle velkých parlamentních stran se ve volbách budou snažit uspět i menší politické subjekty. Hlavním tématem předvolebních programů jsou vedle ekonomiky, zaměstnanosti a školství především dopravní situace v regionu, podpora zemědělství a venkova a ochrana životního prostředí.
 

Doprava

Z přístupných volebních programů se kandidující strany věnují dopravě jako hlavnímu tématu krajské politiky. Hlavním cílem je dobrá dopravní obslužnost. Podle ČSSD je potřeba investovat do modernizace hlavních silničních tahů v kraji, zlepšit propojení s dálnicí D1 a dokončit obchvaty Havlíčkova Brodu, Jihlavy a Žďáru nad Sázavou. Volební program KSČM, kde se doprava dostala hned za téma nezaměstnanosti, se také staví za modernizace menších silnic a napojení na dálniční síť. Jedním dechem všechny předvolební programy dodávají potřebu udržet a rozvíjet hromadnou dopravu, ČSSD podporuje elektrifikaci spojení mezi Jihlavou a Třebíči, KSČM chce koordinovat autobusové a železniční spoje tak, aby se zbytečně nekryly. Stejné postoje obsahuje i program koalice Strany zelených a US-DEU, ta však přidává i plány na ochranu životního prostředí, pokud jde o dopravní stavby i provoz na nich. Koalice zelených a US-DEU chce snižovat spotřebu pohonných hmot, podporovat vývoj a využívání alternativních pohonů, prosadit program na dopravní zklidňování centra měst, iniciovat vznik integrovaného systému hromadného dopravy (což prosazuje i ČSSD). US-DEU a Strana zelených rovněž chtějí pozvednout roli cyklistické dopravy pomocí krajské koncepce rozvoje tohoto druhu dopravy, přísně kontrolovat kamionovou dopravu a zlepšit železniční propojení s Rakouskem. Pouze program ODS se dopravě věnuje velmi krátce a klade důraz spíše na bezpečnost dopravy.

Venkov a krajina

Publikované volební programy velkých stran se shodují v podpoře tradiční zemědělské podoby venkova, především zachování dostatku pracovních příležitostí ve stávajícím způsobu intenzivního pěstování plodin a chovu. KSČM chce podporovat velkovýrobní postupy a zachování tradic významné bramborářské oblasti a pastevního chovu masného skotu, ovcí a koz. Podobně vidí budoucnost zemědělství v kraji i ČSSD, která navrhuje, že „vzhledem k lokalizaci významných kapacit zpracovatelského průmyslu (masokombináty, mlékárny) bude vhodné podporovat chov skotu“. Obě strany se také shodují v tom, že péče o životní prostředí venkova bude nejlépe doplněna rozšířením agroturistiky a pěstováním plodin využitelných jako energetické suroviny, ČSSD vidí budoucnost i v alternativním zemědělství. Téměř všem volebním programům je společný postoj k zatravňování a zalesňování původně zemědělských pozemků, které by mělo probíhat pouze ve zvláště ztížených podmínkách na nepřístupných místech.

Ambicióznější je volební program Strany zelených a US-DEU, který chce rozšířit podíl ekologického zemědělství, což by mělo přinést i vyšší počet pracovních míst na venkov. Koalice zelených a US-DEU chce pomoci venkovu čerpáním z unijních agroenvironmentálních dotačních fondů, navrhuje i pořádání seminářů pro žadatele. Tato koalice se neomezuje jen na zemědělství, ale chce zlepšovat stav celé krajiny, především vodních toků a ploch. Co největší úseky řek by se měly revitalizovat, mělo by dojít k zákazu staveb v aktivních záplavových územích a ke zlepšení schopnosti krajiny zadržovat vodu. To souvisí s podporou lesnictví, zvyšování podílu listnatých stromů v jinak převážně jehličnatých porostech i se zpřesněním majetkové evidence soukromých lesů, čímž by se mělo zabránit devastujícímu kácení.

Trvalé úložiště jaderného paliva

Strana zelených a US-DEU ve svém volebním programu slibuje, že je plně připravená zapojit se do odborné diskuze o hledání možných lokalit pro vybudování trvalého úložiště jaderného dopadu v kraji. Obce Budišov a Rohozná na Vysočině se loni ocitly na seznamu Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) jako jedno ze šesti míst v ČR vhodných ke zbudování hlubinného úložiště. Kvůli nedořešeným technickým problémům a případnému negativnímu vlivu na turistiku a podnikatelské aktivity požaduje koalice referendum o celé záležitosti. Ostatní strany, jejichž volební programy jsou k dispozici, se k této otázce nevyjadřují.

Zdravá Vysočina a ekologická energetika

Podle kandidující KSČM je potřeba všechen rozvoj podřídit ochraně největšího pokladu kraje, životního prostředí Vysočiny. Všechna opatření na podporu ekonomického růstu, lepší dopravní obslužnosti i energetické situace se musí podřídit ohledu ochrany životního prostředí. KSČM vidí jako největší problém zásobování kraje pitnou vodu a zacházení s odpadními vodami včetně budování čistíren v jednotlivých obcích. Tato strana slibuje, že i nadále bude směřovat k „zachování současných chráněných přírodních oblastí a rezervací i k jejich případnému rozšiřování“.

Ve volebním programu pro Vysočinu koalice Strany zelených s US-DEU věnuje celou kapitolu ekologické energetice. Podporuje myšlenku trvale udržitelné energetiky, která by měla jít cestou úspor a snižování energetické náročnosti, využití obnovitelných zdrojů, rozšíření využitelných zdrojů energie a tím spojenou decentralizaci nabídky zdrojů energie. Vzhledem k přírodnímu rázu kraje Vysočina jde především o podporu pěstování biomasy, která by měla přinést pozitivní impuls do života venkova a zemědělské produkce. Příspěvků by se mohli dočkat i dopravci, kteří budou využívat ekologických paliv, což nejen přinese zlepšení životního prostředí, ale i podpoří výkup plodin jako řepka.
US-DEU a Strana zelených chce podpořit i výstavbu domů, které by splňovaly alespoň minimální požadavky na energetickou účinnost, stejně tak jako provádět renovace u budov ve vlastnictví kraje a budování nízko energetických domů.

Se stejnými návrhy, i když v poněkud zkrácenější formě, vystupuje i ČSSD, která ještě slibuje, že spolu se státem se bude snažit o eliminaci radonového ohrožení v budovách. Hodlá dále podporovat další plynofikaci a zasadí se o vyhlášení chráněné krajinné oblasti Javořická vrchovina, dále bude podporovat šetrné způsoby hospodaření v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Železné hory.

ODS si ve svém krátkém volebním programu pro krajské volby vytyčuje za cíl bezpečnou, bohatou a zdravou Vysočinu. Tím máme chápat „zdravé a nepoškozené životní prostředí a s tím související odstraňování dlouhodobých ekologických zátěží.“

Přehled politických stran, hnutí a koalic, které podaly kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva kraje Vysočina 2004


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist