https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-stredocesky-kraj-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Středočeský kraj

20.10.2004 15:11 | PRAHA (EkoList)
Ve středočeském kraji přihlásilo své kandidátky do voleb o pětapadesát zastupitelských křesel 13 stran a koaličních sdružení. Voliči si mohou vybrat své favority mezi sedmi stovkami kandidátů.
 

Bývalé vojenské prostory

Velkým tématem volebních programů stran kandidujících do krajského zastupitelstva středočeského kraje je využití bývalého vojenského areálu Milovice. ČSSD ve svém volebním programu pro období 2000 - 2004 považuje za důležité správně toto území revitalizovat, protože díky dlouhodobé přítomnosti vojsk zůstaly některé části území uchráněny negativních vlivů lidské činnosti. Při nekoordinovaném osídlení by podle ČSSD mohlo dojít k velké ztrátě vzácných rostlinných i živočišných společenstev. I když tato oblast potřebuje masivní investice do opravy budov a celé infrastruktury, ČSSD v obnově vidí velkou šanci pro krajinu při dobrém využití území v souladu s ekologickými aspekty. KSČM se spokojuje s tím, že chce rychle využít bývalých vojenských prostorů pro rozvoj kraje, především pro bydlení a podnikání. ODS se přidává s myšlenku napojení železnice na rozvojovou zónu Milovic. Bývalým vojenským prostorem jsou i Brdy, u kterých by ČSSD ráda zachovalo alespoň jejich současný stav, což znamená především zabránit masivnímu kácení.

Šetrné územní plánování

Všechny kandidující strany, jejichž programy jsou k dispozici, hodlají postavit rozvoj na kvalitním územním plánování. Koalice Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) a Evropských demokratů (ED) bude prosazovat takový rozvoj, který bude citlivý vůči krajině a přírodnímu prostředí, a kterému se musí podřídit realizace rozvojových zón, dopravní sítě i obytných území. Koalice KDU-ČSL a US-DEU chce pečovat o krajinu zpřísněním podmínek pro výstavbu nových objektů na zemědělské půdě a urychlením pozemkových úprav.

KSČM chce iniciovat zapracování dlouhodobého územního plánu rozvoje Středočeského kraje, který bude obsahovat program péče o životní prostředí. Program má být postaven na zásadách trvale udržitelného rozvoje a měl by posilovat ekologické vědomí občanů, ale podle KSČM by měl také zabránit váznoucí spolupráci mezi orgány samosprávy a státní správy a soukromými subjekty. Jako příklady takové ne-spolupráce uvádějí komunisté průmyslové skládky, výstavbu čistíren odpadních vod, veřejnou kanalizaci, zásobování pitnou vodou, snižování škodlivin v ovzduší, ale také koncepci rekreačních zón a údržbu krajských silnic. ODS chce prosazovat schvalování územních plánů vyšších územně-právních celků, které podpoří rozvoj kraje i dalších regionů. K tomu dodává ještě budování průmyslových a logistických center, zejména v oblastech s vyšší nezaměstnaností a v místech původních velkých výrobních a skladovacích areálů.

Doprava

Pro dopravní situaci Středočeského kraje je do značné míry určující blízkost hlavního města Prahy. Proto se ve většině volebních programů objevuje nutnost výstavby kvalitního železničního spojení s hlavním městem, s letištěm Ruzyně a navázání krajského integrovaného systému dopravy na pražský. Kandidující strany, které se tématu dopravy věnují, se shodují na podpoře veřejné dopravy na krajské úrovni, především železniční sítě s podporou autobusových linek. Pro občana dostupná hromadná doprava je leitmotivem všech volebních programů, včetně materiálů koalice Dělnické a Národní strany. Pro ČSSD je dopravně významná i cyklistika, chce podporovat budování cyklostezek, protože nechápe tento druh přepravy jako jen čistě sportovní či kondiční záležitost. Koalice SNK a ED se chce zaměřit na zlepšování stavu silnic II. a III. Třídy. KSČM v rámci odstavce o dopravě podporuje zpracování ucelené koncepce silniční sítě, řešení situace v jednotlivých městech v návaznosti na hlavní tahy a budování celostátní silniční sítě. Zároveň chce pečlivě sledovat přípravy výstavby dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic.

Volební program strany Koruna Česká se rozhodně staví proti budování čtyřproudé vozovky přes CHKO Český ráj z Liberce do Hradce Králového, ale podprouje variantu: Liberec – Turnov – Mnichovo Hradiště – Sobotka – Jičín – Hradec Králové, která zasahuje do Středočeského kraje, ale nezasahuje do Českého ráje. Čestí monarchisté by také rádi viděli dostavbu obchvatu kolem Prahy přes části zasahující do Středočeského kraje, ale pouze se souhlasem nezávislých ekologických a občanských organizací.

KSČM chce vydávat státní i krajské dotace především na ekologicky šetrnou hromadnou dopravu. KSČM by také ráda iniciovala obnovení vodní dopravy na Labi a Vltavě v úsecích Chvaletice-Mělník a Slapy-Mělník, která je podle jejího názoru přizpůsobena dopravě surovin a mohla by mít vliv na vývoj ekonomiky.

Staré zátěže, odpady a těžba

ODS se shodla s koalicí KDU-ČSL a US-DEU na odstraňování staré ekologické zátěže a na revitalizaci poškozených území. ČSSD ve svém programu pro období 2000 - 2004 věnuje značnou pozornost tématu odpadů, zejména starých skládek odpadů. Podle této strany se ve Středočeském kraji nachází 400 skládek, které neodpovídají normě zákona o odpadech a které mohly být provozovány pouze díky výjimce ze zákona. V současnosti je zrekultivováno 120 těchto skládek. Krom toho se v kraji nachází přes 1 000 černých skládek. Velkým tématem pro ČSSD je také zahlazení následků důlní činnosti na Kladensku, které se zneužívá k nekontrolovatelnému ukládání odpadů do podzemních prostor bývalých dolů.

KSČM chápe jako problematickou těžební činnost ve Středočeském kraji, zejména těžbu vápence v Českém krasu a nadměrné těžby štěrkopísku na dolním toku Vltavy a středního Labe. Podle KSČM nedopovídá objem vytěženého materiálu domácím a exportním potřebám a není dostatečně zajištěna revitalizace ploch poškozených průmyslovou těžbou.

Přehled politických stran, hnutí a koalic, které podaly kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje:

1. Česká strana sociálně demokratická
2. Koalice Dělnické a Národní strany (koalici tvoří: Dělnická strana a „Národní strana“)
3. Koalice pro Středočeský kraj (koalici tvoří: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Unie svobody - Demokratická unie)
4. Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost (koalici tvoří: Strana zelených a Strana pro otevřenou společnost)
5. Komunistická strana Čech a Moravy
6. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
7. Národní sjednocení
8. NEZÁVISLÍ
9. Občanská demokratická strana
10. Pravý Blok-strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
11. Republikáni Miroslava Sládka
12. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté (koalici tvoří: SNK sdružení nezávislých, Evropští demokraté)
13. Strana za životní jistoty


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist