https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-olomoucky-kraj-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Olomoucký kraj

4.11.2004 18:11 | PRAHA (EkoList)
V Olomouckém kraji kandiduje patnáct politických stran, hnutí a koalic, které se utkají o křesla v pětapadesátičlenném zastupitelstvu.
 

Doprava

Strana zelených se ve svém volebním programu hlásí k podpoře ekologických druhů dopravy jako je pěší a cyklistická a veřejná doprava, proto považuje tato strana za důležité zachování a rozšiřování průchodnosti krajiny a sídel pro pěší a cyklisty. To znamená jak výstavbu dalších cyklostezek, tak rekonstrukci vedlejších železničních tratí, zejména tratí Zábřeh na Moravě - Jeseník a Olomouc - Drahanovice. Naopak se Zelení staví proti rozsáhlým zásahům do krajiny při výstavbě silnic, jako je plán na výstavbu vysokokapacitní komunikace Šumperk - Jesník - Mikulovice s šestikilometrovým tunelem pod Červenohorským sedlem. Tuto stavbu naopak podporuje ve svém předvolebním programu ODS. Odmítavě se program Strany Zelených staví proti možnému budování průplavu Dunaj - Odra - Labe.

Důležitým tématem Zelených je i zlepšování systému integrované dopravy. V tom se ostatně shodují volební programy většiny stran. KDU -ČSL vidí současný integrovaný systém dopravy jako nedostatečný a podle jejího názoru by se do něj měla více zapojit železniční doprava. Podle lidoveckého programu je žádoucí změna celé strategie dopravní politiky, která musí směřovat ke snížení emisí škodlivých plynů, boji s hlukem, zlepšení bezpečnosti silniční dopravy a celkovému snížení negativních vlivů na životní prostředí.

ČSSD považuje celkový stav dopravy v kraji za velmi neuspokojivý a nedosahující nejen evropské úrovně, ale ani úrovně jiných regionů v České republice. Sociálním demokratům vadí především nedostatek dálnic a rychlostních silnic, dobré není podle volebního programu ani to, že velká část komunikací vede centry měst, což nepřispívá ke kvalitě životního prostředí jejich obyvatel. ČSSD se chce zasadit o výstavbu železničních koridorů sever - jih a západ - východ, které se kříží v Přerově, což z tohoto města učiní důležité logistické centrum. ČSSD podporuje zařazení některých tratí do integrovaného systému a plánuje budování záchytných parkovišť u železničních stanic (systém typu " Zaparkuj a jeď").

Životní prostředí a péče o krajinu

Kandidující strany, jejichž volební programy jsou k dispozici, se shodují na podpoře ekologického chování a "zlepšování jednotlivých složek životního prostředí, a jejich poměřování ekologickými, ekonomickými a sociálními parametry," jak píše volební program ODS. Všechny strany se také shodují na podpoře protipovodňových opatření, hrází u měst a ve volné krajině přirozených schopností zadržet vodu. Na zvyšování retenčních schopností se shoduje ČSSD se Stranou zelených. Tyto strany by chtěli využívat řízené rozlivy povodňových vod do polí a na louky, omezovat zemědělskou činnost v blízkosti vodních toků a změnit skladbu lesů z jehličnatých na smíšené. S tím souvisí i pokračování ve výstavbě nových čistíren odpadních vod, které má také širokou podporu všech kandidujících stran.

V ochraně životního prostředí předkládají strany usilující o křesla v krajském zastupitelstvu celu řadu návrhů, shodují se však v podpoře odpadové politiky, která je postavena na zvýšené recyklaci i využívání odpadových surovin, a podpoře pěstování technických plodin využitelných jako obnovitelný zdroj energie. Stejně shodně podporují všechny kandidující strany větší podíl alternativní energie. KDU-ČSL kromě toho navrhuje zavádění nových biotechnologií v obalových materiálech, které by postupně snižovaly podíl problémových odpadů. Lidovci také chtějí "zachovat a dále rozvíjet příznivé podmínky pro vývoj rostlin a živočichů k zajištění druhové rozmanitosti v krajině. Strana zelených prosazuje realizaci systémů ekologické stability zakotvených v územních plánech. Zelení také chtějí zvýšit podílu zeleně ve městech a regenerovat panelová sídliště, kde by mělo přibýt více stromů a keřů. Strana Zelených se shoduje s ČSSD na podpoře vzniku i vybavení sběrných dvorů ve městech i na vesnicích v celém Olomouckém kraji. Sociální demokraté také podporují dobrovolná opatření ke zlepšení životního prostředí, jako je značka "ekologicky šetrný výrobek nebo program "čistší produkce". ČSSD se líbí i péče o zvlášť chráněná území za účelem zvýšení atraktivity příslušných lokalit.

Olomoucký kraj je jedním z výrazně zemědělských regionů republiky, který v současné době prochází silnou krizí způsobenou nedostatkem pracovních příležitostí a tím vyvolaným vylidňováním venkova. Většina kandidujících stran se shoduje na receptu v boji proti tomuto trendu: obratu k energetickým a technickým zemědělským produktům a podpoře agroturistiky. ČSSD zdůrazňuje ekologické moderní zemědělství a celou řadu dotačních programů na podporu tvorby krajiny, ODS navrhuje zalesňování nevyužívaných orných ploch zejména v podhorských oblastech a Strana zelených dodává program na opravy bytového fondu na venkově, který by mohl přilákat mladé rodiny.


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist