https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zkusenost-z-indiany-kdyz-zmizi-predatori-musi-nastoupit-pusky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zkušenost z Indiany: když zmizí predátoři, musí nastoupit pušky

30.12.2014 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Jelenci běloocasí, menší a vzdálení příbuzní našich jelenů, si po léta užívali bezpečného hájemství v chráněných lesích severoamerického státu Indiana.
Jelenci běloocasí, menší a vzdálení příbuzní našich jelenů, si po léta užívali bezpečného hájemství v chráněných lesích severoamerického státu Indiana.
Foto | e_monk / Flickr
Jelenci běloocasí, menší a vzdálení příbuzní našich jelenů, si po léta užívali bezpečného hájemství v chráněných lesích severoamerického státu Indiana. Jelenci se bez predátorů vesele přemnožili a došlo k dramatické proměně lesů, které postupně ztrácely znaky, kvůli kterým byla rezervace vyhlášená. Od roku 1993 se v lesních rezervacích provádí odstřel přemnožených kopytníků. Výsledkem je, že se obnovilo narušené zdraví dříve vypasených lesů. Odstřel v Indianě funguje.
 

„Nemůžeme uzavřít přírodu pod skleněný zvon a myslet si, že si to nějak zařídí sama,“ říká Michael Jenkins, docent v oboru lesní ekologie. „Už proto, že právě naše kroky učinily svět okolo nás takový, jaký je. Máme povinnost se ujmout role správce ekologické rovnováhy.“ K těmto závěrům dospěl po vyhodnocení výsledků sedmnáct let trvající praxe Ministerstva přírodních zdrojů, jež se v roce 1993 postaralo o celou agendu regulace početnosti jelenců v rezervacích odstřelem. Poklesem býložravých kopytníků bylo nastartováno zmlazení a přirozená obnova lesa, zvýšení početnosti a druhové rozmanitosti bylinné vegetace, jež byla dosud jelenci ve velké míře vypásána.

„I když se odstřel jako prostředek řešení může zdát nepopulární,“ podotýká Jenkins, „je to stále efektivní prostředek k podpoře růstu a rozmanitosti přírodních oblastí v Indianě.“ Ještě na počátku devadesátých let minulého století představoval vstup lovců do státních rezervací něco nemyslitelného. Pravdou ale také je, že terén přepasený kopytníky už zdaleka nenesl ty znaky, kvůli kterým byl za rezervaci prohlášen. Fytocenologické snímkování v roce 1990 například prozradilo výrazný ústup původních domácích druhů, například trojčetek a lilií, a ve stále větší míře hojnější zastoupení druhů nepůvodních, například kopytníků nebo česnáčků, které nejsou jelenci právě preferovány.

Negativní změny se netýkaly jen bylinného podrostu. Výrazný pokles početnosti zaznamenaly i semenáčky jasanu, které byly nahrazeny nepůvodní vegetací, například muďoulem trojlaločným. V konečném důsledku se pak nedařilo ani samotným jelencům: jejich lokální přemnožení totiž otevřelo cestu pro parazity a další ve skupině snadno šiřitelná onemocnění. „Za těchto okolností nemělo Ministerstvo přírodních zdrojů příliš na výběr,“ zmiňuje Jenkins. „Jistě, lov zvířat v rezervaci je kontroverzní, ale ta zvířata byla hlavní příčinou neoddiskutovatelných negativních dopadů na celý ekosystém.“


Dejte Ekolistu zobnout
Foto: Davide Mainardi/Flickr (CC BY-SA 2.0)

V několika chráněných územích byl proto regulační lov povolen v roce 1993, a do roku 1996 byla tato strategie adoptována do všech rezervací v Indianě. Jenkins spolu s kolegou Christopherem Websterem sledovali, jak se situace mění v lokalitách, kde k regulaci od roku 1996/1997 - 2010 dochází. Proměny vegetace zkoumali na 108 vybraných transektech. Výsledky mluví v neprospěch jelenců: po zavedení licencovaného odstřelu se zvýšila pokryvnost kvetoucích rostlin z 20 na 32 %, a travních porostů z 1 na 3 %.

Stejně tak se zvýšila i přítomnost semenáčků – zde dvou procent na třináct. Naopak došlo ke zpomalení šíření a snížení množství invazních a nepůvodních druhů. „Někomu se nemusí líbit, že se v Indianě v rezervacích povoluje odstřel,“ uzavírá Jenkins. „Ale za programem regulovaného odstřelu jelenců stojí výsledky.“


reklama

 
Radomír Dohnal
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist